marți, 6 august 2013

Minciunile odioase ale istoricului Lucian Boia despre România și români

Câteva afirmaţii făcute de Lucian Boia în cartea „De ce este România altfel“ nu corespund realităţii. Volumul încearcă să argumenteze că: a) românii sunt o rasă inferioară, b) România e un stat artificial, care n-ar trebui să existe, c) locuitorii acestor meleaguri suferă de un retard istoric, cultural, educaţional şi de orice altă natură, imposibil de surmontat. 

În cele ce urmează, am redat cu bold câteva dintre argumentele şi concluziile inexacte / exagerate / inventate de care Boia s-a folosit în construcţia sa, apoi datele ştiinţifice care-l contrazic. 

1. România e neguvernabilă încă de la începutul începuturilor, romanii, prin Traian, au făcut o greşeală când au cucerit Dacia, eroarea fiind repede reparată, în secolul următor, de Aurelian, care s-a retras pe linia Dunării.


Cucerirea Daciei a însemnat salvarea Imperiului Roman intrat în criză economică. De la cronicarii romani au rămas mărturii care spun că, după căderea Sarmizegetusei, o bogăţie nemaivăzută s-a revărsat asupra Romei. Conform arheologului britanic Julius Bennett, numai comoara lui Decebal luată de romani s-a ridicat la 226.800 kilograme de aur şi 453.600 kilograme de argint.

Se estimează că Dacia a contribuit apoi, anual, cu 700 de milioane de denari (monedă de argint care cântărea 3,1 grame) la economia romană. Echivalată cu valoarea banilor din 2011, suma pompată în venele imperiului de Dacia se cifra la peste 2,5 miliarde de dolari anual, istoricii remarcând că eroarea despre care vorbeşte Lucian Boia a dus la revitalizarea economiei în Europa romană şi la apariţia a numeroase noi oraşe pe parcursul întregului imperiu.

2. Limba română este cel mai puţin latină dintre toate limbile romanice.

În 1949, lingvistul italo-american Mario Pei, pornind de la părerea larg răspândită că limba română este cea mai apropiată de latină ca structură dintre toate urmaşele acesteia, a făcut un studiu bazat pe fonologie, inflexiune, sintaxă, vocabular şi intonaţie şi a ajuns la următoarea ierarhizare (cu cât este procentul mai mare, cu atât limba respectivă e mai îndepărtată de latină): 1. sardiniana – 8%, 2. italiana – 12%, 3. spaniola – 20%, 4. româna – 23,5%, 5. occitana – 25%, 6. portugheza – 31% şi 7. franceza – 44%. Aşadar, româna nu e nici „cea mai latină“, nici „cel mai puţin latină“, această poziţie revenind, de departe, francezei (lucru uşor sesizabil, de altfel, pentru oricine).

 3. Ţările române sunt ultimele apărute în Europa, în secolul al XIV-lea, întârziere care explică faptul că suntem la coada continentului din toate punctele de vedere. 

Conform convenţiei generale, Voievodatul Moldavia s-a fondat la 1334 şi avea capitala la Baia. Cât priveşte Ţara Românească, Diploma cavalerilor ioaniţi menţiona, la 1247, că pe acel teritoriu erau patru voievodate: ale lui Ioan, Farcaş, Seneslau şi Litovoi., Sunt, într-adevăr, printre ultimele formaţiuni statale apărute în Europa, dar, din punct de vedere strict statistic, nu ultimele. La începutul secolului al XIV-lea, cavalerii ordinului teuton luptau déjà, de multe decenii, împotriva triburilor baltice păgâne. Samogiţia a fost ultimul teritoriu creştinat din Europa, în secolul al XV-lea. Aşadar, acest argument nu este, istoric, valabil.

În plus, chiar dacă ar fi, nu explică nimic. În această logică, SUA, Canada şi Australia ar trebui să fie acum printre cele mai înapoiate state din lume, deoarece au fost colonizate şi au devenit independente de curând. În aceeaşi categorie ar trebui să intre Chile şi Uruguay, din America Latină. Şi invers, revenind pe Bătrânul Continent, ar trebui ca Grecia şi Italia să fie cele mai dezvoltate ţări din lume (la bătaie cu Iran, Egipt, India, Irak şi China), deoarece acolo s-au dezvoltat primele civilizaţii din istorie.

4. Universitatea din Bucureşti s-a înfiinţat cu 500 de ani în urma celei de la Praga, de exemplu, de aceea nu putem concura cu restul Europei ca nivel de educaţie şi instruire. 

Massachusetts Institute of Technology, din Statele Unite, lider mondial în clasamentul universităţilor conform criteriului Quacquarelli Symonds (http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings), a fost deschisă publicului în 1865, un an după Universitatea Bucureşti şi, de asemenea, 500 după cea din Praga. Cinci dintre primele instituţii de învăţământ din lume sunt americane şi au fost fondate, toate, cu sute de ani după cea cehă. Pe de altă parte, KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology), înfiinţată în 1971 (acum doar 42 de ani!), ocupă locul 63 în lume, iar Universitatea din Bologna, cea mai veche din lume (anul 1088), e abia pe locul 194. Universitatea Carol, cu care ne compară Boia şi care a fost înfiinţată în 1348, ocupă locul 286 în lume. După cum se poate observa din rândurile de mai sus, dar şi din site-ul al cărui link l-am dat, nu există nicio legătură între vechimea instituţiilor de învăţământ şi performanţele actuale ale acestora, aşa cum susţine Boia.

Argumentul folosit în carte e irelevant chiar dacă lărgim cadrul discuţiei la nivelul întregii societăţi. Coreenii, japonezii, israelienii au printre cele mai performante sisteme de învăţământ din lume, deşi au luat startul cu aproape un mileniu în urma Italiei, Franţei şi Spaniei.

5. Tot ceea ce este cât de cât bun în România, tot progresul (atât cât este), îl datorăm străinilor. Carol I a fost cel mai mare conducător al ţării, edificiile arhitectonice de calitate au fost ridicate de francezi.

Lucian Boia
Concluzia lui Boia: românii n-au fost şi nu sunt capabili de nimic, iar fără minorităţile evreiască şi germană, lucrurile ar fi stat şi mai rău. Importul de cultură s-a produs în toate civilizaţiile continentale. Hughenoţii persecutaţi în Franţa au modernizat Berlinul la începutul secolului al XVIII-lea, Renaşterea franceză a venit din Italia, italienii – la rândul lor – şi-au început revirimentul când au intrat în contact cu arabii şi bizantinii. Şi tot aşa. Fiecare a început de undeva. Aşa curge istoria. Fenomenul se numeşte aculturaţie. Şi, dacă românii au învăţat în secolul al XIX-lea de la profesorii, arhitecţii, guvernantele şi meseriaşii francezi, englezi şi nemţi, au fost apoi capabili să dea înapoi lumii genii precum Brâncuşi, Cioran, Eliade, Ionesco, Palade.

Cât îl priveşte pe neamţul Carol I – cel despre care autorul „a auzit“ (argument bizar în condeiul unui istoric care se respectă) că ar fi fost declarat cel mai mare român, dar organizatorii sondajului ar fi măsluit rezultatele –, prezenţa lui pe tronul României a fost cu adevărat providenţială, dar nu demonstrează, de asemenea, nimic. Cu foarte mici pauze, spaniolii au, de 500 de ani, regi străini (dinastia de Habsburg şi, apoi, de Bourbon, din aceasta din urmă făcând parte, de altfel, şi actualul suveran, Juan Carlos), statele ruseşti au fost înfiinţate de vikingi, iar ţarul Petru cel Mare se revendica având strămoşi germani. De 400 de ani, suedezii sunt conduşi de familii domnitoare cu origini germane şi franceze, momentul de maximă glorie fiind atins la 1700, sub conducerea regilor proveniţi din Bavaria. Aşadar, concluzia conform căreia românii le sunt inferiori celorlalte naţiuni pentru că au reuşit independenţa şi intrarea în modernitate sub un rege neamţ este bizară.

6. Românii, spre deosebire de celelalte ţări din regiune, s-au lăsat convertiţi la comunism fără să se opună. Au cooperat şi s-au adaptat obedienţi la regimul sovietic, în loc să-l înfrunte, ceea ce arată duplicitatea şi laşitatea acestui popor.

Este, poate, cel mai dureros neadevăr, cu atât mai mult cu cât Lucian Boia a trăit perioada comunistă de la un cap la altul. Istoricul răsuceşte la 180 de grade istoria, ştergând cu buretele numărul enorm de martiri ucişi de comunişti, epurările şi aruncarea în temniţe a sute de mii de oameni, uită alte sute de mii care au fost nevoiţi să fugă din ţară, decapitarea unei întregi naţiuni prin exterminarea, alungarea sau „reeducarea“ celor care au condus-o.

Nu e vorba doar de intelectualitate, de politicieni şi de preoţime, ci şi de oamenii simpli. Au existat revolte înăbuşite cu tunul (Nicolae Ceauşescu a participat activ la masacre!) ale ţăranilor care se opuneau colectivizării. Comunismul s-a făcut în România şi cu concursul nemijlocit al minorităţilor (numeroşi evrei şi maghiari la vârf) şi al drojdiei societăţii (infractorii, golanii oraşelor şi pleava satelor cooptate în Partid, Miliţie şi Securitate).

Specialiştii în domeniu au tras concluzia că România (ca şi URSS) a fost victima unui experiment social făcut pe un întreg popor. Niciuna dintre ţările ocupate de ruşi în 1944-1945, cu excepţia germanilor, n-a suportat o campanie atât de violentă de distrugere a tuturor reperelor şi simbolurilor precum românii. Un alt eveniment major uitat: nicăieri în Europa de Est nu mai e o altă ţară unde să fi existat rezistenţă armată împotriva regimului comunist încă aproape 20 de ani după încheierea războiului, aşa cum s-a întâmplat în România!

Teza din cartea lui Lucian Boia despre adeziunea poporului român la comunism nu e nimic altceva decât versiunea propagandei oficiale comuniste de până în 1989.

7. În anii 1970-80, poporul român se adaptase perfect la noua realitate comunistă, nu mai existau proteste chiar dacă Securitatea se „înmuiase“. 

După epurările de o violenţă extremă, cu sute de mii de victime, de până la mijlocul anilor ’60 (opoziţia fiind, practic, exterminată în România), riposta a devenit, evident, mai slabă şi dezorganizată. Partizanii din munţi fuseseră ucişi, liderii politici muriseră în puşcării, regele – alungat, intelectualitatea emigrase sau fusese „reeducată“ la Canal. Cu toate acestea, răbufnirile au continuat. Minerii din Valea Jiului în 1977 şi muncitorii din Braşov în 1987 au înfruntat un regim care – s-a dovedit şi în 1989 – era decis să înăbuşe în sânge orice opoziţie.

Cât priveşte pasivitatea Securităţii, Lucian Boia ar trebui să le spună acest lucru urmaşilor inginerului Gheorghe Ursu, ucis în bătaie în arest, sau prietenilor istoricului Vlad Georgescu, iradiat la München şi mort de cancer galopant – ca să ne rezumăm la doar două exemple din perioada târzie a comunismului. Despre metodele prin care poliţia politică îi lichida pe opozanţii regimului din interior şi din exterior se poate citi pe larg în cartea „Orizonturi roşii“, a lui Mihai Pacepa, fost comandant al Securităţii fugit în SUA în 1978.

8. Protestatarii de la ultimul miting al lui Ceauşescu nu ştiau nici ei prea bine ce vroiau.

Atât a înţeles Lucian Boia din ceea ce s-a întâmplat atunci, în decembrie 1989, în Bucureşti. Că oamenii care şi-au învins frica şi au murit la Intercontinental şi pe Magheru nu ştiau ce-i cu ei acolo.

9. Înfinalul broşurii, ca un corolar, se afirmă, argumentându-se cu „ştiri“ luate de la posturile TV, că „până şi Bulgaria“ este mai avansată decât România.

Statul vecin e dat de Lucian Boia drept exemplu de progres. Actualul preşedinte al Bulgariei a fost bodyguard, asigura paza interlopilor înainte de a fi propulsat în funcţia actuală. Atât.

Legende urbane, complexe, stereotipuri, prejudecăţi. Cu mare succes la public, mediatizat intens, eseul „De ce este România altfel“ se abate sever de la principiile pe care chiar Lucian Boia le-a enunţat în alte cărţi ale sale. Istoricul a valorificat, în cele 120 de pagini, principalele legende urbane, complexele, stereotipurile şi prejudecăţile pe care românii le au despre ei înşişi, alimentându-le cu pseudoargumente. Opera sa de până acum demonstrează, fără putinţă de tăgadă, că Lucian Boia ştia adevărul când a scris acest eseu!!!

un articol de Matei Udrea

NOTA MEA: Presa maghiară jubilează deja pentru că opiniile acestui individ (Lucian Boia) sunt mană cerească pentru revizionismul maghiar. Iată o reacție maghiară la maculatura lui Boia: http://tortenelemportal.hu/2013/02/lucian-boia-lupescu-radu/#comment-6769  Folosiți butonul "translate" pentru a înțelege cât de cât ce spun ungurii despre carte. Iată deci că ce face Boia are consecințe externe. Și ele nu sunt în folosul României!!!

Sursa: http://adevarul.ro/cultura/istorie/de-nu-romania-altfel-adevarurile-lucian-boia-1_511512654b62ed5875ec1522/index.html
   

47 de comentarii:

Nicolette Orghhidan spunea...

Cu asest tip de oameni la timona dezinformărilor, istoria, cultura, de ce nu și geografia Românieie sunt schimbate așa, dintr-un condei! Foarte interesant acest articol, de luat aminte, de reținut.

Anonim spunea...

google translate

http://tortenelemportal.hu/2013/02/lucian-boia-lupescu-radu/#comment-6769

Anonim spunea...

eu as fi mai temperat cu concluziile, poate boia nu are dreptate dar nici dumneata nu poti sa le stii pe toate si e prea inflacarat tonul. fiecare are putina dreptate dar ce e mai deranjant e ca toata lumea se blocheaza in contre irelevante. unde mergem si cum facem sa fie mai bine sunt intrebarile care ar trebui sa ni le punem si sa discutam..

Daniel Roxin spunea...

Multumesc pentru link!

Anonim spunea...

HHmm, de ce nu se accepta ,dupa 20 de ani, dreptul la opinie ?? Se poate combate si argumenta cu inteligenta faptele istorice, armele sunt similare :))

Unknown spunea...

cand ai de a face cu acest tip de oameni, care intai mazgalesc si apoi intreaba daca hartia a fost curata, nu mai este timp de combatere. raul, asa cum este el inteles a fost facut.daca vreti, ganditi va ce stire se propaga mai repede , cea frumoasa sau cea urata. oricum, daca acest ins este roman, ar trebui sa i fie rusine. sper doar ca , comentariile tale Daniel sa nu fie interpretate altfel fiind scoase din context.

Anonim spunea...

Sunt o gramada de intelectuali "de varf" care se chinuie in aceste vremuri sa ne demonstreze ca romanii sunt inferiori. Ei probabil uita ca la nivel de popor astfel de lucruri nu tin deloc, nu influenteaza pe nimeni. Ba mai mult, va veni o vreme cand vor raspunde in fata unor evidente. Atunci sa-i vedem. Insa probabil se vor inchide in nebunia turnurilor lor de fildes si vor evita contactul cu oamenii (daca nu ajung la azilul de nebuni inainte) !

Anonim spunea...

poate ne mai trebuiesc vreo 50 ani pana sa admitem ca toata istoria Romaniei este FALSA....ca ni s-a injectat de cand ne-am nascut atat de multa minciuna incat ADEVARUL ni se pare ceva de neluat in seama.. M-am saturat de toti acesti istorici care scot carti pe banda rulanta fara sa aibe maxime cunostiinte.. totul doar pt a manipula in continuare..Felicitari celor care au curajul si bunavointa de a trezi OMENIREA....

Anonim spunea...

nu cred ca sunt relevante comentariile asupra unor pasaje scoase din context..imi pare foarte rau sa vad niste acuzatii nefondate mai ales de la cineva care pretinde a fi mai open-minded decat restul...de titlul exagerat sa nu mai vorbim...

Anonim spunea...

este absolut penibil acest asa zis istoric,ar fi trebuit sa treaca pana acum de acea perioada a teribilismuli...ce este mai igrijorator este faptul ca individul asta este cadru didactic!!!

Anonim spunea...

se pare ca Soros,ca un bun angajator ce este,are statele de plata la zi,unde cu siguranta vom gasi si numele BOIA.

Anonim spunea...

Singura vina a Romaniei e ca a crescut la san o gramada de serpi si tradatori de neam, ca i-au lasat sa se dezvolte si apoi sa afirme ca lor nu le convine si ca avem o tara de rahat... in fiecare deceniu gasim canalii gen Lucian Boia. Si apoi ne intrebam de ce suntem vazuti aiurea in Europa? pai cum sa fim altfel cand din 5 oameni 2 sunt jigodii ca Boia, care cauta doar sa dezbine, decat sa ne adune mai aproape... asta e pacatul neamului romanesc: iubirea de arginti e mai mare decat iubirea de aproape.

Anonim spunea...

ciudat ,nu cred ca merita atata atentie aceasta carte dar in acelas timp e jenant la cat de bine se vinde datorita promovarii ,indirect si de noi acum, e un mod de a te promova sa scrii o mare tampenie si sa ai multi critici.

Anonim spunea...

Daca se citeste articolul se va intelege patosul Dl Lucian Boia...frumos nume si edificator ptr ceea ce presteaza dansul si cum le intoarece din condei.
http://vicuslusorum.wordpress.com/2013/03/11/lucian-boia-intre-frati/

se spune clar cui servesc comentariile lui...

Anonim spunea...

omul asta e un fel de Oana zavoranu ce a vrut sa se sinucida pentru niste aparitii TV,casnicia lui prigoana cu bahmuteanca.De ce ne incarcam memoria cu numele astora?

Anonim spunea...

Din pacate acest personaj, Boia, nu este Roman. La fel ca si Zoe Petre sunt de alt sange. Evreiesc poate. Stiut fiind faptul ca evreii jinduiesc de foarte mult timp la acest colt de rai, Romania, continua denigrarea poporului roman, in favoarea minoritatilor. Din pacate Academia Romana este condusa de evrei si mebrii sai pot scrie linistiti textele denigratoare. Nimeni nu v-a lua masuri. Decat poate vreun ROMAN adevarat.

Anonim spunea...

Cred ca este un ungur invidios fara istorie si fara tara

Unknown spunea...

Eu nu stiu cine este acest Boia dar daca a studiat in Romania ar avea ca argument de inferioritate a invatamantului romanesc doar diploma lui de absolvire, iar daca a studiat in strainataturi s-ar contrazice cu atestatele dobandite.

Marius Sorin spunea...

Nu am citit (inca) eseul lui Boia, dar textul scris de Mihai Udrea, nu e cu nimic informativ si cu atat mai putin argumentativ.
1. Nu are nicio referinta bibliografica.
2. Foloseste expresii de genul "se estimeaza ca", dar nu da nicio referinta privind bazele si calculele care stau la baza estimarii, sau cele precum "specialistii in domeniu" dar nu precizeaza cine sunt acesti specialisti, ce si unde au plublicat.
3. Sirul de informatii cuprins in textul critic nu sunt argumente stiintifice, desi autorul pretinde asta, ci doar niste date aruncate la intamplare.
4. Singurele paragrafe cat de cat pertinente ale textului sunt 4 si 5.
Intr-un fel, daca textul vrea sa critice caracterul nestiintific al eseului lui Boia, nu cred ca reuseste decat sa propuna o alta lectura nestiintifica, ca si cum ar spune daca tu dai cu bata dau si eu cu parul...

Daniel Roxin spunea...

Domnule Marius Sorin, autorul articolului nu are de ce sa justifice cu note bibliografice cele mai multe dintre argumentele pe care le foloseste. Spre exemplu, ce bibliografie ati dori la pretentia cretina ca romanii au acceptat comunismul fara sa se opuna? Este ca si cum ati cere o justificare cu note bibliografice la afirmatia ca anul are 4 anotimpuri. STIM CU TOTII ca romanii s-au opus comunsmului, asa cum stim cu totii ca anul are 4 anotimpuri! Singurul care pare sa nu stie e Boia. In rest, la ce spune Boia va deranjeaza ceva? P.S. Eu i-am citit eseul... Nu mi-a fost usor, credeti-ma!

Anonim spunea...

Acest autor "roman"(?) care emite teorii personale despre Istoria poporului sau, de fapt construieste dupa cum spune insusi domnia sa, "o istorie personala". Aceste idei trebuiesc combatute din fasa ca fiind "false". Asa zisele concluzii sunt de fapt fabulatii care urmaresc un scop. Acesta este evident si nu in interesul neamului sau. Nu pot sa cred ca un roman adevarat, poate sa-si denigreze "argumentat" propriul sau popor. Daca o face, atunci nu poate fi numit roman. Este de alta natie. Una interesata in aceste fantezii. Adica, straina de interesul romanesc. Seamana foarte mult concluziile acestui "istoric" cu cele ale "domnului" Patapievici! Pura coincidenta ? NU cred. Cred mai curand ca este " Curat murdar"( de la nenea Iancu citire). In orice caz, astfel de "carti" trebuiesc demolate la propriu de istorici "cu greutate". Unde sunt acestia? Felicitari Domnule Roxin ca expuneti astfel de personaje demolatoare ale adevarului istoric romanesc si denigratoare de neam. Oare de ce neam o fi acest "istoric"?

Unknown spunea...

vreti sa stiti cum de scrie Boia asemenea ineptii? "Follow the money"- vorba americanului... sa nu uitam ce reclama i-a fost facuta si pe ce cai...

Anonim spunea...

Boia acesta nu e evreu ? Daca da, atunci e clar!

Anonim spunea...

Lucian Boia?Nu inseamna nimic pentru Romania si pentru istoriografia romaneasca.Este mai degraba un isteric demn de tot dispretul decat un istoric.Toate defectele care le-a pus pe seama romanilor i se potrivesc manusa.El este lingusitorul, lasul, aplaudacul comunismului, spurcaciunea pamantului.Nu se merita ca cineva sa-si omoare timpul cu nimicul asta...

vasile spunea...

E bine ca i-ati pus poza, dar ati omis sa scrieti dedesubt:
"Scuipati aici!"
Va rog sa faceti copmletarea sugerat.

ile spunea...

Nu conteza ca ungurii au apa la moara sintem toti in o alta problema, mult mai mare. Dupa toata dusmania intre cele 2 popoare sint curioasa cum ne vom trezi sa ne infratim cu ungurii in fata unui dusman mult mai perfid. Ungurii cel putin sufera de narcisim si asta le face bine sau le va aduce pieirea inaintea noastra. Rusii au exterminat 7 milioane de ucrainieni intre 1932-1933 numai prin infometare apoi au impuscat niste zeci de mii de dusmani de clasa, mai multi decit nemtii. Orasele americane in faliment au determinat parca evadarea multor teroristi din inchisori si retragerea ambasadelor americane din anumite tari.Parca ar pregati un nou razboi mondial ca sa mai cistige putin economia SUA si a altor tari. Ceea ce e cel mai important si voiam sa spun este urmatorul lucru: am visat ca pe pamint erau inundatii si lapovita si mi s-a spus ca pe seara in 21 august 2013 se vor inversa polii magnetici ai pamintului. Nu mi-a fost frig in timpul noptii,eu cred ca sfirsitul pamintului va fi ca urmare a unei explozii solare sau nucleare si in plus Rasputin zicea de 23 august,asa ca nimic nu ar fi putut sa influenteze ceva din visul meu. Ieri noapte am visat ca ma certam cu cineva pe tema inteligentei atomilor din metale si din apa(nu am eu argumente stiintifice importante nici treaza cu atit mai mult in vis) insa la un moment dat celalat interlocutor mi-a spus calm :Vor muri 1 miliard de oameni. Nu am intrebat cum pentru ca era o comunicare pe alt ton.Deci daca va fi lapoviat in 21 august insemana ca s-au inversat polii magnetici ai pamintului,si ce vrea marioneta de Boia chiar nu mai conteaza, principalul este ca adevaratii romani sa supravietuiasca catastrofei naturale si/sau haosului creat de imbecili.

ion gradisteanu spunea...

poporul roman,e unic,atipic.greu de introdus in tipare.n.iorga spunea..,,suntem unici.ortodocsi si vb.o limba de sorginte latina.intr/o mare slava.prin natura lui ,acest popor nu a putut fi introdus in tipare.incepand de la romani,trecand prin perioada medievala,ajungand in zilele noastre.nimeni,cred nu va reusi,sa schimbe,matricea,profunda si unica.pot ,altii,sa arunce cu noroi,boia/vopsea in lb.turca,cu acelasi echivalent in rom.la cap.cuvinte imprumutate./vom ramane aceeasi.non conformisti la regulamente,traditionalisti la obiceiuri ancestrale.nu exista padure,fara uscaturi.adevarul iese incet si sigur la suprafata.rusine celor care incearca sa denigreze.va ramane o pata pe fata lor,in final.numai bine.

Anonim spunea...

Acest istoric,Lucian Buia este Roman?Daca este,denigreaza poporul,si pe el insusi.De asa istorici acest popor nu are nevoie.Sa_i fie rusine.

Anonim spunea...

1) EXECUTA IN PLAN CULTURAL EXACT CE RECLAMA ALTORA CA FAC IN PLAN POLITIC

2) FALSIFICA ISTORIA SUB PRETEXTUL ABORDARII CRITICE

3) INCEARCA SA RETEZE LEGATURILE ACESTUI POPOR CU TRADITIILE SI ORTODOXIA

4) FAC RECRUTARI PENTRU NOUA ORDINE CULTURALA

5) ERODEAZA AUTORITATEA UNOR MARI PERSONALITATI

centrul de comanda este chiar editura hu mani tas care, pentru a-si credibiliza naparcile, s-au folosit de autori de valoare

Anonim spunea...

insul se preteaza la o manipulare mizera, stie bine ce face. Valahii, cum se numeau inainte de a se numi români, au avut "Valahii" si "Vlahii" peste tot in Peninsula Balcanica, inca din secolele V, VI. Vlahia Neagra se afla chiar pe coasta dalmata, o Vlahie era in Pind, slavii s-au ciocnit de altele cand au venit, fireste ca inaintea Valahiilor lui Gelu, Vlad, Glad, Seneslau, Menumorut au fost altele si altele. Au avut formatiuni la fel ca si strabunii lor geto-daci, fiindca legaturile au fost rupte doar de stricaciunile care maculeaza istoria adevarata.

Anonim spunea...

UCENICII LUI IUDA AU AJUNS IN CELE MAI IMPORTANTE POSTURI ,DETININD FORTA MANIPULARII SI INJECTARII CU VENIN A MINTILOR TINEREI GENERATII ,IN SCOPUL DEZBINARII SI A URII ,IMPOTRIVA PROPRIULUI POPOR. LUCIAN BOIA ,PROFESORUL UNIVERSITAR ,ISI PERMITE SA DENIGREZE TARA MAMA,FIINDCA STIE CE A SEMANAT IN MINTILE SI SUFLETUL MULTOR GENERATII DE STUDENTI .CARTILE ,ACESTUI DENIGRATOR DE TARA,TREBUIE CITITE PENTRU A INTELEGE INTERESELE OCULTE PENTU CARE AU FOST SCRISE.OAMENII DE BINE NU-L VOR APLAUDA NICIODATA.INVATAMINTUL ROMANESC TREBUIE SA FIE ELIBERAT DE ASEMENEA DASCALI.

cristi spunea...

E bine ca sunt reactii dar...parca suntem prea patimasi. Personal nu l.as baga in seama pe "pitic". Si cine il baga, sa.l bage bine.Cine il crede este de aceeasi teapa...vai de ei, le.au plecat mintile.

ile spunea...

http://stirileprotv.ro/stiri/stiinta/fenomenul-care-va-produce-o-unda-de-soc-in-tot-sistemul-solar-ce-se-intampla-cu-soarele.html
Azi am citit si eu anuntul respectiv,poate am fost in alta viata pe soare...de mi-a venit ideea cu innundatiile si lapovita(nu grindina insa).
Este bine sa citim si alte pareri chiar daca nu sintem de acord cu ce spune BOIA( ca sa revin totusi la subiect). Daca nu stii cum te va ataca dusmanul chiar daca ai putere armata mare poate fi de rau,iar atunci cind ii stii tactica de lupta chiar daca ai forte mai putine poti face o strategie...Manevreaza parerea majoritatii-este adevarat, dar pot fi demolate asa usor teoriile omului BOIA, cu ajutorul informatiilor transmise prin retelele de socializare. Ceea ce incepe sa se si intimple...

Anonim spunea...

Acelora care cred ca este mai bine sa-i lasam pe ticalosi in pace le spun NU! Fiindca daca nu vom lupta ACUM nu vom mai lupta niciodata. ASA CA FITI ALATURI DE FRATII NOSTRI ACOLO UNDE SE POARTA BATALIA PENTRU ROMÂNIA!

Bogdan Descalecatorul spunea...

@Daniel Roxin
afirmati:
Domnule Marius Sorin, autorul articolului nu are de ce sa justifice cu note bibliografice cele mai multe dintre argumentele pe care le foloseste. Spre exemplu, ce bibliografie ati dori la pretentia cretina ca romanii au acceptat comunismul fara sa se opuna? Este ca si cum ati cere o justificare cu note bibliografice la afirmatia ca anul are 4 anotimpuri. STIM CU TOTII ca romanii s-au opus comunsmului, asa cum stim cu totii ca anul are 4 anotimpuri! Singurul care pare sa nu stie e Boia. In rest, la ce spune Boia va deranjeaza ceva? P.S. Eu i-am citit eseul... Nu mi-a fost usor, credeti-ma!

! cred ca faceti o imensa greseala si se pare ca domnul Boia are dreptate: UNII romani s-au opus comunismului, putini, majoritatea a acceptat-o tacit. Am un respect deosebit fata de cei ce au luptat impotriva comunismului, multi dintre ei au platit cu viata. La nivelul intregii tari nu a existat o solidaritate in lupta impotriva comunismului (avem martiri pina in 1964 ce au murit inchisori, rezistenta armata in munti, etc), minerii din valea jiului s-au multumit cu ceea ce au obtinut pentru ei (nu prea au fost sustinuti de restul populatiei), brasovenii au fost repede linistiti (nu i-a sustinut nimeni din toata tara). Nu putem compara aceste lucruri cu ceea ce s-a intimplat in ungaria, cehoslovacia sau polonia unde putem vorbi de solidaritate, o lupta comuna. noi ne multumeam sa asculta la europa libera sau vocea americii ce se mai intimpla prin tara. mare minune "revolutia" din decembrie '89. fara interventie din exterior nu exista nici aceasta. cu tot trecutul glorios pe care incercati dumneavoastra sa-l promovati (in majoritatea cazurilor fara dovezi) cred ca uitasem cum e sa fim liberi. eram un popor caruia ii placea comunismul (vorbesc de majoritatea populatie), ce nu ar fi avut curaj sa se ridice impotriva sistemului, eram prea fricosi si majoritatea erau aserviti securitatii, pentru minime beneficii. un popor care mai bine pleaca capul decit sa se lupte pentru libertatea lui. astia sintem noi romanii. mai bine ii dau un picior in gura prietenului meu (ca sa-mi dea cineva un colt de pita sa-l ling) decit sa ies in fata si sa lupt impreuna cu el ca sa luam toata pita. restul bla, bla-ului cu daci, traci, romani, etc. e de prisos. incercam sa demonstram ceea ce nu sintem (ca popor) prin individualitatile ce ies din tipar. as vrea sa va atrag atentia ca puteti sa pierdeti sute de ani ca sa demonstrati ca poporul roman e cel ales, ca romania e leaganul tuturor civilizatiilor: hehe, ce folos, uita-te la vecinii tai, la conducatorii alesi ai tai si vei vedea cine sintem noi cu adevarat :)

Sorin spunea...

1.Atat dacii au fost de regula neguvernabili cat si ulterior principatele romanesti in care boierii(Muntenia si Moldova) respectiv marii nobili au facut ce au vrut dupa bunul lor cap.
2.Cred ca ideea lui Boia a fost ca romanii au gresit ca au colonizat Dacia.Poate ca castigul obtinut din exploatarea aurului dacic nu a justificat cheltuielile imperiului de colonizarea si aparare a noii provincii?
3.Din ce au afirmat altii care locuiesc in vest,limbile franceza, spaniola, portugheza si italiana seamana mai mult intre ele, mai ales spaniola cu portugheza decat cu limba romana.
4.Corect.Cum ar fi fost evolutia noastra daca inca din secolul 7, inainte de venirea maghiarilor in Campia Panonica, am fi avut organizate cele trei principate, asa cum erau ele in secolul 16.Sa nu mai vorbim de un regat care sa cuprinda cele 3 principate.
SUA, Australia, Canada, au fost initial colonii britanice in care au emigrat in afara scursurilor, si foarte multi oameni educati,unii apartinand nobilimii si curentului iluminist,respectiv foarte multi meseriasi.Initial coloniile au functionat dupa regulile patriei mame,foarte moderne si eficiente pentru acea perioada, apoi, treptat, cel putin SUA, si-a creat propria legislatie si set de valori.Cele trei tari nu au aparut din neant si nu au redescoperit roata.
5.MIT a pornit la drum cu oameni foarte bine educati, profesori formati in universitatile din patria mama, Anglia, apartinand curentului iluminist.In colonii au reusit sa aplice ce si-au dorit.
Grecia si Italia nu sunt azi ce au fost in antichitate, din toate punctele de vedere, pentru ca au alt sistem de valori, multe imorale.
5.Cel putin Transilvania a fost civilizata de catre emigrantii germani adusi aici de catre regii unguri.
Cine viziteaza orasele din Transilvania va vedea aproape peste tot, in zonele centrale, cladiri si monumente realizate de catre cei care au creat si populat la inceput aceste orase, germani sau unguri.
Pana la sfarsitul secolului 19, in Transilvania romanii nu aveau voie sa locuiasca la orase, asa ca acestea erau locuite majoritar de etnici germani si unguri.Mestesugurile si industria s-au dezvoltat la orase nu la tara unde locuiau romanii.
Da, Carol 1 a avut un mare rol in civilizarea si democratizarea tarii.Datorita lui clasa politica romaneasca s-a mai cizelat iar politica interna si externa a tarii a fost mai coerenta.
7.Am trait perioada anilor 1980 si pot sa spun ca marea majoritate a romanilor era deja adaptata la sistemul comunist, inclusiv eu.Ne displacea lipsa produselor alimentare din magazine, ca se lua curentul electric iarna, ca televiziunea avea un program scurt si foarte politizat, in rest era ok.
Boia se refera ca securitatea era pasiva fata de intelectualii membri de partid, care colaborau pe fata cu structurile statului comunist, care oficial urmau politica partidului, fara cracnire, insa care in bisericute, criticau politica eronata a partidului si mai faceau si cate un banc pe seama conducatorilor.Nu s-a referit la dizidenti in genul pr.Ursu.
Cand s-a facut colectivizarea, in tara nu au avut loc ample miscari sociale.
8.Protestatarii de la ultimul miting al lui Ceausescu, si noi multi altii, vroiam sa scapam intial doar de Ceausescu, vroiam un alt lider si vroiam sa o ducem material mai bine.Atat.
Bulgarii au mers dupa anul 1997 pe mana germanilor, atat cat au putut, si au iesit din criza economica in care se aflau.Industria bulgara a fost mai repede restructurata decat cea romaneasca, iar turismul s-a dezvoltat foarte mult la ei fata de Romania, gratie masurilor luate la indrumarea germanilor.

Unknown spunea...

Cititi cartile lui Iorga, marele nostru istoric. Cititi ce spunea Cantemir. Cititi-l pe Eminescu-nu ma refer la poezii, ci la proza sa. Cititi-l pe Dumitru Staniloae, mai ales cartile sale despre romani. Larry Watts a scris si el doua carti despre Romania si Razboiul Rece. Cercetati documentele pactului de la Varsovia, dar si pe cele de la noi.

E nevoie de ceva munca si ambitie ptr. a stii istoria noastra. Televizorul si cateva articole pe net nu o sa fie sufieciente.

Anonim spunea...

Minuneaza-te : nu e evreu
In schimb nu ma mira reactiile de acest gen

Anonim spunea...

mai lasa nationalismul bai baiete!!sunt roman si ma bucur ca in sfarsit un om a avut curajul sa iasa din carapace si sa demitizeze rahatul de istorie pe care-l invatam in scoli(noi,romanii am fost curajosi,tot timpul am invinst;noi romanii suntem urmasii lui Decebal si Traian---->nu mai visati fratilor...suntem de rahat si asa o sa fim mereu!

Daniel Roxin spunea...

Pentru ultimul anonim: de rahat esti tu, alogenule, si asa vei si ramane!

Gloria Adams spunea...

Multumim Daniel. Ai dreptate, tipul este un yddo-bolshevic cu *misiunea! de a distruge si ultima farama de contiinta omeneasca a neamului nostru - si instigarea vecinilor asupra noastra.

Toate tarile sunt vacinate cu acest virus ca sa invatam sa le suportam furturile, crimele, mofturile, batjocura si mai ales mutrele parca din ce in ce mai odioase! http://www.jewishproblem.com/wp-content/uploads/2012/11/jean-francois-cope-juif-jew.jpg

Un cetatean roman spunea...

"...pe 24 aprilie, se va lansa noul volum al lui Lucian Boia „Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări“, la Librăria Humanitas Cişmigiu (de la ora 19.00). La eveniment, alături de autor, va vorbi şi Gabriel Liiceanu."
Iata ce scrie "marele" istoric:
-Corespundea „intrarea în acţiune“ din august 1916 unui „ideal naţional“ împărtăşit de toţi românii? Ar fi prea mult spus. Cei mai mulţi dintre români, ţărani (80% din populaţie) şi neştiutori de carte (60%), aveau cu totul alte preocupări şi alte griji; probabil că nici nu auziseră de „idealul naţional“.
-Transilvania ... Nu aparţinuse niciodată României sau vreunuia dintre principatele care formaseră România la 1859.De la începuturile sale statale fusese înglobată în Ungaria şi, chiar când Ungaria dispăruse, continuase, prin elita sa conducătoare şi prin organizarea de stat, să se înfăţişeze ca parte a vechiului regat ungar. Românii puteau invoca, fireşte, cum au şi făcut, un drept etnic asupra Transilvaniei (populaţia românească fiind majoritară), dar nu şi vreun drept istoric. Puteau să-i acuze pe unguri că îi asupreau sau îi discriminau pe români, dar nu-i puteau acuza că „răpiseră“ vreodată Transilvania.
-...
Ar fi frumos sa mearga romanii la lansarea cartii si sa-l felicite pentru stradania depusa pe altarul stiintei si propasirea neamului in care s-a nascut...E totusi trist...

Anonim spunea...

De ce noua, romanilor, ne displace intotdeauna adevarul? Mai ales acelora care sunt mari revolutionari in fata calculatorului dar , cand vine vorba de reactie, se pitesc sub mese? Daca cei 25 de ani scursi de la revolutie nu v-au convins de adevarul spuselor lui Boia, atunci am meritat cu totii anii de comunism in care ii admiram(pe ascuns) pe putinii care se sacrificau luptand!!!

Daniel Roxin spunea...

Anonimule, ne displace minciuna lui Lucian Boia. Daca nu o vezi, aunci, in cel mai fericit caz, nu cunosti istoria si nici nu stii ce fel de comunist inrait a fost Boia inainte de 89. In plus, chiar Boia si Liiceanu au spus ca aceasta carte (care nu prezinta probe pentru cele afirmate!!!) este un eseu, o parere personala a lui Boia.

RG spunea...

Bravo Daniel Roxin! Acest individ, lucian boia (cu litere mici), desi probabil a citit ceva carti, nu are inteligenta minima pentru a pricepe ceea ce a citit. E un cretin impins de altii in fata. PS: greu de citit aceasta carte.

ion mavru spunea...

Cum dracu` or fi carat romanii 226.800 Kg de aur si 453.6oo Kg de argint la ora aceea ??? Poate ne spune Roxin.
Cale ferata nu era,doar cu corăbii poate.
Ce-ar fi să calculam matematic şi să aplicam formulele de azi??
La piramide s-a folosit geometria şi astronomia.
Poate găseşte cineva un raspuns...

Anonim spunea...

Buna ziua.
Eu cred ca ar trebui sa dam personajului libertate de gandire, nu sa-l injuram pentru ceea ce crede.
Iar dv. nu mai preluati cuvintele dlui Pop, poate e o lupta intre ei, iar dv. distrugeti un om, fara sa va dati seama.
Eu am avut arhive,, vezi reprezentante consulare europene la Galati, academia edu, nu am manipulat istoria, dar doi istorici importanti au facut totul pentru a ma scoate din schema.
Pentru ca vroiau sa fie doar ei.

A fost durerea vietii mele, noroc ca m-au sustinut unii!
Aveti grija ce faceti asupra unui om.