luni, 30 septembrie 2013

Pericolul pierderii Transilvaniei, cu girul Uniunii Europene


Nota mea introductivă:
Că UE a devenit un instrument de înrobire a națiunilor europene, devine din ce în ce mai clar; că democrația despre care ni se tot vorbește nu e decât dictatura mascată a Ocultei care visează Statul Global aflat sub totalul ei control e iarăși un lucru limpede pentru cei inteligenți; că România este o țară sub ocupație, încă din 1989, căreia i s-au furat în mod constant resursele materiale și istoria, este o altă evidență. Eu cred că acum suntem în fața celui mai dificil moment: pericolul ruperii României. Unii vor spune că așa ceva nu se poate pentru că suntem membrii UE, avem o bază NATO pe teritoriul țării ș.a.m.d. Aceștia uită însă câteva lucruri - uită episodul recent al bombardării și distrugerii Yugoslaviei, chiar de către așa-zișii democrați și uită, de asemenea, că astăzi războiul de cucerire se duce în special pe frontul economic și politic, un front pe care România l-a pierdut datorită incompetenților și trădătorilor care au condus această țară de 23 de ani.

Cadrul pierderii Transilvaniei este deja pregătit - conform legilor ticăloase create în laboratoarele imperialiste ale UE - de la 1 ianuarie 2014 statul român este obligat să permită străinilor să cumpere terenuri agricole și păduri în România. Mulți străini, în special unguri și evrei, au cumpărat deja, prin intermediul unor firme românești paravan, o mare parte din pământurile României. Peste câteva luni totul va fi la liber. Ce se va întâmpla atunci când resursele solului și chiar solul vor ajunge în proprietate străină? E un subiect la care este necesar să meditați și să vă gândiți la ce ar trebui făcut! Nu putem să îi lăsăm pe trădători să ne distrugă țara!!!

Daniel Roxin

Citiți și articolul de mai jos! Dacă acesta este adevărul, trebuie să facem rapid ceva!

"Aceasta este realitatea incredibilă, dar adevărată, care se desfășoară cu concursul autorităţilor Statului Român și împotriva Poporului Român, cu consecinţe foarte apropiate vizând integritatea teritorială a României! Este necesar ca tot românul să se întrebe și să afle: de ce s-a ajuns la actuala situaţie și ce se urmărește?

Se știe că, de aproape 95 de ani, după Marea Unire de la Alba-Iulia de la 1 Decembrie 1918, niciodată Ungaria și organizațiile etnicilor unguri din țara noastră nu au recunoscut România Mare și au acționat împreună împotriva Statului național unitar român și Poporului Român ! Ungaria și ungurii revendică sfântul pământ românesc al Ardealului, moștenit de Poporul Român de la geto-daci. După ce a falsificat Istoria Poporului Român, a Daciei și a României, Ungaria pretinde și acționează pentru anexarea Ardealului, Cetatea sau Grădina Domnului, la geto-daci, sub pretextul că l-a stăpânit timp de un mileniu…de 51 de ani, între anii 1867-1918, în vremea Imperiului habsburgic.

Ungaria a încercat să ocupe Ardealul în anul 1919, cu sprijinul Rusiei sovietice, dar Armata Română a câștigat războiul, a ocupat inclusiv Budapesta și la 4 august 1919 au fost puse opincile românești pe Parlamentul ungar.

După Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, Ungaria a reușit în urma “Procesului optanților” să obțină uriașe despăgubiri din partea României pentru imobilele din Ardeal care au intrat în proprietatea Statului Român. Mai târziu, cu sprijinul Germaniei hitleriste și al Italiei fasciste, în urma Diktatului de la Viena, din 30 august 1940, Ungaria a dobândit o mare parte din Ardeal, până la 25 octombrie 1944 când Armata Română, împreună cu trupele sovietice, a eliberat sfântul pământ românesc de sub teroarea ungară.

După lovitura de stat din decembrie 1989, la care autoritățile de la Budapesta au avut o contribuție însemnată în declanșarea ei și la numărul morților, Ungaria împreună cu bisericile maghiare și organizațiile etnicilor unguri din România au pus în aplicare un plan diabolic vizând anexarea Ardealului printr-un nou Diktat pregătit pentru anul 2014 la Bruxelles. Argumentele principale ale Ungariei pentru obținerea acestui Diktat sunt următoarele:

1) Numărul cetățenilor români, majoritatea din Ardeal, care au solicitat și obținut cetățenia Ungariei să fie de cel puțin 4,5 – 5 milioane. Până în prezent, Ungaria a acordat dubla cetăţenie la peste trei milioane de cetăţeni români. Zilnic, în 920 de localităţi din Ungaria se acordă gratuit cetăţenia ungară la mii de români get-beget, care astfel intră în Spaţiul Schengen, iar Comisia Europeană se face că nu vede nici nu aude. Peste puţină vreme Comisia Europeană şi Parlamentul European vor afla şi constata că românii au intrat în Spaţiul Schengen fără ca România să beneficieze de acelaş statut ca şi celelalte ţări membre ale Uniunii Europene.

2) Obţinerea pe toate căile, ilegale şi legale, a peste 50% din proprietăţile imobiliare din Ardeal de către Ungaria. Până în prezent, Ungaria prin numeroase persoane juridice și persoane fizice ungare a reușit să obțină 30%-40% din proprietățile imobiliare din Ardeal, iar prin aplicarea ultimei Legi de retrocedare a Guvernului Ponta II se va ajunge în anul 2014 ca peste 50% din aceste proprietăți să nu mai aparțină Statului Român, urmând să fie naţionalizate de către Ungaria sau dobândite ilegal, inclusiv prin furtul pios.

După îndeplinirea acestor două mari obiective, Ungaria va cere Comisiei Europene și Parlamentului European aplicarea principiului autodeterminării popoarelor ! Autoritățile de la Budapesta speră ca prin Diktatul de la Bruxelles, din anul 2014, Ardealul să devină autonom și apoi să fie anexat la Ungaria.

Principala cale folosită pentru dobândirea ilegală de imobile din Ardeal o constituie așa-zisele retrocedări în natură, de fapt naționalizarea mascată de către Ungaria a mii de clădiri și milioane de hectare de păduri și terenuri agricole din proprietatea Poporului Român și Statului Român !

ADEVĂRUL ISTORIC cunoscut foarte bine de Ungaria și de unguri, dar trecut sub o condamnabilă tăcere de autoritățile de la București și partidele politice parlamentare, este următorul:

1) După Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, Ungaria a acționat și a reușit să obțină despăgubiri din partea Statului Român pentru toate imobilele pe care le-a avut în proprietate Statul ungar în Ardeal, până la 1 Decembrie 1918, precum și pentru optanții unguri. Sub această denumire de optanți sunt cunoscuți acei cetățeni români de etnie ungară care, după Tratatul de la Trianon, au optat pentru cetățenia Ungariei și au părăsit România. În total au fost 367 optanți. Optanții unguri împreună cu Ungaria au depus numeroase reclamații la Societatea Națiunilor și au deschis foarte multe procese cerând despăgubiri pentru imobilele lor care au intrat în proprietatea Statului Român. La propunerea Consiliului Societății Națiunilor s-a format Tribunalul Arbitral româno-ungar de la Paris, unde a avut loc procesul optanților unguri, în perioada 1923-1930. Diferendul dintre Ungaria și România a fost bine analizat și prezentat de către Nicolae Titulescu, ministrul de Externe al României, în expunerea ținută în Consiliul Societății Națiunilor, în ziua de 5 iulie 1923. Acum 90 de ani, Nicolae Titulescu a subliniat că Ungaria pretinde “plata în aur a despăgubirilor”, iar optanții unguri puteau să-și păstreze bunurile imobile în cadrul legilor românești, dar nu au făcut-o, acceptând să fie despăgubiţi. În urma negocierilor purtate între delegația României condusă de ministrul de Externe, Nicolae Titulescu și delegația Ungariei condusă de contele Albert Appony și a Convențiilor de la Haga (din 20 ianuarie 1930) și Paris (21 aprilie 1930) s-a decis că plata despăgubirilor stabilite de Tribunalul Arbitral de la Paris se face din Fondul Agrar deschis în Elveția, la o bancă din Basel, de către Statul Român. Din acest fond au fost plătite despăgubiri uriașe către Ungaria și optanții unguri. Începând cu anul 1931 sumele destinate despăgubirilor către Ungaria și optanții unguri au fost evidențiate în Bugetul de venituri și cheltuieli al României. După unele surse, suma despăgubirilor s-a ridicat la echivalentul a peste 100 tone aur pur (de 24 carate), iar după alți cercetători la circa 600 tone aur pur. După mai bine de 80 de ani de la plata despăgubirilor către Ungaria și optanții unguri, precum și după deschiderea arhivelor pe această temă, guvernatorul Băncii Naționale a României, președinții și premierii României, miniștrii de Finanțe și directorii S.R.I. și S.I.E., precum și mulți academicieni și istorici cunosc suma totală a plăților făcute de Poporul Român și Statul Român pentru imobilele care au aparținut Ungariei și ungurilor până în anul 1918 în Ardeal. În mod inexplicabil, cu toții o păstrează la secret ! De ce ? Pentru ca Poporul Român și Parchetul să nu afle că retrocedările post-decembriste către bisericile maghiare și numeroase alte persoane juridice și fizice ungare sunt ilegale și în fapt reprezintă naționalizarea de către Ungaria a mii de clădiri istorice și a milioane de hectare de pădure și terenuri agricole din România, mai ales din Ardeal. Este cert că exproprierea imobilelor din Ardeal, care au aparținut Ungariei, optanților unguri și bisericilor maghiare s-a făcut prin acordarea de despăgubiri din partea Statului Român ! Există documente oficiale referitoare la clădirile, terenurile agricole și pădurile expropriate.

2) În perioada 1940-1944, după Diktatul de la Viena, autoritățile Statului ungar au falsificat toate cărțile funciare din Ardealul ocupat și au înscris, din nou, în proprietatea celor care au fost despăgubiți din Fondul Agrar toate imobilele pe care le-au avut în timpul Imperiul habsburgic.

3) După 6 martie 1945 comuniștii evrei și unguri din România nu au confiscat sau naționalizat bunurile imobile și mobile ale bisericilor maghiare, nici ale evreilor și ungurilor, ci pe cele ale românilor și Bisericilor Ortodoxă și Greco-Catolică.

4) Atât în perioada interbelică, dar mai ales în timpul socialismului nu s-au actualizat cele mai multe cărți funciare din Ardeal, nefiind înscrise modificările intervenite în privința proprietarilor.

5) Prin Legea nr.260 din 4 aprilie 1945, toate înscrisurile în cărțile funciare efectuate în perioada 1940-1944 au fost declarate nule de drept ! În foarte multe cărți funciare nu au fost operate radierile corespunzătoare.

6) În vara și toamna anului 1944 o mare parte din arhivele localităților din Ardeal au fost duse în Ungaria, iar cele rămase în România se încearcă de către U.D.M.R. să fie luate de la Arhivele Statului Român și trecute la bisericile maghiare pentru a nu se descoperi lanțul de infracțiuni prin care Ungaria și alte persoane juridice și fizice maghiare au naționalizat sau au fost împroprietărite cu peste 30% din clădirile, terenurile agricole și pădurile din Ardeal. Un exemplu edificator, aflat în atenția opiniei publice din România, este cel al retrocedării, de fapt al împroprietăririi Bisericii Reformate din Sfântul Gheorghe cu clădirea Colegiului “Szekely Miko”. În decembrie 2010, D.N.A. Brașov i-a trimis în judecată pe Attila Gabor Marko (se pare, fratele lui Marko Bela, fost președinte al U.D.M.R. și fost vicepremier al României), fost subsecretar de stat la Oficiul Regional pentru Relații Interetnice din cadrul Ministerului Informațiilor Publice, Tamas Marosan, reprezentantul Eparhiei Reformate din Ardeal și Silviu Clim, fost consilier juridic în cadrul Ministerului Justiției. Ei au fost acuzați de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave. Acuzații au întocmit, în 14 mai 2002, documente false din care rezultă că imobilul a fost în proprietatea Bisericii Reformate din Sfântul Gheorghe și au acționat pentru ca el să fie restituit Eparhiei Reformate din Ardeal.

În aprilie 2002, Ministerul Administrației Publice a precizat că imobilul respectiv nu poate fi retrocedat în baza O.U.G. nr.83/1999. Retrocedarea s-a făcut în baza unui extras fals de carte funciară. Procurorii au stabilit că inculpații au prejudiciat Statul Român cu 1.300.000 euro. Judecătoria Buzău i-a condamnat, în iulie 2012, pe inculpați la trei ani de închisoare, din care pe Attila Gabor Marko și Tamas Marosan cu executare, iar Silviu Clim cu suspendarea executării pedepsei.

După ce Attila Gabor Marko a fost ales deputat din partea U.D.M.R., dosarul a fost trimis spre judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție. La dosarul respectiv este depusă o adresă a Ministerului Justiției care solicită Instanței Supreme să constate că sentința de condamnare pronunțată de Judectoria Buzău este nelegală și că în acest caz nu există prejudiciu adus Statului Român ! Incredibil ! De asemenea, Ministerul Justiției a subliniat că Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe nu s-a constituit parte civilă, fiind condusă de reprezentanții U.D.M.R. La termenul din 27 iunie a.c., Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât să amâne procesul pentru data de 10 octombrie a.c.

7) După 23 august 1944 și în baza art.8 din Convenția de armistițiu semnată la Moscova, în 12 septembrie 1944, bunurile reprezentând proprietatea Ungariei și Germaniei de pe teritoriul României au fost sechestrate și, în baza Legii nr.91 din 9 februarie 1945 au fost puse sub supravegherea Casei de Administrare și Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.). Aceste bunuri nu au fost confiscate de regimul comunist și, ca urmare, nu pot face obiectul retrocedărilor către Ungaria și Germania.

8) La toate retrocedările din Ardeal către Ungaria și numeroase persoane juridice și persoane fizice ungare sunt prezentate, la instanțele judecătorești și la comisiile constituite în acest scop, copii ale cărților funciare sau extrase din acestea. Cele mai multe sunt falsificate sau incomplete. Dar, cărțile funciare nu au valoarea de înscrisuri constitutive de drepturi reale, ele fiind de fapt o evidență a imobilelor. Drepturile reale trebuie dovedite cu documentele originale care atestă titlul de proprietate. Pentru a grăbi retrocedările ilegale de imobile către Ungaria și bisericile maghiare s-a ajuns la o situație de neimaginat: cei care revendică ilegal imobile în Ardeal au depus și depun plângeri penale împotriva angajaților din primării care trebuie săptămânal să meargă la Parchet, unde sunt citați, pentru a da declarații în legătură cu refuzul retrocedării ilegale de clădiri și terenuri. Vicepremierul României, Liviu Dragnea, cunoaște situația retrocedărilor ilegale de imobile din Ardeal, inclusiv teroarea la care sunt supuși mulți angajați ai primăriilor, dar…tace şi nu acționează. Îi este frică de subiect și mai ales de consecințe.

9) Restituirile în natură către Ungaria, bisericile maghiare și alte persoane juridice și persoane fizice ungare, în temeiul legislației bogate în domeniul retrocedărilor de imobile, dar având la bază acte false și ignorând despăgubirile uriașe plătite de Statul Român, au drept consecințe anularea Reformei agrare din anul 1921 și a efectelor unor tratate internaționale, precum și revenirea la situația proprietarilor de păduri dinainte de 17/29 decembrie 1863.

10) Împroprietărirea ilegală a Ungariei, bisericilor maghiare și a altor persoane juridice și persoane fizice ungare cu mii de clădiri istorice și milioane de hectare de terenuri agricole și păduri are drept consecință transformarea instiutuțiilor Statului Român în chiriași în România și plata nelegală de chirii anuale cu mult peste 10 milioane euro. De pildă, la Timișoara pentru clădirile istorice retrocedate bisericilor maghiare ( în care funcționează nouă licee și două spitale), Consiliul local plătește chirie de peste 1 milion euro pe an.

Pentru a stopa furturile la examenele de admitere în licee și la bacalaureat, Ministerul Educației a solicitat cetățenilor să comunice toate neregulile constatate, iar S.R.I. a ajutat la începerea cercetării penale a cadrelor didactice de la un liceu din Bucureşti, implicate în fraudarea examenului de bacalaureat. La Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din Bucureşti, S.R.I. a monitorizat şi supravegheat, timp de o lună, toate cadrele didactice, iar în ziua de 1 iulie a.c., la sfârşitul primei probe de examen, toţi supraveghetorii au fost duşi la Poliţie pentru cercetări penale. Întâmplarea este foarte mult mediatizată, mai ales la televiziuni. În schimb, pentru imobilele naţionalizate de Ungaria şi cele retrocedate ilegal în Ardeal, după anul 1989, S.R.I. i-a monitorizat în ultimii 20 de ani pe majoritatea beneficiarilor dar nu sunt valorificate informaţiile. S.R.I. şi S.I.E au monitorizat şi cunosc toate retrocedările ilegale din Ardeal în favoarea Ungariei, bisericilor maghiare, altor persoane juridice şi fizice ungare, precum şi împroprietărirea acestora cu imobilele expropriate de Statul Român după Tratatul de la Trianon, pentru care Poporul Român a plătit despăgubiri de peste 100 tone aur de 24 carate. De ce nu le comunică S.R.I. şi S.I.E aceste informaţii Parchetului şi D.N.A.? Ce şi până când aşteaptă ? Sunt întrebări pe care Comisia Specială de Control a Parlamentului evită să le pună. Aceiaşi Comisie, precum şi Comisia pentru Administraţie Publică şi Comisia juridică din Senat şi Camera Deputaţilor refuză să analizeze şi să decidă în urma retrocedărilor ilegale de imobile ale Statului Român către Ungaria, bisericile maghiare şi alte persoane juridice şi fizice ungare.

Din multe clădiri de locuit naţionalizate de către Ungaria sau retrocedate ilegal bisericilor maghiare şi altor persoane juridice şi fizice ungare au fost evacuaţi ori sunt în curs de evacuare locatarii români, proprietari ai locuinţelor respective în baza Legii nr.112/1995. S-a ajuns în România post-decembristă ca hoţii şi samsarii de imobile ale Statului Român să-i evacueze pe români din locuinţele cumpărate în mod legal.

În fapt, autorităţile Statului Român au donat ilegal şi se pregătesc să doneze Ungariei şi etnicilor unguri din Ardeal numeroase proprietăţi imobiliare ale Poporului Român. Un asemenea jaf imobiliar nu a existat în nicio ţară din Europa. Este necesar ca Parchetul şi D.N.A. să acţioneze pentru redobândirea în proprietatea publică a Statului Român a imobilelor donate şi retrocedate ilegal, precum şi pentru recuperarea uriaşelor chirii plătite nelegal din banii publici !

Pentru a afla adevărul și mai ales pentru a opri politica diabolică a Ungariei și U.D.M.R. vizând naționalizarea imobilelor din România, Guvernul Ponta II ar trebui să facă următoarele:

1. Să suspende, pe timp de cel puțin trei ani, aplicarea tuturor actelor normative referitoare la retrocedări.

2. Să solicite Parchetului și Direcției Naționale Anticorupție să cerceteze penal toate persoanele implicate în retrocedările ilegale referitoare la imobilele pentru care Statul Român a plătit despăgubirile din Fondul Agrar. O atenţie specială trebuie acordată fiecărui dosar de retrocedare depus la Bucureşti, la Comisia specială de restituire a imobilelor revendicate de cultele religioase, precum şi pentru fiecare decizie dată de această Comisie, mai ales cu referire la imobilele din Ardeal revendicate de bisericile maghiare.

3. Să informeze Parlamentul, convocat în sesiune extraordinară, în legătură cu politica Ungariei susținută de bisericile maghiare din România vizând retrocedările/naționalizările de clădiri, terenuri agricole și păduri din Ardeal, ca suport și argument pentru Diktatul de la Bruxelles din anul 2014.

4. Să apeleze la cetățenii români pentru a obține informații în legătură cu dobândirea ilegală de către Ungaria și persoane juridice și persoane fizice ungare a numeroase imobile pe teritoriul României.

“O viață avem români…Și-o cinste ! Deșteptați-vă că am dormit destul !” (Mihai Viteazul).

Dr.Gheorghe Funar  

Sursa: http://www.frontpress.ro/2013/07/ungaria-nationalizeaza-cladirile-istorice-padurile-si-terenurile-agricole-din-ardeal.html

17 comentarii:

Marius - burebista2012 spunea...

Toate acestea sunt incurajate datorita lasitatii si coruptiei clasei politice actuale de orice culoare si faptului ca majoritatea dintre ei nu sunt romani la origine.Iar patronajul Uniunii Fasciste Europene este evident.
un articol pe care l-am scris despre aceasta creatie asa-zis democratica gasiti pe blogul meu aici : http://burebista2012.blogspot.ro/2013/09/uniunea-europeana-este-o-constructie.html
Dumnezeu sa ajute Romania !

Anonim spunea...

Luați-vă “Măcelarul” acasă sau ce lipsește Americii în România!

http://www.rgnpress.ro/rgn_13/categorii/politic/10717-luai-v-mcelarul-acas-sau-ce-lipsete-americii-in-romania.html

Bogdan spunea...

Totul e divizibil. S-a divizat inclusiv atomul.
Si eu visez la Statul Global REAL, nu doar politic si administrativ. Atunci am deveni ceea ce suntem de multa vreme: oameni. Cetateni ai planetei. Si nu ne-am mai uri sau ucide ca prostii ca unii sunt de alta natie sau de alta etnie, sau au ochi de alta culoare, sau ca nu ne place accentul lor sau..sau... Un singur stat, Terra, o singura limba oficiala (care o fi ea), restul sa vorbeasca ce dialecte si limbi vor, dar oficiala sa fie UNA. Sa pot merge oriunde pe planeta asta fara sa fiu oprit de granite fiindca unii vor sa aiba bucatica lor de pamint unde sa fie stapini si fara sa trebuiasca sa stiu 20.000 de limbi, ori sa am translator sau ma inteleg prin semne. Si cu o singura religie. Ca sa se termine cu conflictele imbecile ca aia nu se inchina si noi da.

In plus, un Stat Global presupune... inglobare, nu divizare, nu?

Unknown spunea...

Îmi pare rău să o spun, însă e nevoie de multă imaginație sa scrii asta. Pe scurt, ai lăsat de-o parte câteva chestii:
1. Granițele României sunt garantate de către NATO, militar vorbind.
2. Ungaria recunoaște granițele României, nu există dispute în această privință.
3. Populația de etnie maghiară din Ardeal scade mult mai rapid decât cea de etnie română. Deja cred ca sunt mai puțini decât țiganii.
4. Ungurii din Ungaria nu îi vor pe astia de la noi, ii consideră un fel de țigani.
O seară plăcută

Daniel Roxin spunea...

Pentru Bogdan - uiti un lucru: cine anume administreaza globalizarea - mai exact cei care sunt creatori de razboaie, de crize economice, spoliatorii natiunilor. Nu intelegi ca un stat global sub administrarea acestor nemernici inseamna o dictatura globala, o colivie electronica in care vei face doar ce vor dori ei, fara ca macar sa stii asta? Un alt Matrix... Mai gandeste-te!

ile spunea...

Iarasi nu am rabdare sa urmaresc mesajul domnului Funar . Am citit comentariul dumneavoastra domnule Roxin. Tocmai am vazut la TV reactia directorului SRI (adica al Romaniei)fata de Nea Caisa =seful comisiei SRI pentru Rosia Montana.
UE e imperialista si ce daca, Iugoslavia este destramata si a zis ca-i e mai bine la inceput acum insa chiraie statuletele alea amarite debarcate in UE. Si eu meditez si gindesc ce e de facut dupa cum ziceati.... Daca Hitler a facut pact cu Satan -Diavol etc pe 13 ani, cam atit i s-au indeplinit, Angelica nepotica lui are si ea pactul ei. Noi romanii trebuie sa avem pactul nostru cu pamintul nostru cu apele noatsre ,nu cu oamenii din alte tari...La Galati cutremure oare de ce, Din cauza de forari propectiuni sau altceva... In VRANCEA INCA NU SE INTIMPLA NIMIC. Nu ma intereseaza care-i pretul uman...Nu va dati seama ca nu sta in puterea romanilor contemporani sa lupte cu conspiratia asta veche de 2000 de ani. Aceasta este o MEDUSA >daca taiati un cap ies doua;adica sa intelegeti domnul Roxin,daca ne zbatem prea tare sa dam in vileag adevarul vom isca asa niste reactii incit cu tot adevarul din spatele rindurilor de adevar din ce in ca mai mari, vom fi facuti ghem, neutralizati desfiintati fara drept de apel. Invatati de la chinezi care au tacut si muncit in ultimele decenii . Si ei au luptat in ASIA , intre ei , PUTINE SUTE DE ANI au trebuit sa lupte cu civilizatia occidentala, apoi in ultimii 50 ani cu Europa si cu Copilul ei HIDOS CE VISEAZA MARELE VIS AMERICAN. Au renuntat la spiritualitatea lor la fiinta lor au facut-o cenusa sub focul comunismului si totusi acum incep sa revina la vechile valori si traditii. Concluzia mea este ca niste romani,citi mai multi, trebuie sa se schimbe si sa inceapa lupta oarecum activ- pasiva ...Daca madam Merkel ar face in AVC sa zicem.. credeti ca planul nu ar continua...Eu cred ca nu s-ar intimpla nimic ,marionetele sint inlocuibile,noi nu stim cu cine luptam cu adevarat. Adunati in jurul dumneavoastra, poate vor veni si singuri,adevaratii strategi nu prea stau pe bloguri,mai degraba sint pustnici, mai degraba la SRI.Mai e un aspect important,la un moment trebuie coordonate bine miscarile spontane ale tinerilor pentru a nu se pune pe ei in pericol si crezul lor...Trebuie totusi indepartati unii precum tinarul mediatizat zilele acestea...Opinia publica romaneasca este un animal cu toane,haleste rahat sau flori cu aceeasi placere,depinde cit de abila e mina care-i i le aduce la nas... Scade increderea scade si masa de enregie benefica si speranta se subtiaza...

Anonim spunea...

lui bogdan: pe mine m-ai convins, va fi o treaba excelenta!? Cum ii lamuresti insa pe restul miliardelor de locuitori ai terrei ca acesta ar fi idealul suprem??? Si in cat timp? in care limba? Fa-o macar in tarile in care deja poti calatori fara oprelisti...sau macar cu vecinii de apartament sau cu PROPRIETARII casei in care stai cu chirie(?), si apoi mai vorbim...poate pana termini tu treaba,doar pe ungureste!!!

Spirit Liber spunea...

Daniel, aia(evrei, unguri) NU AU CUMPARAT, AU LUAT CU JAPCA!!!Hai sa va spun de scarnavia de Berceanu-Bercovici.Lacomul asta evreu are in prezent hotelul Jiul din Craiova, apartamentul de vizavi de cinema Patria il punem si pe el la socoteala.Dar, ce au facut netrebnicii care "ne reprezinta" in parlament?Pe shest, au votat legea de desproprietarire a statiunilor(agricole, pomicole, de cercetare) de peste tot din tara, aceastea au ramas fara stapan si apoi s-au aruncat ca ulii asupra lor.Ca urmare, zeci sau sute de hectare sunt impartite acum de javrele astea de:Berceanu, Giubelan(fostul prefect de Dolj), Mititelu si Popeci.Dar Bercovici a vrut mai mult si mai mult.Acum a facut si face memorii peste memorii vrea si altele.Asta e fost informator la fabrica de avioane de unde toata lumea s-a saturat de el si din cauza asta s-a carat la liceul aeronautic nr 1 din Craiova.Acolo se plangea constant si continuu de statutul social pe care il avea, fiu-sau era un needucat, si ca un total al tuturor caracteristicilor, l-as vrea si pe asta unde as vrea sa vad toate japitele din lumea asta.
In mijlocul tarii au facut altfel, ca ti-o zic si pe asta.Au "inchiriat terenuri" au plantat, s-au facut ca proceseaza plantele in afara tarii iar produsele finite le-au "readus" si vandut in tara cu preturi de cel putin patru ori mai mari.Pe ascuns, investitorii maghiari, au fost "infuzati" chiar de catre "stat" adica de Basinescu, prin intermediari.Astia toti sunt mana in mana:Basinescu, Isarescu, magheroii cu cefe groase si care put de nesimtire cand ne iau pamantul si fac chefuri zdravene (impreuna cu toti sefii serviciilor secrete) acolo unde la o betiveala impart pamanturi, case, vile, iahturi etc) iar la tv cand apar cica se cearta.Cloaca asta e atat de mare si de imputita ca nu stiu cum se face DERATIZAREA GENERALA!!!

Spirit Liber spunea...

Am uitat sa va spun ceva:in toate zonele unde sunt maghiarii stricati cu capul au bagat din afara bani multi ca sa ii atraga si sa le zica "ia uite ce lux, ia uite ce hoteluri, ia uite ce va facem noi voua daca sunteti hiene si muscati mana si sanul la care ati supt de la nastere"!!!
Sa va uitati cu atentie la aeroportul din MIercurea Ciuc are cele mai mici tarife catre exterior.De ce???Asta le e alta parte din plan.La Bucuresti tarifele la pretul de avion e cel putin dublu!
Cica "cum iti asterni asa dormi".Astia asa si-au asternut dar desi din pdv spiritual isi dorm complet somnul, ca daca nu era asa nu mai furau pamantul , lemnul si altele ale altora, daca tot somn vor ... mai e o vorba care zice ca sa nu iti doresti prea tare ceva ca s-ar putea sa ai.Noi românii avem o vorba :"dormi-r-ai somnul de veci".Ei, eu nu le vreau moartea, ca unii au copii, ma rog, in mizeria lor si astia isi iubesc (cum o fi aia) anumite rude, etc, DAR VREAU SA SE CARE IN UNGARIA, PE CARE O IUBESC EI ATAT DE MULT, SI ACOLO SA RAMANA PE VECIE!!!Plus ca toate steagurile care nu sunt steagurile tarii mele ar trebui sa dispara definitiv din aceasta tara, o gramada mare cu ele toate si cu toate tablitele de orice fel pe care scrie maghereste si LA FOC CU ELE!!!Ce scriere bilingva, NIMIC!!!Doar limba româna!!!Jar le-as da la astia toti sa manance!!!Si un sut in fund!!!Peste granita!!!

nan spunea...

''Divide si cucereste'', deviza noii ordini mondiale ,ori exact asta fac conducatorii nostrii care si-au schimbat blana dupa 1989.O parte din tara este cumparata de firme straine cu ajutorul unor paravane,iar din 2014 totul v-a fi legal.Doar unitatea noastra ca popor ne salveaza de la pierderea teritoriala si a identitatii nationale.

moczandc spunea...

una din opincile de pe parlamentul ungar era a bunicului meu,totuș...a lucrat la grof și nu a fost răzbunător,s-a tuns toată viața la un frizer ungur,Leytay,și cred că previziunile domnului Funar sunt prea sumbre și irealizabile...știți de ce domnu Funar?...pentru că uitați un lucru,uitați ca aici în Ardeal,suntem și noi cei care ne numim români!Nu ne este frică de bombele nimănui,pentru că da aveți dreptate într-un fel,dacă semănați ură,o să culegeți Furtună...până atunci eu continuu sa-l salut pe camaradul meu Gyuri,fără frică....

Anonim spunea...

Articol cu diverse contradictii, neindeajuns de justificat. Poporul sa munceasca cu adevarat, nu sa stea la o bere. Protestele sunt benefice, trebuie organizate cu un scop si tinut de el, daca se pierde samburele si se etaleaza pe zeci de motivatii secundare, e munca in zadar. Consecventa si munca, asta e baza. Educatia si educatia legislativa, turnata in forta de la varsta cea mai frageda si pana la cea mai inaintata - asta e baza. Nu inlocuiti rolul televiziunilor si presei de mahala, transportandu-le pe internet. Multumesc.

un pic anonim spunea...

Ii adevarat!

Spirit Liber spunea...

Am o MARE RUGAMINTE:NU MAI PRONUNTATI "O SA FIE, O SA FACA, O SA DREAGA"; NICI NU MAI SCRIETI ACESTE CUVINTE.Energia cuvantului scris si vorbit este imensa, asa ca exprimati adevarul total clar si corect:"unii au de gand sa faca cutare...; unii au gandit, unii au scris, unii au zis".Citati corect.Este un principiu de functionare a energiei care spune ca nici macar prin repetitie SA NU EXPRIMATI NICIODATA LUCRURILE PE CARE NU LE VRETI!

simona spunea...

D-le Roxin acum 2 luni spuneam ca o data cu reorganizarea judetelor tarii VOM PIERDE ARDEALUL SI CHIAR BANATUL MEU DRAG NU NUMAI HARGHITA COVASNA .Crede-ti ca ni s-a impus aceasta reorganizare doar ca sa poata sa ne dea astia bani cu ghiotura cum vocifereaza tampitii din clasa politica?Nu domnilor n-o sa treaca 2 ani de la reorganizare si o sa vedeti ca eu o sa locuiesc in Ungaria chit ca stau in Resita iar ardelenii sa nu creada ca scapa e prea mult aur ,gaze ,petrol ,argint .si orice alt minereu va trece prin cap vom spune toti "Iano potchivano"in loc de buna ziua iar la cat suntem de lasi o sa le si multumim ca nu mai suntem romani .Cine credeti ca o sa lupte armata romana ,e prea ocupata sa -si bage nasul in tarile cucerite de americani si de ce nu ar merge si ei sa le faca viata grea napastuitilor aia ca doar tot e la moda .Noi astealalti civilii vom spune ce zicem mereu capul plecat sabia nu-l taie si cine stie daca vom riposta in caz ca feciorasii ungurii o sa ne puna cumva si pielea in bat.Cat despre o uniune a tuturor popoarelor sa fim seriosi nimeni nu o face in interesul intregului ci doar pt binele unora popoarele sunt impartite pe categorii tarile nordice germanice sunt de clasa 1 ,tampiteii de latini(fara romani)categoria 2 vin slavii ,grecii ungurasii categoria 3 si urmam noi si bulgarii cu mentiunea: restul pe langa ca le submineaza economia sunt decimati in cele mai diferite moduri:Asia a tras lozul castigator si incearca cele mai noi achizitii de arme chimice ,biologice si dotari cu gloante personale ,Africa nimic mai inuman decat sa infometezi un intreg continent .si sa-ti incerci pe el vaccinuri si tot felul de medicamente iar cei si mai frumos au cautat sa-i ajute chiar si cu agricultura si le-au dat sa testeze pesticide extra ,atat de bune ca ucid tot ce le sta in cale chiar si omul.O uniune facuta pt oameni si cu oameni se face pe cale pasnica in timp ,dureaza cateva sute de ani si nu dai la nimeni in cap ca sa o duci tu bine dimpotriva ajuti cu adevarat celelalte tari cu tehnologie ,cu ultimele descoperiri in medicina sau oricare alt domeniu ca sa poata ajunge toti la un nivel de dezvoltare macar mediu daca nu egal cu al tau de pe locul 1.Dar stim ca aceste forte oculte din spatele cortinei sunt cei care vor duce omenirea spre pierire si ca in momentul de fata nu fac decat sa creeze conditiile pt scenariul lor .

Anonim spunea...

cei care doresc statul global nu realizeaza ca de fapt grabesc accesul catre putere al lui antihrist:(

ile spunea...

OCULTA are si oameni dar nu e pentru oameni si nu serveste interesele unui grup restrins de oameni,aia la rindul lor servesc fara sa stie ALTCEVA alte entitati care fac experimente pe omenire...sau ne cresc ca pe oi pentru abatoare...O fi si asta o forma de ANTIHRIST- ceea ce ne face raul despre care credem noi ca e rau devine opus divinului. O lume globala ar fi sfirsitul experimentului,propulsia omenirii si totodata distractia pastorilor a fost tocmai aceasta diversitate si fosgaiala violenta, dind savoare diferita pentru macelarii cunoscatori...
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/fmi-economia-mondiala-ramane-sub-amenintarea-unui-nou-faliment-al-unui-gigant-bancar-187147.html
FMI este facut de prostia omeneasca, ca un castel construit in aer cu acoperisul in jos,insa mecanismul asta antigravitational si ilogic, numai mintea imbirligata a oamenilor poate sa-l creeze, deci CREATORII pot fi mindri de oameni. Oamenii au cistigat pariul cu natura-naturalul-legile universal valabile (nu pentru natura cu legi universal valabile ci numai pentru ei si egoismul lor au creat antilegile universului- se cheama FMI) si NATURA A PIERDUT.