marți, 31 iulie 2012

DACII în sursele literare – adevăruri uitate (I)

În mod ciudat, dacii sunt amintiţi în manualul nostru de istorie într-un mod superficial şi care, în niciun caz, nu îl poate ajuta pe tânărul elev să realizeze gradul de civilizaţie şi cultură atins de strămoşii săi.
Cei ce ne scriu istoria oficială “omit” să amintească de numeroasele surse antice, medievale şi moderne care îi elogiază pe daci şi care vorbesc în termeni laudativi despre atitudinea, carisma, obiceiurile şi limba acestora.
În acelaşi mod ciudat, spaţiul alocat în manualul de istorie perioadei antice a poporului nostru este suspect de mic, argumentul potrivit căruia “nu avem informaţii prea multe despre daci” fiind unul pe cât de pueril, pe atât de ignorant la adresa multitudinii de surse literare care vorbesc despre daci.
Pentru a repara, într-o oarecare masură, aceste erori ale “vajnicilor” noştrii scriitori de istorie, vom publica, periodic, citate şi surse care îi menţionează pe geto-daci, pentru a vă da posibilitatea să vedeţi, într-o altă lumină şi context, caracterul şi destinul celor ce ne sunt străbuni.


Ştiinţa şi arta militară a dacilor, elogiate de greci şi romani

(Deceneu) i-a instruit în aproape toate ramurile filosofiei, căci el era în aceasta un maestru priceput. El i-a învăţat morala (…), i-a instruit în ştiinţele fizicii (…), i-a învăţat logica, făcându-i cu mintea superiori celorlalte popoare (…), demonstrându-le teoria celor 12 semne ale zodiacului, le-a arătat orbita lunii, şi cum globul de foc al Soarelui întrece măsura globului pământesc şi le-a expus sub ce nume şi sub ce semne cele 346 de stele trec în drumul lor cel repede de la răsărit şi până la apus, spre a se apropia sau îndepărta de polul ceresc. (Iordanes, Getica, XI, 69-70)
“Decebal era foarte priceput în planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul de a-l ataca pe duşman şi a se retrage la timp. Dibaci în a întinde curse, era un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda, dar şi să iasă cu bine dintr-o înfrângere. Din aceasta pricină, mult vreme a fost un duşman de temut pentru romani.”(Dio Cassius)
“… ce mare plăcere, ca nişte oameni viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filozofice, când mai aveau puţin răgaz de războaie. Puteai să-l vezi pe unul cercetând poezia cerului, pe altul proprietăţile ierburilor şi ale arbuştilor, pe acesta studiind creşterea şi scăderea lunii, pe celălalt observând eclipsele soarelui şi cum, prin rotaţia cerului, soarele vrând să atingă regiunea orientală, este dus înapoi spre regiunea occidentală…” (Iordanes, Getica)
” Se întamplă că am facut acum o călătorie lungă, drept la Istru şi în ţara geţilor am ajuns la nişte oameni întreprinzători, care nu aveau răgazul să asculte cuvântări, ci erau agitaţi şi tulburaţi. Acolo, la ei, puteai să vezi peste tot săbii, platoşe, lănci, toate locurile fiind pline de cai, arme şi oameni înarmaţi, veneam să văd oameni luptând, unii pentru stăpânire şi putere, iar alţii pentru libertate şi pace”. (Dio Chrysostomus, Discursuri)
“Prin ţara lor curge râul Marisosm ce se varsă în Dunare. Ei (romanii) numeau Danubius partea superioara a fluviului şi cea dinspre izvoare până la cataracte. Ţinuturile de aici se afla, în cea mai mare parte, în stăpanirea dacilor. Partea inferioară a fluviului, până la Pont – de-a lungul căreia traiesc geţii – ei o numesc Istru. Dacii au aceeaşi limbă cu geţii”. (Strabon, Geografia)
“În tinereţea sa, pe când era rege Burebista, cel dintâi şi cel mai mare dintre regii stăpânitori asupra Traciei şi obţinând de la acesta stăpanirea peste întreg ţinutul de dincolo de Potamos şi peste împrejurimi, Acornion face foarte multe lucruri bune patriei sale, spunând şi dându-i totdeauna cele mai bune sfaturi şi câştigând prin vorbele sale bunăvoinţa regelui pentru oraşul sau.” (Inscripţia lui Acornion de la Dionysopolis)

Limba română, vlăstar al limbii dacilor

Şi nici nu trebuie dacă vei afla defecte în poeziile ce le fac şi cari sunt aproape opera unui poet get. (Ovidiu, Ex Ponto, 1,iv,13,v. 16-22)
Latineasca, departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc azi s-ar putea zice că este mai puţin în firea celei dintâi firi romane, că ea a schimbat mai mult vorbele sale cele dintâi şi dacă nu m-aş teme să dau o înfăţişare paradoxală acestei observaţii juste aş zice că ea e cea mai nouă dintre toate, sau cel puţin a aceea în ale cărei părţi se găsesc mai puţine urme din graiul popoarelor din care s-au născut. Limba latinească în adevăr se trage din acest grai, iar celelalte limbi mai ales moldoveneasca sunt însuşi acest grai. (D`Hauterive, Memoriu asupra vechei si actualei stări a Moldovei, Ed. Acad., p 255-257, 1902)
Şi supt acel nume [Dacia] au trăit aceste ţări, până la al doilea descălecat cu Dragoş Vodă. Şi acum mulţi ne zic nouă, ţării noastre şi Ţării Munteneşti, streinii, Datzia. (M.Costin:1632-1691, De neamul Moldovenilor)
Nevinovata nenorocire de a fi produs o şcoală [Ardeleană] destul de numeroasă de romani noi, care făr a-şi sprijini zisele cu faptele, socot că-şi trag respectul lumii asupra-şi când strigă că se trag din romani, că sunt romani şi prin urmare cel întâiu popor din lume. (M. Kogălniceanu)
Altminteri, norodul şi la noi în Moldova ca şi în alte ţări pe care ştiinţa nu le-a luminat încă, e foarte plecat spre eres şi încă nu s-a curăţat desăvârşit de necurăţia cea veche, încât se mai închină şi acuma în poezii şi cântece la nunţi, îngropăciuni şi alte întâmplări ştiute, la câţiva zei necunoscuţi şi care se vede că se trag din idolii cei vechi ai dacilor. (D. Cantemir, capitolul despre Religia moldovenilor)
Acesti volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wölsche, ci vlahi, urmaşi ai marii şi străvechii seminţii de popoare a tracilor, dacilor şi geţilor, care şi acum, îşi au limba lor proprie şi cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane. (Schlözer, Russische Annalen- sec XVIII)
Dachii prea veche a lor limbă osebită având, cum o lăsară, cum o lepădară aşa de tot şi luară a romanilor, aceasta nici să poate socoti nici crede.  (C.Cantacuzino)
Nu ne putem mira îndeajuns care e pricina că voi ungurii ne-aţi apăsat pe noi într-atâta şi ne-aţi aruncat după cap şi jugul iobăgiei, când noi suntem şi am fost întotdeauna mai mulţi decât ungurii şi ce e mai mult, suntem şi mai demult decât voi în această ţară, căci suntem rămăşitele încă a vechilor DACI.  (Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae)
Opreşte dacule, nu şti tu că adierea aceasta de viaţă care suflă de la munte a uscat lacrimile copilăriei mele, a dezmierdat visurile mele de tânăr şi mă găseşte iar după lungă despărtire, tânăr, îmbătrânit, cu fruntea brăzdată, cu inima sfărâmată, dezamăgit! (Alecu Russo)
Da, am zis-o şi o voi repeta până voi putea fi auzit, că misiunea noastră este să dăm ştiinţelor arheologice pe omul Carpaţilor preistoric, anteistoric. (Cezar Bolliac)
Este vorba de un popor care prin strămoşii săi îşi are rădăcini de patru ori milenare, aceasta este mândria şi aceata este puterea noastră. (Nicolae Iorga, Originea, firea şi destinul neamului românesc în Enciclopedia României)
(Cu ocazia intrării triumfale în Roma a lui Constantin cel Mare) s-au strâns în jurul draconilor, legaţi cu vârfurile aurite şi ferecate în pietre strălucitoare ale suliţelor, umflaţi de un vânt mare şi astfel şuierând ca şi stârniţi de mânie, lăsând să fluture în vânt cozile ample. (Ammianus Marcelinus, Rerum gestarum, 16,10,17)
Românii despre care am mai spus că sunt daci. (Bocignoli, 29.6.1524, la Răgusa)
Cantitatea de grâu adusă din Pont e mai mare decât tot ceea ce ne devine din celelalte porturi comerciale, deoarece, acest ţinut produce cea mai mare cantitate de grâu. (Demostene, Discursuri)

Mândrie şi principii morale

Getul zdrenţăros sau scitul pribeag târându-şi avutul de ici-colo, n-au de ce să-l pizmuiască pe stăpânul celei mai întinse moşii…Căci nicăieri ca printre aceşti pribegi nu întâlnesti mame maştere care-şi iubesc cu duioşie de adevărată mamă copiii vitregi. Aici nu întâlneşti soţie îngâmfată de zestrea ei şi mândră de adulterele ei sau de soţul ei din care a făcut un sclav! Zestrea cea mai frumoasă e socotită aici cinstea tatălui, virtutea mamei şi credinţa sotiei! (Horaţiu)
Neamul geţilor, care au fost mai războinici decât oricare dintre oamenii care au trăit cândva şi aceasta nu numai datorită tăriei trupului lor, dar şi pentru că astfel îi convinsese slăvitul lor Zamolxes. Crezând că nu mor, doar că îşi schimbă locuinţa, ei sunt mai porniţi pe lupte, decât ar fi înclinaţi să întrepindă o călătorie. (posibil citat din Getica lui Traian) (Iulian, Cezarii,Traian,22)
(Cato:) Feriţi-ne, zei ceresti, ca, printr-un dezastru care i-ar pune în mişcare pe daci şi pe geţi, Roma să cadă, iar eu să mai rămân teafăr…(Lucanus, Pharsalia, II, 295-297)
Civilizaţia şi istoria au început acolo unde locuieşte azi neamul românesc. (W. Schiller, arheolog american)

Să dăm la o parte vălul necunoaşterii!

Volumul de informaţii despre daci este unul imens. Ignorarea acestor dovezi de către cei ce au calitatea şi responsabilitatea de a ne scrie istoria oficială poate fi interpretată drept un semn de rea-credinţă sau, cu atât mai grav, de superficialitate profesională.
Sunteţi datori, domnilor istorici, prin prisma meseriei pe care singuri aţi ales-o, să daţi la o parte vălul necunoaşterii de pe ochii opiniei publice, să-i informaţi pe contemporanii dumneavoastră asupra descendenţei lor, să le redaţi mândria şi amintirea a ceea ce străbunii lor au însemnat şi au lăsat în urmă şi să faceţi ceea ce v-aţi angajat să faceţi: scormoniţi trecutul, căci multe adevăruri ascunde!

un articol de Valentin Roman

5 comentarii:

ile spunea...

Din pacate,ceea ce-mi vine in minte despre trecutul indepartat, este ca nu stiu cum a putut fi asa de bine ingropat incit acum adunam cioburi fara mari sanse sa ne iasa o oglinda.
Nu tin sa-mi publicat comentariul,ma gindeam sa trimit gindurile mele despre ultimii 50 ani si ultimele luni ale Romaniei(am scris cumva si prietenilor despre ele).In viata alegerile sint dihotomice: da sau nu. De exmeplu ai impresia ca atunci cind ai 3 costume ai la indemina si 3 optiuni.De fapt alegi un costum si nu le alegi pe celelalte 2,deci alegerea se rezuma tot la 2 variante. Tonurile de gri intre alb si negru nu sint variante infinite de sanse. Alegi griul acela sau nu. In alta ordine de idei sint atitea lucuri determinante incit nu ai cum sa le patrunzi cu mintea pentru ca nu ai un snop de spice in mina din care alegi paiul cel mai scurt sau altul salvator,ai un intreg copac in brate in care te tot cateri din creanga in creanga pina ajungi pe ramurica ta care se rupe la un moment dat.
Azi am descoperit ca asa cum destinul omului este prestabilit si tu esti intradevar liberul arbitru al vietii dar in limitele jocului binar, nici tara asta nu a scapat de legile determinarii. In ultimii ani a avut numai presedinti "escu",ultimul actual chemindu-se Basescu, dupa el ar veni Antonescu. Imi vine in gind cum s-au ales unii c u numele de familie,.ca despre prenume exista intotdeauna o explicatie :nasa ,filme,rude dragi,la TIGANI CE SA MAI VORBESC...ce imaginatie sau lipsa pot sa aiba. In schimb numele de familie are o explicatie mai subtila,de multe ori legata de ocupatia unui strabunic,de obiceiuri rele sau bune ale clanului,de caracteristici ale clanului sau de alegerea individuala a unui om care nu vrea sa se mai cheme Ion Ion.
Asa si nea Base ce merit or fi avut inaintasii lui de le-a ramas numele asa; nu pot sa cred ca se chema Romanovici si a ales sa-si schimbe numele sa aiba rezonanta aparte.
Ajungind la Domnul Antonescu, acesta ne gidila in mod placut urechile cind ii auzim numele (iaste ca o muzica),desi pacatorsul de roman se gindeste la Anton-beton dupa cum lui Marcu ii sede bine cu arcu'. Daca nenea Antonescu ne dezamageste si se dovedeste ca este din neamul lui Cacarau si si-a schimbat numele pentru ca suna urit, dupa ce ma intreb ce calitati puteau sa aiba strabunicii lui ca sa merite un asa nume, imi trece bucuria ca s-ar rupe sirul inevitabilior "escu" si ajung la concluzia ca tara asta are umor negru. Dupa Basescu vrea sa continue cu un Cacarau imbracat cu haine de Antonescu. Am impresia ca gluma e prea tare ca sa mai ne amuzam, ca si cum in parcul de distractii intri sa vezi si tu cum e in tunelul groazei si iti dai seama ca lucrurile devin serioase si nu stii daca mai scapi cu viata.

ile spunea...

Deoarece primii 1000 ani en sint destul de neclari in istoria Romaniei ca si cum pe nimeni nu a mai interesat ce se petrece aici,ar fi util ce stiu grecii bulgarii rusii despre noi, ce e in arhivele lor. Cu atit mai mult despre perioada dinainte de IC inaintea erei,stam si spicuim fraze separate, nu pot sa cred ca nu a scris (nu a descris) nimeni mai multe fraze legate despre getodaci,traci. Este posibil sa se fi adunat de-a lungul veacurilor si ma gindesc ca sint prin arhive pe la Vatican,sau la polul celalalt evreiesc( pentru ca mintile lor iscoditoare si planificate au interese cu aceste paminturi).Deci cine ar avea de cistigat din faptul ca nu stim mare lucru despre Dacia, acela are si raspunsurile pe care nu le avem noi. Sigur nu UDMR-ul sau vecinii nostri unguri,deoarece trebuie sa fie un colectionar cu vechime (1000-2000 ani).

Anonim spunea...

Cred că aceste informații vor interesa cititorii site-ului dv. și sper să îi bucure.

Numele lui Deceneu apare în câteva rânduri în cadrul Divinei Cărți, având o însemnătate deosebită, alăturarea sa altor inițiați ai umanității! E a fost mai mult decât un simplu muritor!

Fiind un admirator al dacilor și al tradițiilor lor, am descoperit, poate nu întâmplător, Legile Belagine ale dacilor și înaintașilor lor, iar mai apoi Divina Carte. Am rămas foarte surprins să constat că adevăruri divine ale Divinei Cărți se regăsesc în acest cod de conduită al strămoșilor noștrii. Implicațiile acestei legături sunt extraordinare:
• Ambele au sursă divină, lucru de care nu m-am indoit niciodată
• Divinitatea ne dorește și ne-a dorit mai aproape de idealurile umane, de evoluția spirituală reală
• Există un mare proiect divin, cu o continuitate în timp ce se întinde pe multe mii de ani ce include și populația acestor teritorii
• Legile belagine sunt perfect valabile în timp, forma lor a fost gândită pentru a fi înțeleasă de oamenii acelor vremuri
Acest articol îl puteți găsi la adresa http://semiomroman.blogspot.ro (Legile Belagine și Divina Carte). Divina Carte este carte de revelație scrisă de inițiatul român Gheorghe Olteanu.

Acest mesaj nu este un spam, Divina Carte nu mai poate fi achiziționată.

Anonim spunea...

Iniţiatul Român
Mesaj către Semenii mei, Cei cu credinţă şi Cei lipsiţi de credinţă
• Gândirea şi acţiunea unui Iniţiat este dirijată din Planul Divin. El nu face decât să împlinească voinţa Taţilor Divini.
• Dacă noi, Semioamenii, nu-l recunoaştem pe Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu nici atunci când Tatăl Divin ne vorbeşte în Revelaţii Sfinte transmise prin Iniţiaţi, cum putem gândi să trăim, în înţelegere şi pace, în această Lume Divină generată de Creatorul şi Judecătorul Divin Suprem, Cel Ce Este:

■ „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR – Părintele Tată Creator GOD OU DIE:
● Super Particula Divină Duală „GOD” sau „DUMNEZEEU”, Domnii Sfinţi Unici Supremi „A ● A”;
● Super Antiparticula Divină Duală „OU” sau „Dumnezeeu”, Domnii Sfinţi Unici Supremi „a ● a”;
● Sfânta Lor Uniune Divină Sacră, Veşnică şi Indestructibilă, în Matricea Energetică Divină Raţională a Vieţii Vii şi a Vieţii Vii Raţionale Universale, numită „DIE”;
● Tatăl Divin Unic, Creatorul şi Judecătorul Divin Suprem numit „GOD OU DIE”, Geniul Divin Virtual al tuturor Raţiunilor şi Conştiinţelor de toate gradele Raţionale;
● Cercul Divin Magic Suprem şi Unic „God Ou Die”;
● Generatorul Divin Universal al Celor Trei Energii Fundamentale Raţionale Veşnice:
– Energia Stringurilor şi Super Stringurilor;
– Energia Punctului Zero;
– şi Energia Reziduală Infinită, transmisă prin Domnii Sfinţi Unici Antiparticulele Divine numite şi Electroni”.

Iată Adevărul Divin la care Eu, Iniţiatul Român, am ajuns prin Revelaţiile Sfinte ale Divinei Cărţi (Vol.II).
• „Rugăciunea Semiomului Ylfy pentru eliberarea de Spiritul Morţii sau Spiritul Diavol şi obţinerea Iluminării Divine prin Uniunea cu Sufletul Divin Sfânt şi cu Energia Fundamentală Kundalini (Energia Punctului Zero)” este prima Rugăciune de binecuvântare a Poporului Român.
• Prin rostirea ei, de către toţi Românii, acest Popor va putea să devină Poporul Sfânt. Se va elibera de Spiritul Diavol şi va deveni plin de Credinţă şi Iubire faţă de Părintele Tată Creator, Cel care, acum, a îngăduit cunoaşterea Numelui Său Divin Sfânt, dovedind prin aceasta că Poporul Român este recunoscut, prin Revelaţiile Sfinte ale Divinei Cărţi, ca Popor al Său, ca Popor Sfânt.
• Face-ţi ca această Rugăciune Divină să fie cunoscută de toţi Românii de pe cuprinsul Planetei Terra!
• Rostiţi Rugăciunea Divină cel puţi o dată pe zi. Ea va fi auzită de Taţii Divini Creatori şi fiecare Cuvânt Divin al ei se va împlini prin credinţa şi iubirea voastră.
• Prin rostirea ei, să aducem un omagiu celor ce s-au sacrificat în Revoluţia Română din luna decembrie 1989, făcând ca acest Popor, blând şi bun, să aibă şansa de a se elibera de rău şi de a împlini Misiunea Sa Divină pe Planeta Terra.
• Mi-aşi dori ca Cel Ales, Primul Ministru, Victor Ponta, Adevăratul Conducător al Românilor, să devină mult mai credincios, astfel ca fiecare cuvântare importantă a Sa, să se încheie cu cuvintele: „Domnul DUMNEZEEU – Dumnezeeu // DUMNEZEEUL DUMNEZEEILOR să binecuvânteze România şi pe fiecare Român.

Data: 16 - 22. 12. 2012

Anonim spunea...

NOTA XII
Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu
Poporul Român, Noi Adevăruri privind originea lui sfântă
Data Timpului Istoric: 25 octombrie 2013
● Adevăratul nume al Ţării noastre, nu este România, numele ei divin este Ra Ania. Noi suntem RAanii, Fiii Soarelui. Doar noi putem Întrupa mai multe Suflete Divine. Dintre RAani (Români) se vor alege Semioamenii Cosmici (Extratereştri), Fiinţele Supreme Conducătoare ale Universurilor Materiale.
● Doar RAanul (Românul) purificat şi înnobilat poate asigura Autocrearea Sufletului Divin în Nuclee Divine Unice ale Duhului Sfânt de câte 40 de Domni Sfinţi Unici şi Universali. De aceea, Poporul RAan (Român) este atât de urgisit şi atacat din planurile divine. De aceea RAanii (Românii) sunt conduşi de Fiinţe Demonice pentru a-i întrerupe sau întârzia destinul său de Conducător Spiritual al Umanităţii.
● Dintre RAani (Români) s-a ales Fiul Divin, Fiul Omului, acesta este Iniţiatul Român, Gheorghe Olteanu. „Divina Carte” transmisă prin „auzul lui divin” este Cartea Creaţiei şi Autocreaţiei Divine a Duhului Sfânt.
● Această Supercivilizaţie de Semiom se va sfârşi în anul 2033, la finele acestui an. Declinul şi moartea Semiomului vor începe în anul 2017, când fiinţele fizice, Cele fără Credinţă şi Iubire Divină vor constata cu groază că îşi pierd Imunitatea Naturală.
● Toţi RAanii (Românii) care veţi cunoaşte şi împlini Revelaţiile Divine ale Cărţii „Divina Carte”(Vol.II), veţi fi salvaţi.
● Toţi RAanii (Românii) care veţi cunoaşte şi împlini Revelaţiile Divine ale Cărţii „Divina Carte”(Vol.II şi III), veţi fi nemuritori.