joi, 26 iulie 2012

Unii istorici oficiali au decis: susținătorii dacilor sunt fasciști sau comuniști!

"Drept raspuns la unele declarații făcute recent de unele personalități ale lumii noastre academice în ziarul Adevărul și în revista Historia, cum ar fi domnul profesor doctor Ioan Piso și doamna profesor doctor Zoe Petre, vă supunem atenției, ca drept la replică, următorul text. De precizat că articolele cărora noi le răspundem mai jos pt fi regăsite aici www.adevarul.ro  si aici www.historia.ro

Pentru unii istorici, cine promovează intens amintirea dacilor este fascist


Stimate domnule profesor Ioan Piso, am parcurs cu interes declarațiile dumneavoastră și afirmațiile făcute pe marginea demersului nostru în paginile ziarului Adevărul. Vă mărturisesc deschis că sunt profund dezamăgit de modul în care ne “combateți”, căci discursul pe care îl adoptați nu are nimic de-a face cu zona academică pe care se presupune că o reprezentați. În tot textul interviului pe care l-ați dat, nu am reușit să găsesc nici măcar un contraargument de natură științifică, unul cât de mic, la afirmațiile noastre din primul film documentar (Dacii – Adevăruri tulburătoare) sau care să combată, coerent și documentat, ceea ce noi publicăm pe site.
Debutați în textul respectiv afirmând că, citez: „Ideile care circulă pe internet nu sunt nicidecum “adevăruri tulburătoare”. Ele sunt bazaconii comunistoide sau fascistoide care apar periodic în peisajul nostru subcultural”.
Oare Eminescu sau Bogdan Petriceicu Hașdeu, de pildă, care au susținut, mai mult sau mai puțin vehement, descendența preponderent dacică a acestui popor, erau comuniști sau fasciști care se manifestau într-o zonă a subculturii? După logica enunțata de dumneavoastră asa se pare. Eu vă propun să lămurim, pentru început, această caracterizare pe care, cu lejeritate, ați emis-o.
Fascismul, domnule profesor, are câteva caracteristici definitorii, printre care “sprijinirea violenței, a războiului și militarismului, ca furnizor de transformare pozitivă în societate, de aducere a unui nou spirit, în educatie, insuflarea unei dorințe de a domina în caracterul oamenilor și crearea de camaraderie națională prin intermediul serviciului militar” (Kallis, Aristotle. Fascist Ideology: Territory and Expansionism in Italy and Germany). De asemenea, “fasciștii văd violența și războiul ca acțiuni care creează regenerare, spirit și vitalitate națională” (Griffin, Roger (ed.); Feldman, Matthew (ed.). Fascism: Fascism and culture).
Potrivit legislației românești în vigoare, respectiv O.U.G nr.31/2002, în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, art. 2: “prin organizație cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura și violența pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase și inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violență pentru schimbarea ordinii constituționale sau a instituțiilor democratice, naționalismul extremist.”
Prin urmare, unde am putea fi noi încadrați, ca demers, în doctrinele fasciste? Care dintre lucrurile de mai sus este promovat de noi? Sau promovarea dacilor se înscrie, cumva, ca acțiune cu caracter naționalist extremist? Domnule profesor, este ușor de folosit diverse apelative sau caracterizări. De susținut, nu le-ați sustinut cu nimic, însă.
Un alt element prin care încercați discreditarea noastră pare a fi cel al ocupațiilor noastre. Iarăși folosiți un argument forțat, în lipsa unei pledoarii științifice care să demonteze, element cu element, ceea ce noi susținem.
Faptul că ești general în rezervă, medic sau jurnalist, nu te impiedică, dacă ești înzestrat cu un dram de logică, bun-simț și curiozitate, să te apleci asupra trecutului, să accesezi informațiile, să citești, să compilezi și să pui întrebări forurilor academice.
Ceea ce dumneavoastră probabil nu iîntelegeți este faptul că istoria oficială a unui popor nu trebuie să rămână închistată în teoriile ce deja au câteva zeci de ani, ci ea trebuie “scormonită” permanent, cercetată, argumentată, iar concluziile vechi supuse analizei prin prisma tehnologiilor și informatiilor noi.

Scurtă listă cu argumente ce susțin o altfel de istorie

Un mic exemplu în acest sens ar fi studiul de paleogenetică realizat la Hamburg, ale cărui rezultate au fost prezentate public în primul nostru documentar. Nu ați suflat o vorbă despre asta. Sau nu merită atenție pe motiv că ar fi tot o realizare “fascistoidă”?
Dacă acel studiu relevă o înrudire strânsă a locuitorilor actuali de pe teritoriul României cu populațiile de pe aceste meleaguri ce au viețuit în urmă cu 3.000-5.000 de ani, dacă autori și cercetători moderni, ba chiar unii dintre ei italieni, precum Graziano Baccolini și Massimo Pallatino vorbesc despre descendența tracă a etruscilor sau venetilor, lucru care nu face decât să confirme și completeze informații ce ne parvin încă din antichitate, de la autori precum Tucidite, Seneca, Vergilius, Tacitus, Hellanikos din Mytilene, unde este eroarea în concluzia că o parte din populația antică a Italiei avea descendență tracă și, printr-o logică elementară, era înrudită cu neamurile dacice de la Dunăre?
De precizat că teoria tracismului etruscilor este susținută și de un studiu de paleogenetică realizat în urmă cu aproximativ șapte ani de universitatea Stanford.
Și, pornind de aici, unde este eroare în teoria potrivit căreia limba dacilor și limba romanilor ar fi putut fi înrudite, dacă avem în vedere că etruscii, “suspectați” a fi traci, le-au oferit romanilor alfabetul, dar i-au și influențat în artă, cultură și legislație în perioada de incubație a civilizației lor? Până și legendele romanilor vorbesc despre strămoșii acestora veniți din Troada, o zonă locuită, la acea vreme, de…traci.
În completarea celor de mai sus, concluzia este întărită și de o măsură impusă de împăratul Traian, potrivit căreia era interzisă colonizarea noilor teritorii cucerite cu etnici romani din zona Latium, din pricina depopulării acestui areal în urma colonizărilor excesive de dinaintea domniei sale și a războaielor purtate (așa cum se arată în Historia Augusta).
În Dacia Romană au venit, în mare parte, coloniști din zonele invecinate (potrivit lui Nicolae Iorga), adică traci, frați ai celor ce tocmai fuseseră înrobiți, ce vorbeau aceeași limbă, deoarece ar fi fost total ilogic să fie aduși coloniști din Siria, de pildă, din motive de adaptabilitate la teren, climă, cultură, practici agricole etc. O spun sursele antice, moderne, în număr mare, domnule Piso, nu o spune nici Roxin, nici Roman, nici Savescu.
De asemenea, ponderea celor două legiuni cantonate în Dacia după 106, ce însumau undeva între 9.000 și 11.000 de oameni, era nesemnificativă în raport cu numărul autohtonilor, chiar și în contextul în care mulți bărbați daci au murit în cursul celor două războaie mari cu romanii sau au fost duși ca sclavi în imperiu.
Prin urmare, dacă avem coloniști în mare parte traci și doar câteva mii de legionari (care numai cultură nu răspândeau), atunci despre ce romanizare vorbim în Dacia? Sintagma “ne tragem din daci și romani” este una falsă și periculoasă. Din asta se înțelege că noi, cei de astăzi, suntem urmași ai dacilor și ai romanilor de la Roma, dar istoria oficială a tot omis să ne explice că prin romani trebuie să înțelegem coloniști și veterani lăsați la vatră în Dacia, care aveau statut de cetățeni ai imperiului, nu neapărat caracter etnic de romani de la Roma.
Mai mult, cum a fost posibilă romanizarea atât de rapidă, în contextul în care, pe toată perioada stăpânirii romane în Dacia, autohtonii nu au manifestat mai deloc supunere, istoria consemnând o serie de revolte violente și de atacuri ale dacilor liberi (anii 117, 138, 140, 143, 156-157, 159, anii 167-180 – când lupta de eliberare din provincia Dacia Romană a fost coordonată cu atacuri ale dacilor din afara limesurilor romane – etc, atacuri ce au loc, într-un ritm susținut, timp de mai bine de 200 de ani? Cum s-a făcut romanizarea într-o zonă focar de conflict, caracter despe care vorbesc chiar romanii (Panegiricul lui Aelius Aristide către Roma rostit în aprilie-iunie 144 vorbeşte de “nebunia geţilor”)?
De altfel, mai toată durata domniei lui  Marcus Aurelius, respectiv 19 ani, este marcată de lupte permanente, de războaie ale romanilor cu dacii revoltați. Domnia lui Commodus Antoninus, de asemenea, este marcată prin trei războaie cu dacii liberi, în 180, 183 și 184. La fel domnia lui Caracalla, în anii 217-218, după cum consemnează Dio Cassius, dar și perioada lui Gordian este marcată de conflicte cu dacii liberi, în 238 și 242.
Și aici lista poate continua, cu împărați ce s-au aflat în conflict cu dacii, precum Claudius al II-lea, Gallienus, Valerian (în timpul căruia carpii atacă sudul Dunării pe uscat și pe mare, în 256 supun Colhida, iar în 257 și 258 ocupă Trapezuntul, trec Bosforul și eliberează orașele de pe coasta Asiei Mici: Calcedon, Niceea, Apameea, Nicomedia) sau Filip Arabul (care, în 245, este nevoit, sub presiunea carpilor, să abandoneze definitiv limesul Transalutan).
De ce istoria oficială a pus “cruce” destinului poporului dac în anul 106, când, de fapt, războaiele au continuat până la retragerea aureliană și chiar și ulterior acestui moment? De ce se vorbește, în istoria oficială despre cucerirea și romanizarea dacilor, dacă avem în vedere, susținut de argumentația de mai sus, că dacii au fost cuceriți și stăpâniți doar parțial, o perioadă mică de timp, perioadă în care situația numai calmă nu a fost pe aceste meleaguri? Cam la astfel de întrebări ar trebui să ne răspundeti, domnule profesor. Dacii, așa cum istoria relevă, NU au fost niciodată cuceriți și stăpâniți total de romani.
Ne-ați explicat, totodată, câteva elemente care țin de limba dacă. Am dori să aflăm cum se poate categorisi și descrie particularitățile unei limbi, dacă ea nu este una…cunoscută?
Aș adăuga, la toate astea, că, în multe teritorii ce au făcut parte din imperiul roman sute de ani, nu s-a reușit mai deloc romanizarea, nici lingvistică, nici culturală, nici genetică. Evident, argumentația ar putea continua, însă ar necesita pagini întregi…

Domnule Piso, doamnă Petre, teoriile “dacomane” nu au apărut în era comunistă

Mergând mai departe, domnul Piso, total pe lângă subiect, ne oferă o informație potrivit căreia un fost ministru al culturii nu a schițat niciun gest atunci când a fost distrus castrul roman de la Apulum. Da, e păcat, sunt vestigiile noastre, nu contrazic, însă oare pentru Sarmizegetusa sau Argedava a militat cineva într-un mod răspicat? Despre jaful amestecat cu ignoranța de acolo vorbește lumea academică public ? Cum poate un istoric să combată o teorie care susține altceva decât teoria oficială, din moment ce aceasta din urmă este bazată, în mare parte, pe supoziții? Căci despre supoziții vorbim și atât, din moment ce, de pildă, zona Sarmizegetusei nu a fost cercetată nici măcar în proporție de 5%.
Dar e de înțeles oarecum, dacă ne gândim că multe dintre persoanele care ne combat au în spate cariere construite în zeci de ani pe teorii ce nu acceptă nimic nou. Ar fi culmea să se recunoască, fie măcar și drept doar teorie sau posibilitate, ceva ce ar clătina un pic din aceste cariere.
Domnul Piso, precum și doamna Petre, atunci când vorbesc despre teoriile noastre, spun c-ar fi născute sau cel puțin dezvoltate în comunism. Sunteți într-o eroare, stimați istorici. Cum îi combateți, de pildă, pe D`Hauterive “Memoriu asupra vechei și actualei stări a Moldovei” (“Latineasca, departe de a fi trunchiul limbilor care se vorbesc azi s-ar putea zice că este mai puțin în firea celei dintâi firi romane, că ea a schimbat mai mult vorbele sale cele dintâi și dacă nu m-aş teme să dau o înfățișare paradoxală acestei observații juste aș zice că ea e cea mai nouă dintre toate, sau cel puțin a aceea în ale cărei părți se găsesc mai puţine urme din graiul popoarelor din care s-au născut. Limba latinească în adevăr se trage din acest grai, iar celelalte limbi mai ales moldoveneasca sunt însuşi acest grai”); Miron Costin,  Mihail Kogalniceanu (“Nevinovată nenorocire de a fi produs o școală [Ardeleană] destul de numeroasă de români noi, care fără a-şi sprijini zisele cu faptele, socot că-și trag respectul lumii asupra-și când strigă că se trag din romani, că sunt romani și prin urmare cel întâiu popor din lume”); Schlözer, Russische Annalen (“Acești volohi nu sunt nici romani, nici bulgari, nici wölsche, ci vlahi, urmași ai marii și străvechii seminții de popoare a tracilor, dacilor și geților, care și acum își au limba lor proprie și cu toate asupririle, locuiesc în Valachia, Moldova, Transilvania şi Ungaria în număr de milioane”); C.Cantacuzion: “Dachii prea veche a lor limbă osebită având, cum o lăsară, cum o lepădară așa de tot și luară a romanilor, aceasta nici se poate socoti nici crede”); Bocignoli (“Românii despre care am mai spus că sunt daci”)? Nu toți au trăit în comunism sau in secolul 19…
Evident, lista surselor și citatelor antice, medievale, moderne și contemporane poate continua, însă am vrut să evidențiez esența: anume că dacii nu au început să fie priviți drept strămoșii de drept ai acestui popor, drept baza sa etnică, în era comunista sau începând cu secolul 19, așa cum dumneavoastră, într-un mod eronat, sustineți, ci au fost văzuți așa, de către autorii români și străini, secole întregi, mai până în preajma “lobby-ului” Școlii Ardelene. Mihai Viteazul era numit, de pildă, de inamici, “Malus dacus”-Dacul cel rau…
Referindu-mă acum la o afirmație ce aparține doamnei Zoe Petre, respectiv că “Vreau să spun că niciunul dintre compatrioții noștri de azi nu are un stră-străbunic dac de care familia lui să-și amintească, cum nu are de altfel niciun străbunic roman cunoscut de bunicii lui; în schimb, oricare dintre noi poate avea un străbunic pe care familia l-a ținut minte, și care să fi fost grec, ungur sau armean: eu am avut o străbunică grecoaică de la Tulcea şi o bunică austriacă”.
Stimată doamnă Petre, evident că acest popor a suferit, etnic, influențe de-a lungul a două milenii, însă, repet, studiile de paleogenetică relevă o conexiune clară și strânsă a populației actuale a României cu populațiile antice de pe acest teritoriu, nu cu armenii, turcii sau maghiarii (care, de altfel, la acea vreme, nici nu se aflau pe aici), ci nu așa cum sustineți dumneavoastră, anume că “în concepţia comună naţionalismul românesc să fie strâns legat de o populaţie a cărei moştenire o „păstrăm“, semnificativ diluat, în ADN-ul nostru”.Mai mult, baza etnică a unui popor nu se stabilește prin exemple particulare.
Paleogenetica vă contrazice total și spune că nu avem deloc un ADN diluat…Iar dacă, poate, dumneavoastră vi s-a vorbit, de către bunici, în copilarie, despre potențiali strămoși maghiari, armeni sau turci, eu unul, de la ai mei, am auzit povești despre daci…Se poate să avem cu toții sânge amestecat, e normal să se întâmple asta în 20 de veacuri cu linia sangvină, dar baza etnică, elementul principal constitutiv, este cea care rămâne în conștiința colectivă, la nivel spiritual, și relevată în studiile ADN, la nivel științific. Un exemplu în acest sens: numele meu de familie este Roman. Asta mă face cumva și genetic descendent al romanilor?
În altă ordine de idei, ce ne facem cu zecile de statui ce reprezintă daci, aflate în marile muzee ale Europei, parte din ele, dar și la Roma, altă parte? Cum ne explicați modul artistic ales de sculptorii romani pentru a reprezenta niște “învinși”?

Domnilor istorici, sunteți în eroare, nu negăm influența romanilor

Ca o concluzie, aș vrea să vă informez, dacă până acum nu v-ați dat seama, că nimeni dintre cei implicați în acest demers nu contestă importanța și influența romană în spațiul carpato-danubiano-pontic, în particular, sau în cel al Europei, în general, în artă, cultură sau drept. Ceea ce noi aducem în discuție este cultura și civilizația dacilor, elemente prea puțin promovate sau explicate de cercetătorii noștri.
Refuzăm, în același timp, să preluăm termenul de “romanizare” în sensul dat de istoria oficială, respectiv romanizare etnică și lingvistică, în contextul în care vorbim de coloniști și ostași aduși sau/și recrutați din orice alte zone ale Europei, Asiei sa Orientului, mai puțin din Latium.

Să nu uităm că Ardealul a stat sub administrație maghiară aproximativ 1.000 de ani și, totuși, acolo, cele două grupuri etnice, maghiarii și românii, nu s-au influențat genetic foarte mult, interacționând, e drept, dar nu dând naștere unui nou popor.
Același exemplu poate fi dat și în cazul influenței turcești în Țara Românească și Moldova. Evident că limba unui popor suferă modificări în timp (se întâmplă și astăzi asta, când preluăm masiv cuvine englezești, depildă), nimeni nu afirmă astăzi c-am vorbi limba dacă de acum 2000 de ani, însă teoria potrivit căreia dacii și-au lepădat limba și cultura într-un interval de timp așa de scurt este una mai mult decât puerilă și ilogică.
Este greu de crezut că dacii, chiar după 106, cu o mână țineau furca sau falxul pentru a se revolta împotriva romanilor, iar cu cealaltă redactau, frumos și caligrafic, texte în latină, însușindu-și limba cotropitorului. Pentru că Traian asta a fost, un cotropitor care, astăzi, cu acceptul dumneavoastră, ca reprezentanți ai lumii academice, a ajuns erou național, așezat la loc de cinste în fața Muzeului Național de Istorie…
Vă rog să mai țineți seamă de faptul că istoria oficială, pe care dumneavoastră o suțineți, este scrisă de oameni, nu de deținători ai adevărului absolut, oameni ce au scris și au redat evenimente supuși unui anumit context politic, social și economic. Tot oameni, nu puțini, sunt și cei ce contrazic această variantă oficială, unii dintre ei români, alții străini, unii dintre ei oameni de prestigiu, cu pregătire profesională înaltă în istorie, lingvistică sau palogenetică. Dar, evident, pentru domniile voastre pleiada întreagă de surse pluridisciplinare ce vă combat teoria oficială este nedemnă de luat în seamă din simplul motiv că…nu e cum doriți dumneavoastră.
Prin urmare, domnilor istorici, vom fi deschiși întotdeauna dezbaterilor bazate pe argumentații pertinente, chiar dacaă ne contestați calitatea pe motiv că nu avem pregătirea profesională necesară. Avem același drept ca și dumneavoastră de a fi interesați de trecutul acestui popor, pentru că istoria se scrie pentru el, nu pentru o mână de oameni sau doar pentru profesori.
Ceea ce vă solicitam noi, în mod clar cerere susținută de o mare parte din opinia publică, este să luați în seamă și argumentele altele decât cele ce vă convin și le-ați înrădăcinat drept adevăruri timp de zeci de ani, iar atunci când doriți să combateți ceva public, să o faceți într-un mod profesionist, așa cum se cere unor personalități de calibrul dumneavoastră.
Dincolo de acest aspect, demersul nostru are în vedere protejarea și cercetarea obiectivelor arheologice de origine dacică de pe teritoriul României, informarea cu privire la situația acestora și mobilizarea celor tineri în vederea acordării unei atenții mai mari acestor vestigii. Dacă dumneavoastră vedeți ceva rău în asta sau în promovarea dacilor în amintirea contemporanilor, atunci nu se poate întelege decât că sunteți împotriva a orice lucru ce nu subscrie poziției dumneavoastră, indiferent cât de argumentat ar fi acesta."

Un articol de Valentin Roman

26 de comentarii:

Secretele Sistemului spunea...

Nu va faceti griji..Gandhi a spus ca "Mai intai vor rade de tine,apoi te ti se vor opune cu agresivitate,iar in final tu vei invinge!" Deocamdata sunteti la prima etapa.Pregatiti-va pentru etapa 2..

Daniel Roxin spunea...

;)

Anonim spunea...

s-ar putea sa ne aflam deja in etapa a doua,dar adevarul va iesi la lumina.Dumnezeu ne ajuta

Anonim spunea...

"Irlanda ne restituie doi Kosoni de aur

Două monede dacice din aur de tip Koson, scoase clandestin din România şi traficate pe teritoriul Irlandei, au fost recuperate de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în urma unui demers complex de cooperare judiciară desfăşurat împreună cu Ministerul Public, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Muzeul Naţional de Istorie a României, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României la Dublin şi Poliţia Naţională Irlandeză."

http://www.ziuaveche.ro/cultura-religie/cultura/am-mai-recuperat-doi-kosoni-de-la-sarmizegetusa-109763.html

Carmen spunea...

Daniel si Valentin si toti ceilalti,va multumesc pentru tot ceea ce face-ti.Noi toti va sustinem.Va binecuvantez.Vreau sa spun D-lui Piso si D-nei Petre,eu cred ca d-voastre sunteti comunisti si fascisti si pentru mine sunteti tradatori de tara si neam.De ce nu vreti sa se afle adevarul? Ce fel de oameni sunt toti acesti istorici?.Nu le este rusine de ceea ce spun.Eu atat vreau sa le spun.DACII ,sunt STRAMOSII tuturor popoarelor.Si din aceasta cauza nu vor ca sa se afle adevarul.Noi toti ,cei care se simt chemati,cu sufletul, il vom sprijini pe Daniel,Valentin si toata echipa lor,in aflarea Adevarului.Aici in Germania mi-au spus cateva persoane care sunt nascute aici ,"ceva ne leaga de Romania,tara ta, dar inca nu stim ce".Eu le-am spus despre daci,iar ei mi-au zis ,am vrea sa aflam Adevarul.Asa ca dragi istorici de ce nu doriti Adevarul,si de ce ne spuneti noua ca suntem comunisti sau fascisti.De ce nu ajutati pe Daniel,Valentin si toti colegii lor ,la reinvierea DACIEI ? Nu o face-ti pentru ca apartine-ti acelor reptilieni care nu vor Adevarul.Dar sa stiti ca timpul vostru a trecut.Noi toti vom reinvia DACIA.Iar Bunul Dumnezeu si Doamanzana si Zamolxe ne vor ajuta.A venit momentul sa curatam aceasta tara de tradatori.Traiasca DACIA! Ii binecuvantez si iert pe acesti istorici si "Doamne iarta-i ca nu stiu ce spun si fac".Ma doare sufletul cand vad ce istorici si politicieni avem.Rusine mare.Dar totul va fi bine,Adevarul ,Lumina si Iubirea vor invinge.Asa sa fie,zau.Amin
Toate cele bune,de aici din departare.

Unknown spunea...

De când țin minte, niciodată nu m-am simțit legat în vreun fel de romani ci m-am considerat întotdeauna DAC. Copil fiind țineam cu DACII. Pata de vreo mie de ani din istoria noastră nu mi-a explicat-o convingător vreodată cineva. Cred cu tărie că așa cum o ființă asuprită care rabdă cu stoicism se înalță spiritual, tot așa și o nație asuprită de atâția amar de ani se va înălța pentru că Dumnezeu nu va răbda la infinit ca un popor care n-a asuprit vreodată altă nație să piară. Știm, cei trebuie să știm, că încă nu ne aparține nici conducerea și nici administrația statului dar îl vom recunoaște pe cel ce va porni lupta ca să ni le redea. Trădarea și lașitatea au picioare scurte. Acum e timpul supraviețuirii și așteptării.

Lucia spunea...

Acestor doi specialisti in domeniu,carora Dumnezeu le-a dat diplome,le recomand sa-si relaxeze neuronii obositi vizionand filmul *La Belle Verte*poate realizeaza cat de mult sunt manipulati,poate se trezesc din somn...

ruxandra spunea...

intotdeauna m-am simtit atrasa in mod inexplicabil de daci, sarmisegetuza, bucegi si sunt convinsa ca adevarul despre acestia va triumfa

Carmen spunea...

Da,dragii mei cu totii ne simtim atrasi de daci si acele locuri sfinte,deoarece cu totii suntem daci,dar cei care ne-au condus,ne-au mintit si ne-au furat Istoria.Eu de mica spuneam ca sunt fata de daci,si ceva ma leaga de Zamolxe,iar in 1988 cand am fost la Sarmizegetusa,cu BTT,facand cursul de ghid turistic,a iceput sa-mi tremure tot corpul ,si eram ca intr-o stare de meditatie ,intr-o stare de extaz.Prietenii mei cand m-am vazut m-au intrebat ce e cu mine.Nu le-am raspuns,dar in inima mea am simtit sufletul Daciei,eram cea mai fericita.Da in acele locuri sfinte se afla sufletul Daciei,si pe care noi toti cu ajutorul lui Daniel,Valentin si toti colegii lor,sa-l reinviem.Noi toti trebuie sa cerem celor care ne conduc , ca Romania sa-si schimbe numele in DACIA.Cerand acest lucru ne cerem Adevarul despre aceasta tara,tara lui Zamolxe.Da acest lucru trebuie sa-l facem,si atunci totul va fi bine.Sa ne ajute Dumnezeu.Amin.

x01 spunea...

multumim Daniel , tie si celor ca tine , ce lupta pentru scoaterea adevarului la lumina.......

Carmen spunea...

Dragii mei si inca ceva mai am de scris mai ales pentru acesti istorici,si anume ceea ce Zamolxe a spus inainte de a pleca la Bunul Dumnezeu.Acestea au fost vorbele lui:
"Toate in viitorul apropiat ar putea fi bune,pastrand in sufletul vostru lumina focului sacru dacic si intelepciunea strabunilor vie.Daca in numele Lui Dumnezeu si al Iubirii vor veni la voi oameni cu o invatatura straina care vor sa va dezbine,sa va distruga pana in temelii templele sacre si sa va stearga scrierile sacre,sa nu ii ascultati.Ei vor sa va faca sa pierdeti calea cea dreapta,sa fiti ca vitele injugate,obiditi,sa carati in spinare o cruce pe care in locul soarelui nostru luminos se va afla corpul unui om mort.Acei oameni ai intunericului,imbracati in vesminte negre,vor pretinde ca vin de la Dumnezeu,si ca Fiul Lui Dumnezeu,s-a intrupat undeva in lume si ca ei aduc lumina sufletelor rumanilor.Sa nu ii credeti! Ei venereaza sangele unui om mort si vor incerca sa va dea sa beti simbolic,sub forma unei bauturi alcoolice,din acel sange,ca sa va ia mintile,sa-i alungati dintre voi,sa fugiti de ei!Sa nu uitati vreodata de focul sacru dacic si de sufletele strabunilor.Asa inimile voastre nu vor fi cuprinse de lanturile robiei.Sa pastrati cultul stramosilor,sa respingeti cultul mortilor." Asa a spus Zamolxe.Acum stiu de ce priveam cu drag focul,si de ce acum m-am lepadat de biserica,si de ce imi era frica in biserica.Intelege-ti dragii mei?...iar mai ales voi oameni straini care va numiti istorici,de ce nu vreti ca sa afle Adevarul?.De ce, pentru ca Istoria s-a scris in Dacia.Mergeti in Arhivele Vaticanului si veti gasi Adevarul.Iar povestea lui Iisus e tot manipulata.Iisus a fost cel mai mare Initiat din Dacia.Ati stiut acest lucru,iar el nu a murit pe cruce cum ne minte Biserica.Treziti-va si cautati si veti afla Adevarul.De aceea vor sa ne distruga Dacia noastra iubita.Din cauza Adevarului,de aceea au trebuit sa moara unii ca Eminescu,si multi alti,pentru ca au aflat acest Adevar.Treziti-va din somnul cel de moarte.
Bunul Zamolxe sa ne ajute,zau.
O noapte minunata tuturor.

Daniel Roxin spunea...

Carmen, de unde ai scos chestia asta? Iti inteleg entuziasmul dar vezi ca nu tot ce zboara se mananca!

Lucia spunea...

Poate Focul Sacru trezeste inimile oamenilor,le trezeste Sufletele,caci sufletul e un Templu Divin,trezirea Constiintei Divine deschide usa acestui Templu interior.Aici e totul,e legatura cu intregul Univers,e Portalul catre Cunoastere.
Aivanhov spunea ca *asa cum Soarele se inalta deasupra lumii,tot asa Soarele spiritual al Iubirii sa se inalte in Inima mea,Soarele Intelepciunii sa se inalte in Sufletul meu,iar Soarele Adevarului sa se inalte in Spiritul meu*.
Pentru mine, cuvintele acestui invatat,cartile lui,au fost ca un far calauzitor in intuneric,un ghid pe calea vietii.
Iubirea si Lumina sa fie cu noi toti!

Luiza spunea...

Daniel, mi-am făcut timp și am citit articolul lui Zoe Petre din revista Historia. Apoi am parcurs comentariile. Mai toate încep cam așa: „Madam Zoe...”, „Cucoană Zoe...”, „Madam Zoaie...”. Așadar, dragule, ești răzbunat!

Anonim spunea...

Poate ca a cautat mai bine decat tine.cumva si ey simteam lucrurile astea.

Gerula spunea...

o fi si asta un doctor academician tip copy-paste

nan spunea...

Va amintesc la toti ca Troia a fost descoperita de un amator,nu de istorici si arheologi care l-au umilit destul!Omul de afaceri Schliemann Heinrich casatorit cu grecoaica,citind Iliada a localizat Troia pe dealul Hissarrlic in Turcia. S-a apucat de sapat cu sotia si a descoperit ceea ce prevazuse si Homer ,iar cand a gasit mormantul lui Agamemnom satisfacut a telegrafiat regelui Greciei;,,Maiestate,v-am descoperit stramosii''!S-a bucurat sa reabiliteze pe Homer,care a fost exilat.DANIEL VA MULTUMIM tuturor istoricilor si amatorilor care faceti un tel din a scoate la LUMINA ,,ADEVARUL DESPRE DACI''!D-zeu sa va ajute!

Daniel Roxin spunea...

Multumim tuturor pentru comentarii!

Lucia spunea...

Sincer,de mult timp am simtit ca Iisus a trait in Dacia si de aici a calatorit in mai multe locuri,pe unde si-a raspandit invatatura.Cert e ca mare parte din ceea ce spunea El a fost rastalmacit de Biserica.Oricum,in arhivele Vaticanului sunt multe dovezi care ar rasturna toate conceptiile actuale in legatura cu viata Lui.Si cred sincer ca a avut legatura cu Maria Magdalena si ca au avut urmasi.Cine stie,poate ca azi sunt printre noi...
De fapt chiar si marele Initiat Eminescu stia despre Iisus ca a fost in Dacia,dar stia mult mai multe,toata Opera lui scrisa reflecta asta.Mai ramane sa descoperim si noi,in zilele noastre...

Anonim spunea...

‘Basarab’ Surname May Not Indicate Direct Relation to Vlad the Impaler

http://press.nationalgeographic.com/2012/07/26/basarab-surname-relation-vlad-the-impaler/

Bogdan Rusu spunea...

Desi predau matematica de 19 ani, inca din gimnaziu am fost atras de istorie (la momentul respectiv chiar asta vroiam sa urmez - istria).

Am dat intamplator de primul dvs. documentar, dupa care am inceput sa le urmares (neregulat si mai mult pe net) si pe celalte.

Ce am constat dupa o scurta analiza a acestor documentare vs. istoria invatata de mine in anii de gimnaziu si liceu (1985 - 1988): pana la intemeierea statelor feudale romanesti (Moldova in 1359 si Valahia/Tara Romaneasca in 1330) informatiile istorice invatate in scoala au fost sarace. Ita cateva exemole:

1. Cultura Cucuteni (singura pe care am retinut-o)
2. Ganditorul de la Hamangia
3. Cetatile grecesti de la Pontus Euxin
4. Primul stat dac condus de Burebista
5. Razboaiele daco-romane
6. Retragerea Aureliana din 276
7. Invaziile popoarelor migratoare
8. Principatele lui Gelu,Glad (parca) si Menumorut
9. Intemeierea principatelor romane

Constat ca in aproximativ 7 milenii cam putine informatii. De ce? Nu stiu sau mai bine zis acum, dupa ce am urmarit aceste documentare, am inteles.

In incheiere vreau sa mentionez cartea "Sufletul neamului romanesc" in doua volume, care de fapt, asta a fost cea care mi-a starnit intersul.

I-am aratat baiatului meu de 10 ani cateva din documentare si .... i-au placut. Nu stiu cat a inteles din ele, dar ma tot pistoneaza sa mai descarc de pe net si altele sa le vizioneze. Voi vedea mai tarziu.

Mult succes in munca depusa.

Cu stima si respect,
prof. Bogdan Rusu

Daniel Roxin spunea...

Multumesc pentru ce ne-ati impartasit! E interesanta simpatia instinctiva pe care copiii o au fata de daci. Acum un an, inainte de a fi lansate documentarele despre daci, am fost la o petrecere tematica pentru copii care avea ca subiect "Dacii si romanii". Aproape toti copiii au vrut sa se imbrace in daci si nu in romani. Asta spune ceva...

simona spunea...

In primul rand vreau sa te felicit pt documentarul facut si pt munca pe care o depui .Cat despre acesti academicieni care servesc interesele cuiva si in nici un caz interesele poporului nostru , acesti d-ni ar putea sa se informeze despre lucrarea doamnei arhitect Silvia Paun care a facut un studiu despre grafica semnelor rabojului ,comparativ cu scrieri vechi .D-na cerceteaza monedele getodacice si face o diagrama cu semnele literele aflate pe ele ,literele pelasge ,semnele din pestera de la Chindia ,litertele estruce, semnele de pe materialul ceramic de la Turdas, cele de pe tablitele de la Tartaria ,cele din grotele de la Nucu si Alunis ,literele eline ,apoi rune ,apoi semnele din inventariile arheologice de pe aria Ditrau -sion precum si semnele de pe catrinte ,ii, scule ,unelte ,semnele din casele dacice semnele din folclorul romanesc. Rezultatul acestei diagrame a fost si citez "dacii au scris mai dintai si de cand lumea "imi pare rau ca nu pot sa va trimit articolul si mai ales diagrama care arata ca monezi foarte vehi au litere asa zis latine cu care scriau pelasgi (populatie traca ,mult mai veche ca imperiulroman ).Dar am sa va dau un exeplu din studiul doamnei asupra monezilor dacice ,d-mna imparte moneda in 4 parti (moneda reprezinta un cal cu caleret):zona A coada calului si campul grafic din preajma ,in mod normal acolo se vede Sigma greceasca insa rotind semnul litera are un fel de idiograma -o pasare un soim cu un peste in plisc ,se vede foarte bine penetul porumbac dar o creasta mare te face sa eviti numirea ,dar aceasta pasare-hieroglifa este alcatuita din litere latine si grecesti combinate .Citim:"egreta crestata cu soparla-n plisc ,hirete ;barbul cu sarpe .Dacii practicau un soi de tainuire a limbii zeilor si a credintei lor aveau o stinta si o arta de a face din lucru semn , iar semnul de al umple de lucruri ; cunoscute erau inteleptilor de atunci caligrafierea de litere si glose rasturnate dus -intors .Cat despre literele grecesti si straine de pe bani are un talc ciudat dacii se considerau intemeietorii famililor regale primordiale si prin mostenire hiperboreana a tuturor neamurilor latine si grecesti .(almanahul Luceafarul 1985)

Daniel Roxin spunea...

Multumesc pentru informatie!

Anonim spunea...

Lucrez la o firma cu capital austriac, merg des la Viena la centru, la hotel si peste tot mie rusine ca sunt din Romania,oriunde mergi rade lumea de tine si te catalogeaza tigan.Cine suntem noi daco-romani,din pacate toata Europa stie ca de fapt suntem niste pastori de munte din sudul italiei adusi in balcani de catre greci pe la 400 d.h si asezati langa Albania de unde am migrat spre nord cu oile.Nu degeaba in slava veche Vlah inseamna cioban.Cand vor recunoaste si istoricii nostri odata adevarul si sa terminam odata cu daco-romanismul de care rade o lume intreaga.Nemti, austrieci,rusi,bulgari de unguri nu mai zic toti se prapadesc de ras.Sa NU MAI ZIC CAND VINE VORBA DE LIMBA. Toti stiu ca de fapt e fabricata din Franceza, cu multe cuvinte latine preluate din franceza, gramatica, tot.Tot ce nu e din franceza e ori albaneza ori slava. Ce sa mai zicem de folclor, port absolut totul e balcanic de origine albano-greco-slava.De ex. cel mai popular dans ROMANESC se cheama SARBA

Daniel Roxin spunea...

Amice, esti chiar atat de ignorant, de rupt de realitate sau faci oficiile veninoase de strecurat soparlite pe unde se poate, pentru ca te deranjeaza adevarul? Pun pariu ca esti unul dintre migratorii din cauza carora rad ceilalti de Romania! Caiti place sau nu, o mare parte a romanilor de astazi sunt urmasii geto-dacilor iar faptul ca a acest spatiu este VATRA VECHII EUROPE va fi pana la urma acceptat in toata Europa!... ;)