marți, 11 februarie 2014

Radu Golban dezgroapa un alt scandal national: Calin Popescu Tariceanu, pionul spionului ungur Rudas Erno, preda averi romanesti succesorilor hitleristilor si autonomistilor maghiari

Dezbaterea actuală pe tema revendicării averii minorităţii germane şi a cultelor religioase Romano-Catolic şi Protestante ar trebui supusă unui dialog bine ancorat în societatea civilă, fiind vorba despre averi imense aflate astăzi în posesia statului şi prevenind astfel un pescheş pentru politicienii recuperatori români şi pentru Înalta Poartă de la Berlin. O acţiune politică de acest gen nu are legitimitate electorală, fiind doar un guvern care s-a născut din traseism parlamentar fără legitimitate electorală.

O dată cu instalarea noului guvern USL, la 21 mai curent a fost înfiinţată şi o comisie a USL condusă de Călin Popescu Tăriceanu * privind restituirea proprietăţilor UDMR; minorităţile ceruseră deja şi fostului guvern restituirea în natură a proprietăţilor confiscate de comunişti. Fostul ministru al Finanţelor Publice, Bogdan Drăgoi, a declarat în urmă cu câteva săptămâni că din totalul de 16 miliarde de euro estimat, care ar reprezenta echivalentul în bani al proprietăţilor naţionalizate, mai mult de jumătate ar reveni cultului Romano-Catolic, care a depus cereri de retrocedare pentru 88.000 de imobile, iar cealaltă parte ar reveni minorităţilor din România.

(*) Nota Ziaristi Online: Calin Popescu Tariceanu a fost documentat ca fiind aflat in siajul sefului rezidentei spionajului maghiar pe spatiul carpatic, colonelul (acum, probabil, general) Rudas Erno, cu care a avut chiar si relatii de afaceri directe. Cititi in acest sens:

 http://www.ziaristionline.ro/2011/08/04/toti-spionii-unguri-ai-premierilor-romani-azi-rudas-erno-asociatul-si-in-afaceri-al-premierului-tariceanu-schema-retelei-erno-verestoy-patriciu-tariceanu/

http://www.ziaristionline.ro/2011/08/09/trecutul-spionului-rudas-erno-partenerul-si-de-afaceri-al-premierului-tariceanu-toti-spionii-unguri-ai-premierilor-romani-ii/

http://www.ziaristionline.ro/2011/07/28/secretele-um-0110-iii-revista-oficiala-a-veteranilor-sri-confirma-infiltrarea-budapestei-la-nivel-inalt-in-executivul-de-la-bucuresti-agentul-de-influenta-alin-teodorescu-si-spionul-rudas-erno/

 http://www.ziaristionline.ro/2011/07/29/secretele-um-0110-iv-comandantul-unitatii-anti-kgb-despre-carierele-agentilor-ungariei-in-guvernele-romaniei-plus-rogojan-despre-magureanu-si-erno/

Prea uşor însă se pierde în discuţia publică adevăratul motiv al acestei confiscări a averii minorităţilor, care din motive politice este prezentată ca fiind un act de nedreptate comunistă. De fapt, încă înainte de terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, Aliaţii, prin Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, au impus, la articolul 15, dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc.


Convenţia de Armistiţiu a preluat principiile de realizare a păcii în Europa precum au fost stabilite prin Acordul de la Potsdam, încheiat la 1 august 1945 de către Puterile Aliate. Astfel, Grupul Etnic German a fost desfiinţat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, semnat de regele Mihai al României. Prin aceeaşi lege s-a hotărât şi confiscarea tuturor bunurilor imobile ale respectivei organizaţii hitleriste şi legionare.

Se remarcă faptul că această lege (nr. 485/1944) nu a fost abrogată nici până în zilele noastre. Prevederile articolului 15 au fost implementate în România şi prin legea nr. 187 din 23 martie 1945, Art. 3: În scopul înfăptuirii reformei agrare, trec asupra Statului pentru a fi împărţite:

a) Pământurile şi proprietăţile agrare de orice fel aparţinând cetăţenilor germani şi cetăţeni români, persoane fizice sau juridice, de naţionalitate (origine etnică) germană, care au colaborat cu Germania hitleristă.

b) Pământurile şi alte proprietăţi ale criminalilor de război şi ale celor vinovaţi de dezastrul ţării;

c) Bunurile agricole de orice fel ale cetăţenilor români care s-au înscris voluntari pentru a lupta împotriva Naţiunilor Unite;

Dar care este totuşi legătura dintre Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe), până la desfiinţarea sa prin lege în octombrie 1944, şi cultele religioase? Începând cu data de 23 mai 1932 Fritz Fabritius, reprezentatul saşilor din România, a cerut din partea României dreptul de autonomie al grupului etnic german şi administrarea proprie a şcolilor şi bisericilor germane.

După 21 noiembrie 1940 Grupul Etnic German, când a fost oficializat prin Decretul – Lege nr. 830, a căpătat un statut de semi-autonomie în cadrul statului român. Conform politicii expansioniste a Reichului, s-a constituit la scurt timp „N.S.D.A.P. der Deutschen Volksgruppe in Rumänien” (Partidul Naţional Socialist al Grupului Etnic German din România).

Conform structurii de semi-autonomie în cadrul României, Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe) era sub comanda directă şi subordonat Partidului Muncitoresc German Naţional-Socialist din Germania (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP). O mare parte a averii, printre care se numără şcoli şi spitale, nu a aparţinut cultului religios, ci grupului etnic german.

La baza acestei administrări a proprietăţii cultelor religioase a stat, de pildă, Convenţia generală privind reglementarea relaţiei dintre Biserica Evanghelică de Confesiune Augsburgiană şi etnicii germani din România, încheiată în anul 1942.
În 1941 s-a semnat Convenţia Generală privind Reglementarea Relaţiei dintre Biserica Evanghelică de Confesiune Augsburgiană şi Etnicii Germani din România, prin care s-a hotărât trecerea averii fostei „Universităţi săseşti” (desfiinţată de Curtea Regală a României în 1 iunie 1937 pentru că funcţiona abuziv ca un stat în stat) la Grupul Etnic German. „Convenţia” este semnată de Episcopul Bisericii Evanghelice C.A., Wilhelm Stäedel, şi de liderul Grupului Etnic German (Volksgruppenfuhrer) din Braşov, Andreas Schmidt. Iată ce cuvântau cei doi „camarazi” hitlerişti în 31 martie 1941, la Braşov: „Germanii din patria noastră, care sub uriaşa influenţă a mişcării naţional-socialiste a lui Adolf Hitler aspiră la o nouă şi puternică unitate, sunt divizaţi din punctul de vedere al credinţei religioase în cel puţin două mari grupuri.

Conştiinţa naţională a germanilor şi credinţa religioasă nu se mai suprapun. De aceea conducerii Grupului Etnic German îi revine azi o mai mare importanţă în comparaţie cu trecutul [...]. Acum însă, după ce Grupul nostru Etnic German este recunoscut în România prin decretul lege din data de 20 noiembrie 1940 ca personalitate juridică înzestrată cu certe competenţe în cadrul comunităţii, misiunea Bisericii noastre, de conducere politică a poporului, necesară în trecut, se sfârşeşte, iar conducerea populară revine iarăşi în drepturile sale…”

Legătura cu minoritatea maghiară rezidă în recunoaşterea calităţii de succesor în drepturi de la Judecătoria Sibiu, nr 4884/2006, în care prin sentinţa civilă nr. 3567 din 30.08.2006 se recunoaşte că F.D.G.R. este şi succesorul Asociaţiei Agricole Săsească-Ardelenească (cuprinzând Societatea de Agricultură Săsească din Ardeal şi „Mişcarea cooperatistă maghiară din Transilvania până în 1918″).

În concluzie, nu comuniştii, cum tot încearcă să inducă în eroare până în zilele noastre Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), au naţionalizat imobilele care aparţineau Grupului Etnic German, inclusiv cele ale Bisericii Evanghelice şi Romano-Catolice, ci aceste două Biserici s-au integrat de bunăvoie cu proprietăţi cu tot în respectiva organizaţie hitleristă. F.D.G.R., condus de Klaus Johannis, se declară astăzi, pe urma unei sentinţe oficiale a Judecătoriei Sibiu din 2006, urmaşul juridic al Grupului Etnic German.

F.D.G.R. este, în consecinţă, succesorul unei organizaţii naziste recunoscută ca atare de Puterile Aliate care au învins Germania nazistă. Ca urmare România ar trebui să consulte toate Puterile Aliate dacă intenţia de a despăgubi o grupare nazistă ar putea să contravină sau nu unui tratat internaţional aflat încă în vigoare. Deoarece nici Republica Federală Germană nu a revendicat proprietăţile naţionalizate de către URSS până în 1948, invocând o obligaţie în baza dreptului internaţional public, ar trebui şi guvernanţii noştri să apere patrimoniul ţării prin eforturi politice şi diplomatice.
Actuala coaliţie la putere ar face bine să ţină cont şi de Constituţia României, care prevede la Art. 11, alin. (1): „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte”.

Statul român a fost parte semnatară a Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, care prevedea, la articolul 15, dizolvarea organizaţiilor pro-hitleriste de pe teritoriul românesc, or, Grupul Etnic German, dizolvat prin Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, dar reactivat de judecătoria Sibiu prin sentinţa civilă nr. 2790, a fost exact o astfel de organizaţie care ar intra astăzi, prin politica de restituire generoasă a statului, în posesia averii confiscate! A fost chiar Convenţia de Armistiţiu cea care l-a obligat pe regele Mihai să emită Decretul – Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944.

Dar mai ales guvernul de la Bucureşti trebuie să atragă atenţia Germaniei că problema revendicărilor ar trebui conectată cu problema creanţelor comerciale, tot în valoare de aproximativ 19 miliarde de euro, din clearingul bilateral, pe care această ţară nu le-a achitat României. Fiind ambele litigii un produs al anului 1945, am avea şi cele mai bune şanse de succes, ca să nu scoatem ţara la mezat.

Dialogul politic pe tema revendicării averii bisericeşti în România este la fel de vechi precum structura feudală a redistribuirii inegale a averii în ţara noastră; tocmai de aceea trebuie să purtăm un dialog social cât se poate de larg înainte de a acţiona pripit. „Alexandru Ion Cuza – scria acum mai bine de o sută de ani cărturarul şi filantropul Vasile Stroescu (1845-1927), primul preşedinte al Parlamentului României Mari – a sechestrat averile mânăstireşti în folosul ţării, iar pentru persoana sa nu s-a folosit cu nimic. Nimeni nu a îndrăznit să-i propună să-şi facă apanaje din moşii închinate de străbuni pentru omenie şi binefaceri.

Radu Golban

Sursa: http://www.ziaristionline.ro/2012/07/03/radu-golban-dezgroapa-un-alt-scandal-national-calin-popescu-tariceanu-pionul-spionului-ungur-rudas-erno-preda-averi-romanesti-succesorilor-hitleristilor-si-autonomistilor-maghiari-sub-acoperiri-etn/

9 comentarii:

Unknown spunea...

Draga Daniel, in aceste vremuri, dupa cum ai observat, nimeni care nu-i corupt, care nu poate fi agatat cu ceva si santajat, nu ajunge la putere sau in siajul ei. Astia de au luat puterea in 89 nu stiu altfekl si-i doare-n pix de alte pareri. Problema este ca tot ce-i instaurat cu violenta sfarseste in violenta iar eu sunt curios la culme sa vad cand vor avea juvățul de gât, pentru ca-l vor avea, eu nu ma indoiesc o clipa.
In rest sa ne pastram cumpatul si seninatatea ca toate-s cu voia Domnului, numa noua ni se pare altfel. Fiecare sa ne facem treaba noastra netulburati ca ne iese sau nu si totul va fi ok.

Costica a Lu' Ciocan spunea...

Sa luam exemplu de lupta castigata de juristii nostrii cu Ucraina.
N-avem de pierdut un gram din patrimoniul tarii noastre, nici transilvanenii nici noi maramuresenii.

Anonim spunea...

Romania toata este pierduta,nu numai Ardealul si Maramuresul,dar sunteti atat de prosti ca nu vedeti asta...Cititi ce-a declarat Shimon Peres la Hotel Hilton din Ierusalim in urma cu mai multi ani si o sa aflati ca NU mai aveti tara...Aveti "putintica rabdare" sa inceapa exploatarile de la Rosia Montana si Gazele de sist....S-a hotarat ca sa ramana-in cativa ani-maximum 5 milioane "populatia" Romaniei"goimii" sclavi, platitori de taxe si impozite..." Putintica rabdare" pentru ca iudeo-masonii khazari nu prea mai au,se grabesc tare,tare de tot...

Anonim spunea...

Imperiile au in continuare oamenii lor prin tari importante precum a noastra patrie.... nu va faceti iluzii.. ce e de indeplinit se va indeplini..... de ce nu se demilitarizeaza cele mai multe zone din aceasta lume; de ce toate inventiile se folosesc cu precadere in industria armelor si munitiilor; uitati-va la TV - dar e bine sa nu- ce mesaje sunt la stiri; manipularea e in floare.... omu' de mai sus a zis ca fiecare sa ne facem treaba noastra netulburati ca ne iese sau nu - e musai sa iasa tata, altfel nu stiu de va fi ok; asa gandesc si ei - fiecare sa-si faca treaba cat mai bine - adica daca vreau ca nea Gheorghe sa nu mai aiba pamantul ce-l ara peste un an atunci asa sa fie; iar nea Gheorghe ara in continuare pe pamanturile nu stiu cui......

Anonim spunea...


Ce spune-ti .... Dan Puric presedinte cred ca ar fi o solutie sanatoasa pentru neamul romanesc. Multi tradatori au incercat sa ii terfeleasca numele facandu-l inclusiv mason. Jigodiile stiu ceva si le este frica !!!!

Anonim spunea...

de la DRAGOS SCORTANU

Ma intreb oare cu ce sunt diferiti germanii de maghiari, care stim ca sunt minim la fel de nationalisti, daca stam si ne uitam un pic in urma? In principiu am cuvinte de lauda la adresa nemtilor,ca si critic, dar va spun ca reflexul nationalist este latent, in adormire, nu cred ca si-au uitat ambitiile hegemonice si nici nu vor,oricat PR s-ar face cu mult iz sarmalisto-europenist. Germania e tare in cleanta cand e vorba de minoritati in Germania, se poarta numai cu nasul pe sus si are pretentii chiar nesimtite in politica europeana, vrea sa aiba mereu primul si ultimul cuvant, face un lobby extraordinar pe superioritatea hanseatica, a modelului filo-german, superior celorlalte grupuri nationale, se crede buricul Europei si nu se fereste sa o arate si in principiu duce o politica imperativa, de tip neo-hitlerist, pervers mascata democratic, dar sunt ancorati in toate strucurile de putere din lume si isi stiu bine interesul PROPRIU!!! Dar gunoiul din ochi nu si-l vad?Ei isi formeaza grupuri etnice si de lobby in Romania, a fel ca iredentistii unguri,si nu isi vad datoriile si hotiile legale comise, dar politica curva e de tip-arata cu degetul catre ceilalti,ca sa nu zica altii de tine,cu tupeu mult, jucand scenariul justitiarului infailibil si omnipotent!Mizerabil, nu-i asa? Iar de unguri ce sa zic, la fel dar mai extremisti si urat-mirositori(figurativ), ii stim doar.Dar din cate am aflat ungurii au fost despagubiti,asta daca aveau vreun drept,si cu mult mai mult decat trebuia,dar fabrica iar acte false ca sa mai ceara iar, cu miloaga, cum s-au invatat toate jigodiile sa faca in Romania,cu mana intinsa si pe nedrept! Pt. suveranitatea unui stat trebuie interzis dreptul de a forma partide si a participa la guvernare grupurilor etnice,altfel dialogul pro-national e inutil!Au verticalitatea politrucii nostrii sa legifereze acest act perfect valid si de bun-simt?Pe noi ne cam iau toti de prosti ca au vazut ca tine! Rusine Europei hoate, care si-a uitat originile, dar din hotie si boala de putere se vor incovoi, toti!Dumnezeu nu doarme si nu e tigan....

Anonim spunea...

Bine Dane, pe ce lume traiesti?

ile spunea...

stati putintel si mai ginditi,cu citeva saptamini in urma la vocea rusiei aparea un articol despre mujahedini.mai apare si in revista LUMEA de luna asta,s-ar aseza numai 3000 de mujahedini prin Oltenia.Pe mine ma intereseaza si asta...ei si cine dracu' mai vine, ca de plecat pleaca din tara toti tinerii care vor sa muneasca.Am intilnit parinti care au copii realizati-o mama cu 4 copii imi spunea ca o fata a fost in Cipru a facut economii in banca cirpiota a pierdut 60% dine ele si cind i-a retras cu totul a mai luat 10%,si acum e in Scotia la o companie petroliera,iar o alta fata e inca in tara si a facut facultate -educatie fizica,apoi kinetoterapie iar acum face POSTLICEALA DE ASISTENTE MEDICALE(nu de TV) ca sa poata sa plece si ea din tara...iar de ceilalti 2 copii nu mi-a mai spus..nici eu nu am intrebat...Europa dar de fapt lumea intreaga e ca un castel de carti si se tot prabuseste...mai mult decit vremurile imi place vremea actuala,ea ne caleste si ne invata.SA-I IA DRACU' DE TRADADTORI. DESI NU PLAC MULTORA,EU AM VAZUT AZI UN FILM VIETNAMEZ.MORALA FILMULUI: oare merita sa distrugi raul prezent daca nu stii ce va urma, poate veni un rau si mai mare,dracu sa-l ia de echilibru al lucrurilor...
http://www.youtube.com/watch?v=tdPQ9FPt1QY&feature=player_detailpage
Ar trebui o tara de ginditori si intelepti ca sa desfaca urzeala asta diabolica a prostiei si lacomiei .Cei perfizi nu ies niciodata la lumina ca sa vorbim si despre ei. In spatele spatelui lui Tariceanu cine e papusarul si pe ala cine-l misca la rindul lui? Daca am sti abia atunci am ajunge mai aproape de adevar ca sa putem sa luptam pentru el.Altfel luptam in labirintul de oglinzi cu acelasi rau multiplicat cu mii de fete distorsionate.

Anonim spunea...

de la DRAGOS SCORTANU

Draga ile, am eu raspunsul la intrebarea ta, fii atent! Noi nu trebuie sa cautam nici acul in carul cu fan si nici sa alergam dupa absconsi si figuri duplicitare sau iluzorii. Nu! Treaba si responsabilitatea noastra este sa nu permitem marionetelor si oportunistilor de tot felul sa ne minta, sa ne fure si sa ne falsifice istoria sau sa ne confiste adevarul, istoric, religios si de orice fel! Cand vedem ca se face o nedreptate trebuie sa fie mustrata imediat, trebuie inlocuiti actualii conducatori ai tarii, fiindca sunt nelegitimi si slujesc altor interese decat celor nationale.Cam asta am putea face noi, si din cate stim si se stie, cunoastem cam care este marele papusar dar se aplica legea tacerii, deoarece frica si servilismul multora din toate mediile care cica sunt reprezentanti ai societatii si formatori de opinie, ca sa nu mai vorbesc ca au si parghiile,cel putin oficial, tac si apleaca capul si intind mana! Nu trebuie sa alergam noi dupa draci baltati, uita-te la francezii care au protestat saptamana trecuta impotriva patachinei de Hollande, un evreu sionist, caruia francezii i-au zis pe nume, si pe care nu il vor ca presedinte fiindca nu ii reprezinta,e nelegitim la fel ca tarfele politruce de la noi, sa ii schimbam pe astia de la noi si papusarul va iesi singur la suprafata iritat de trezia constiintei nationale, stai sa vezi!Cam asta-i toata filozofia...numai bine! Daniel, multumim pt. articol!