vineri, 28 martie 2014

Marea trădare națională!!! Află ce ți se pregătește! Află cum ești vândut și trădat! Reacționează până nu e prea târziu!

DINU C. GIURESCU: "Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii hotarelor noastre. Iniţiativa de a desfiinţa judeţele se înscrie într-un şir de acţiuni care sunt menite, pe de-o parte, să destrame unitatea teritorială a ţării şi, pe de altă parte, să şteargă identitatea noastră naţională.
Se anulează, cu o trăsătură de pix, toată această întocmire care are o vechime între 600 şi 700 de ani, intrată în conştiinţa noastră, a mea.

Eu sunt din Vlaşca mai întâi, apoi din Argeş, şi pe urmă, evident, sunt din România, fiindcă Vlaşca şi Argeşul  sunt parte din România.
Ce facem?  Ştergem  cu buretele, ştergem cu pixul - tot? Unde voi fi? Din regiunea 1, cetăţeanul cu codul numeric personal cutare, pe care îl înscriu cu două-trei semne acolo, într-o listă şi, în felul acesta, am robotizat întreaga Românie. Eu nu mai aparţin unui judeţ, nu mai aparţin României. 
Aparţin  unor sigle, unor numere înscrise… E trist! 
Aşadar, ce se întâmplă acuma cu desfiinţarea judeţelor se înscrie în două tendinţe foarte clare din ultimii ani. Pe de o parte destrămarea teritorială a României şi, pe de altă parte, ştergerea identităţii noastre ca români. Am să enumăr câteva argumente: 
● Primul: regiunile de dezvoltare
Acel faimos proiect, din păcate al UDMR-ului: 50.000 Km², taie Transilvania în două, pe linia trasată de arbitrajul de la Viena din ’40. Acesta este un fapt.
● Al doilea: statutul minorităţilor care se pregăteşte. 
Dacă se adoptă, prin formulă magică a asumării răspunderii, vom crea zeci de autonomii teritoriale, sub pretextul autonomiilor culturale. Autonomii teritoriale în Transilvania care vor face tranziţia de la judeţele secuieşti, şi până la graniţa cu Ungaria.

● Al treilea argument: legea arhivelor
În speţă întoarcerea arhivelor la emitent! Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă asta? Să le întorc unde?
Emitentul a fost până în 1918 Ungaria sau Austria. Acolo le întorc? Eu cred că nu-şi dau seama oamenii de catastrofa pe care o pregătesc României.
Dacă le-aş propune Statelor Unite să întoarcă arhivele de la Arhivele Naţionale Central din  Washington DC la diferiţii emitenţi, eu cred că s-ar uita şi ar spune probabil că este un act de trădare naţională, de destrămare a unităţii Statelor Unite.

● Al  patrulea argument: legea educaţiei
Suntem educaţi după  moda nouă europeană, în care 92% dintre elevii autohtoni au mai puţine drepturi decât 8% dintre elevii minoritari. E bine că au minoritarii drepturi, dar vreau ca şi majoritarii să aibă aceleaşi drepturi! Aceeaşi lege enumeră 22 de principii directoare, unul din principii este şi cultura, identitatea şi istoria românească, dar în lege nu se află nimic pentru promovarea acesteia.
Mai mult decât atâta: finanţarea este favorizantă pentru minoritari: dacă sunt 10 elevi minoritari români într-un sat, desfiinţăm şcoala respectivă, iar dacă sunt zece minoritari într-un sat, facem o şcoală specială. Iată, deci, ce înseamnă legea educaţiei europene…
Nu mai vorbesc de autonomia universitară, care acolo e proclamată cu litere groase dar, în  realitate, universităţile sunt supravegheate, acuma, cum  nu au fost niciodată înainte, după bunul plac al rectorului şi al altora.

● Al cincilea argument: nu mai avem manual de istoria românilor
Elevii de clasa a XII-a au un manual pe care scrie Istorie, iar înăuntru e tranşată, ca la abator, istoria românilor pe teme mari, pe care le înţelege un om care cunoaşte istoria românilor, dar nu unul care  trebuie  s-o înveţe, fiindcă principiul cronologic a fost  desfiinţat.

● Al şaselea argument: eu pot să insult acuma drapelul ţării sau personalităţile marcante…
În lege nu mai există incriminare penală pentru acest lucru, pentru profanarea sau batjocorirea simbolurilor naţionale. Fac ce vreau şi ce păţesc? În cazul cel mai bun,dacă acţionează guvernul sau autoritatea, primesc o amendă.

● Al şaptelea argument
Am aflat cu stupoare că asociaţia culturală Forumul Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş nu primeşte un leu de la Guvern pentru acţiunile sale culturale.

● Al optulea argument: ora de istorie la televiziunea romană nu mai este
Nu mai există, pur şi simplu.

● În al nouălea rând
Desprinderea propagandistică, şi chiar  mediatică, a celor două judeţe şi jumătate secuieşti.

● În al zecelea rând: reforma sistemului sanitar
. Care poate să ducă foarte departe, spre dezastru...
Peste toate – şi cu asta am terminat – vine anularea Parlamentului.  Asumarea răspunderii este o formulă extraordinară, ca să nu mai conteze Parlamentul. Marea Adunare Naţională era mult mai  logică decât Parlamentul de astăzi. Spune Constituţia din ’65: „forţa conducătoare din Republica Socialistă România este Partidul Comunist Român” – monopolul puterii. Era clară puterea. Deputaţii votau aşa cum spunea Partidul.
 
Acuma nu! Avem un regim, chipurile, pluralist şi, în schimb, ne asumăm răspunderea încât orice lege poate să treacă în momentul de faţă, fiindcă Guvernul beneficiază de o majoritate aritmetică, care nu mai corespunde în niciun fel cu opţiunile şi cu sentimentele populaţiei. 
Revin la judeţe. Acestea nu sunt o creaţie a lui Mircea cel Bătrân. Judeţele erau acolo şi Mircea le-a  întărit. Nu sunt o creaţie a lui Carol I sau a lui Alexandru Cuza Erau acolo. Domnitorul unirii şi fondatorul monarhiei le-au întărit doar.
Culmea este că Uniunea Europeană nu ne cere această desfiinţare a judeţelor. Este o mistificare  grosolană, urâtă de tot, să spui oamenilor că UE ne cere aşa ceva. Dar nu este adevărat! Franţa şi-a menţinut zeci, sute de departamente, Germania la fel, Anglia la fel. Fiecare unitate teritorială cu numele ei este acolo, numai noile desfiinţăm.
 
Partea cea mai gravă e că vor să ne şteargă memoria, vor sa ne şteargă identitatea. Prin toate aceste răsturnări, prin toate aceste acţiuni de buldozer, pur şi simplu, vor să fiu ca frunza pe apă - căci frunza este acum un simbol - să nu mai ştiu ce e cu mine, să fiu un fel de cetăţean, aşa, al nimănui, care locuiesc într-o regiune desemnată printr-o cifră romană, şi care voi fi, încă o dată, înscris, printr-un indicativ numeric, într-o listă. Acest tip de om nu are decât nevoi imediate: trebuie să se ducă la mall, să cumpere o maşină şi să călătorească, poate, în străinătate, şi să se îmbrace bine.
Asta este tot, dar în cazul ăsta România: adio! Aici este partea cea mai gravă.  Prin desfiinţarea judeţelor îmi iei baza mea teritorială care de sute de ani există acolo. Bunicul meu s-a născut în  Buzău,  şi judeţul Buzău există şi astăzi. De patru generaţii suntem buzoieni prin naştere. Ăla este primul loc. Îmi ştergi şi Buzăul? Ce fac Unde sunt născut? În raionul Stalin din Bucureşti? 
Se vehiculează teoria că noi am ajuns în Transilvania prin secolul XII-XIII... Asta este o veche temă de propagandă:  neputând să conteste majoritatea absolută a românilor, au început să spună: „da, dar voi aţi venit după noi, şi noi am fost primii ocupanţi” şi alte teorii din acestea.   

Cât priveşte judeţele, să luăm două exemple: Maramureşul şi Bihorul.
Sunt forme vechi de organizare pe care regatul maghiar, în momentul în care a încorpo-rat Transilvania, le-a preluat şi le-a transformat  în comitatele regatului. Iar mai târziu, când Ungaria a făcut dualismul cu Austria, a reînfiinţat toate judeţele.
Judeţele din Transilvania sunt judeţele care s-au constituit de-a lungul  vremilor. Atât de puternică era instituţia, încât Austro-Ungaria a extins această instituţie a comitatelor, echivalentă cu judeţele, pe toată Ungaria mare, aceea din 1867. 
Tot  ce am înşirat până acuma, acei paşi mai mari sau mai  mici pentru destrămarea unităţii teritoriale şi a demnităţii româneşti, merg toate ca un şuvoi către o singură ţintă, suprimarea articolului 1 din Constituţie: România  este stat naţional, unitar, suveran şi indivizibil. Asta le trebuie, asta vor să suprime.  Şi o suprimă în  momentul în care, în conştiinţa elevilor din liceu, dispare Istoria românilor ca materie de învăţământ, sau când cetăţenii dintr-o urbe nu mai au conştiinţa că sunt români.
Poate nici măcar că sunt bucureşteni sau braşoveni, ci aşa, nişte cetăţeni în derivă printr-o regiune de dezvoltare, numerotată cu 1,2,3, 4 sau 5. Dacă doriţi să rememoraţi, sau să vedeţi pentru prima oară, cine au fost cei care au distrus judeţele României, să ne întoarcem în 1950, ca să vă arăt o lege adoptată de Marea Adunare Naţională, chiar în anul care reprezenta debutul obsedantului deceniu.
Aş spune cel mai urât, cel mai trist şi cel mai greu de suportat deceniu din istoria modernă a României. E vorba de  Legea nr. 5 din 1950, cea care desfiinţa judeţele României, şi o făcea sub
conducere sovietică. Astăzi, la Punctul de Întâlnire am adus un extras: „Marea Adunare Naţională a Republicii Populare Române. În temeiul art. 38 din Constituţia Republicii Populare Române, văzând Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 935 din 31 august 1950, adoptă următoarea lege pentru raionarea  administrativ-economică a teri-toriului Republicii Populare Române - Articolul 1”
... Fiţi foarte atenţi la acest articol 1, fiindcă argumentaţia comuniştilor sovietici din anii ’50 seamănă foarte mult cu ceea ce oferă astăzi ca motivaţie, actuala coalitie (regimul Băsescu - "USL" (n.n.) - UDMR).

Tot sub masca bunăstării economice şi a atragerii unor fonduri şi a cooperării dintre tot felul de persoane fizice şi juridice, sub aceeaşi motivaţie ne este propusă acum, ca şi atunci, desfiinţarea judeţelor.

Iată aşadar ce spune acest articol 1:
„Pentru asigurarea dezvoltării industriei şi agriculturii, în scopul construirii socialismului şi a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru a înlesni cât mai mult apropierea aparatului de Stat de poporul muncitor, pentru a contribui cât mai temeinic la asigurarea rolului politic conducător al clasei muncitoare şi la întărirea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare, TERITORIUL ROMÂNIEI SE ÎMPARTE ÎN: REGIUNI; ORAŞE; RAIOANE. Regiunile din Republica Populară Română şi capitalele lor sunt:...”
 
Am sentimentul că sunt în 1940, în preajma prăbuşirii  hotarelor noastre.
E de spus numai că fiecare om trebuie să-şi dea seama că soarta lui personală, afară de  beneficiarii regimului, depinde de ce se joacăacuma.  Se joacă integritatea teritorială a României, se joacă stabilitatea ei, se joacă identitatea, sentimentului că eşti român, se joacă apărarea ţării. 
 
Statul  de astăzi nu mai apară România. Statul de astăzi apară pe altcineva, dar nu obştea românească.
De aceea fiecare dintre noi, cu mijloacele pe care le are, trebuie să  spună NU. „Nu!” – la ceea ce se pregăteşte în momentul de faţă şi să revenim la tradiţiile noastre, să revenim la puterea  noastră   dintotdeauna."
Dinu C. Giurescu, istoric
 

31 de comentarii:

Anonim spunea...

Tradatorii trebuie identificati,nominalizati ,popularizati si in final lapidati.aaron

Cristina spunea...

Logica, adevar si tristete in expunerea dlui Giurescu. Din pacate, am constatat ca romanii nu aspira la idealuri precum tara, natiune, unitate, limba... Vreau sa spun, majoritatea nu are astfel de preocupari deloc si aceasta majoritate este decidenta. Punct.

Anonim spunea...

Ar fi interesant daca ai scrie despre tradatorii si fariseii din ultimii 24 de ani!. Am fost odata vanduti la rusi, acum e invers. De sute de ani suntem subjugati de marile imperii. Cei halucinant, e faptul ca nimeni nu ne cucereste armat, ci doar prin intermediul tradatorilor si fariseilor care s-au aciuat pe aceste meleaguri stramosesti. Daca vrei sa aprofundezi tema reorganizarii administrativ-teritoriale a Romaniei, este esential sa intelegi ce au facut politicienii romani de dupa 1990 cu Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată în 1981, AFLATA IN VIGOARE.
Au facut pe dracu'. In afara faptului ca au "spart" comune, au ridicat comune la nivel de orase, au redenumit anumite localitati si alte smecherii de genul acesta, ca sa se imbogateasca fraudulos din bugetele locale repartizate din bugetul de stat, au facut "IOC", adica "NIMIC". DISTRUGERE si JAF! VANZATORI DE TARA SI DE NEAM! PROSTANACI NAIVI!

Unknown spunea...

desigur ca este un act de tradare nationala, este cea mai evidenta vanzare de tara. Lideri tarii noasrte sunt niste marionete platite bine de US si EU pt a vinde tot ce se mai poate vinde din ROMANIA si anume identitatea tarii. ESTE O CRIMA impotriva ROMANIEI ca sta si natie aceasta lege! sper ca romanii sa reactioneze la stoparea ei pt apoi ROMANIA va inceta sa existe!
Dan

Anonim spunea...

Scriu mereu despre tardatori si vinovati... cine si-a platit pana in prezent greseala sa nu mai vorbesc de cine a recunoscut-o!? muioin iliescu?? Asta este primul vinaovat ce ar trebui sa raspunda penal in fata legii!! Apoi restul, caci 99,99 % din romani sunt la fel, adica, pupincuristi, nepotisti, comunisti sau fragezii soimi ai patriei!

Admin spunea...

Indiferenta si saracia ne-a adus aici

Patrisya spunea...

Romani !!! ( Din Tara si pretutindeni ) , ce sa intimplat cu voi ? Unde va este simtul matern , acea legatura de singe ( de tara , de pamintul natal ) .V -ati pierdut in jungla democratiei , tradind si ignorind totul ce va este sfint .Treziti-va pina nu este prea tirziu !!!

Unknown spunea...

Au virusat toate institutiile care mai puteau face ceva iar oameni care puteau face diferenta, cum ar fi generali din armata SRI si politie precum si procurori, judecatori sau alte profesii, au fost redusi la tacere sau corupti. Singura sansa este o trezire in masa prin nesupunere civica fata de un stat care a fost cucerit deja la nivel de conducere de o entitate straina, nu stiu ce fel dar acest stat nu mai este condus in favoarea noastra ci in detrimentul nostru. Dar tot eu vin si spun; eu inteleg, tu, Daniele la fel, la fel si alti cativa dar marea majoritate a populatiei, observi ca zic populatie, este in letargie. S-ar putea ca atunci cand se vor trezi, caci se vor trezi, sa vedem rasturnarea totala a situatiei.Fara o schimbare in constiinta fiecarei fiinte umane ne indreptam in pas vioi spre extinctia noastra ca civilizatie sau poate chiar ca specie ca prea multe arme nucleare sunt la dispozitia unor dezaxati ca acesti politicieni ce ne conduc.

Anonim spunea...

toata stima pt domnul academician ,dar la momentul asta se afla in parlamentul Romaniei , in PC , partid care face parte din alianta care sprijina guvernul actual. cine or fi astia ce vor sa fac toate cele zise de dansul.or fi niste extraterestri invizibili, au or fi niste colegi de-ai dansului ?.pai daca sunt niste extraterestri , nasol de noi ca nu stim cu cine ne batem ,dar daca sunt uni de aci de la noi spune domnu academician, numestei , zi-le pe nume ca sa-i stim si noi .la nivel de propaganda comunisti erau mici copii fata de astia de acu.

Unknown spunea...

Foarte interesant.

Anonim spunea...

In etapa asta TREBUIE SA INTINDEM CAT MAI MULTE PUNTI IN MEDIUL VIRTUAL. ESTE LA FEL DE NECESAR SA DAM SEMNE TUTUROR PRIETENILOR NOSTRI CARE AU RAMAS PE BARICADE, INDIFERENT DE EXPUNEREA PE CARE O AU.

Luciditate & Solidaritate spunea...

Se stie ca de cand a inceput sa faca agitatie, lui Giurascu i-au descoperit si dosarul. Asta nu inseamna ca nu are dreptate, vede oricine.

Anonim spunea...


BUN,ce e de facut?
Miha

Anonim spunea...

Pentru asta de ce nu se face referendum?

Calin spunea...

si eu am citit articolul! l-am sharuit;din 300 de prieteni,l-au citit doar 3; cand vine primavara?
Calin.

LUCIAN spunea...

Ce este de facut...in primul rand trebuie sa-i trezim pe cei 90% care au fost anesteziati(fie vorba intre noi multi s-au autoanesteziat).Sa stiti ca nu va fi usor.Sunt mai bine de 15 ani de cand in cercul de rude si prieteni aratand spre ce ne indreptam,sunt nebunu de servici.
Ba un inginer a replicat intr-un final ,,dar daca ne vor binele,, el fiind somer,platea in fiiecare luna taxe marite etc. Si mai este ceva care auzim la tot pasul..fereasca Dumnezeu de mai rau,,
Ce e de facut..La acest moment dupa parerea mea,o solutie simpla,Pasnica si Radicala si cu efecte imediate,fara sa luam bastoane pe carca...
Locatarii unei scari(ideal ar fi a unui intreg bloc)sa anunte media TV ca au luat hotararea de a renunta la serviciile gaz,electrica, nemaiacceptand JAFUL care se practica.Ati si sarit cu intrebarea,pai si ce facem,fara TV si aer conditionat..demonstrativ, un mic foc in fata blocului ptr.a incalzii laptele ptr.cei mici,noi cei mari ne descurcam cu hrana rece.Se va lansa apelul ca si ceilalti sa ne urmeze.Aici este momentul crucial,daca restul comtinua somnul in PROSTIE,va fi un eveniment uitat dupa cateva zile.Dar daca nu...AM Castigat.Tot atunci vom anunta ca ne vom plati taxele si impozitele incepand cu 20 decembrie,ca asa VREM NOI.
Ce ziceti, renuntam ptr.cateva zile,saptamani la ILUzORIUL confort..
Va rog fara comentarii si explicatii,,academice,,gen bagam statul in faliment.. ptr.ca TRADATORII astia ne baga acolo pe noi(meritam) dar ne baga in pamant COPII nostrii.
Daca va e greu,ganditi-va ca MOSII nostrii si-au dat VIATA ptr.ca noi sa putem beneficia de ,,aer conditionat,,....
Inca o recomandare,incepeti prin a va semna postarile,ptr.ca ANONIM inseamna FRICA TEAMA, ori tocmai pe aces lucru mizeaza acesti VANATORI-TRADATORI.
Trecem la fapte sau ne lamentam in continuare pe net,,asta pana cand ne vor mai lasa ei.
Daca

Unknown spunea...

Ziua de azi, la tehnologia existent, aplicatii software si telecomunicatie repida pe aprox 90% din glob, politicienii sunt de prisos. Ei sunt doar niste paraziti care stopeaza dezvoltarea natiilor in detrimental grupurilor de interese pe care le au in spate. PARTID inseamna a fi partinic, este un system f imbatrinit, ne guvernam dupa niste principia vechi de peste 2-3000 de ani. Ar fi cazul ca democratia oamenilor reali sa primeze nu cea a catorva grupuri care detin parghiile. Daca maine nu ar mai fi politicieni in ROMANIA tara ar exploda in abundenta, oameni de rand ar fi de mii de ori mai fericit si mai ales liberi de povara unui control permanent prin toate legile nedrepte. O aplicatie software ar putea pune la dispozitia tuturor oamnenilor decizia de a adopta sau respinge o lege in cateva minute. Milioane ar putea sa voteze instantaneu o idee pro sau contra. Asa cum retelele de socializare au atins miliarde de conturi si strang date in interesul strict de afaceri la fel pot fi facute aplicatii sofware care pot elimina ineficienta sistemului clientelar politic. Ideea este ca nu se vrea asta la nivelul puterilo actuale care conduc lumea pt ca astfel ar pierde controlul maselor, nu ar mai avea scavli care sa cotizeze regulat unor grupuri restranse de multimiliardari.

Anonim spunea...

Fa-te frate cu dracu pana treci puntea. Aceasta este situatia Romaniei din pacate.Suntem o tara mica la intersectia Imperiilor si asa vom ramane. in ceea ce priveste vanzarea de terenuri agricole strainilor credca fiecare dintre noi ar trebui sa cumparam un "petec" pentru urmasii nostri. Eu asta fac la nivelul la care pot sa o fac chiar daca traiesc la oras.Voi??
Ar fi frumos sa cumparam cu totii, sa putem lasa ceva copiilor nostri pentru ca imperiile vin si pleaca.
A.

Anonim spunea...

Vom avea soarta pe care o meritam...unde sunt oamenii care ar trebui sa deschida ochii celor multi (si prosti ..) cei care se bat cu pumnul in piept ca sunt integri si morali...profesori, preoti,...etc. ???? Sunt ici colo citeva voci care trag semnale de alarma , si cam atit..Iata unde ne-au adus atitia ani de manele si telenovele....Degeaba nu au ramas in vocabularul nostru cuvintele CIUBUC , BACSIS , PESCHES....

Costy spunea...

Cand v-a veni primavara probabil ne vom trezi inzapeziti. Nimic nou, mereu suntem luati prin surprindere. Si-au pus oameni in toate institutiile iar pe noi ne-au invrajbit sau ne-au aruncat ,,afara''. ,,Divide et impera'' functioneaza la maxim de la Iliescu incoace. E pacat dar ma tem ca e cam tarziu. Fara lideri suntem o turma oarecare, de lupi nu ducem lipsa...

Mergem înainte! spunea...

"Ce e de făcut?"

Mergem înainte pentru bunicii pe care i-am cunoscut sau nu i-am cunoscut, fiindcă unii nu s-au mai întors, mergem înainte fiindcă odată, într-o zi a vieţii noastre, am întâlnit oameni ca Justin Pârvu, mergem înainte ca să le arătăm nevolnicilor că încă mai existăm! Mergem înainte!

Anonim spunea...

Va mananca in cur oameni de la Minolta ! Idioti schizofrenici cu postari de 2 doi bani !

Daniel Roxin spunea...

Pentru ultimul anonim: de doi bani esti tu dupa, cum vorbesti...

Anonim spunea...

Noi românii suntem obsedați de mania teoriilor conspirației și mai ales obsedați de trădare... articolul a fost scris de unul care ar sa își scoată capul din cutie și să se trezească la realitate...
Europa in ultimile decenii a avut tendințe unioniste...
Într-o Europă care se vrea unită, unii extremiști naționaliști nu reprezintă decât un obstacol marcant în apropierea statelor europene.
Ideologia autorului nu numai că e una expirată care nu își mai are locul in zilele nostre dar și de natură să înspăimânte oamenii cu basme rupte total de realitate!

Daniel Roxin spunea...

Ultimului anonim: un obstacol marcant intr-o lume mai buna sunt cei ca tine care, desi nu inteleg mersul lucrurilor si nu sunt capabili sa vada realitatea asa cum este, mai fac si pe desteptii! Cat de spalt pe creier trebuie sa fie cineva care sa considere ca lucrurile merg in directia cea buna? Asta, desigur, in varianta in care tu, anonimule, nu esti cumva un alogen interesat in toata aceasta marsavie. Daca n-o vezi, esti orb? Daca n-o poti intelege, cu siguranta nu esti inteligent. Toata lumea ar avea de castigat daca ti-ai mormai parerile stupide in lumea ta!

ile spunea...

vine 1 aprilie,vine luna aprilie care nu se stie ce aduce , in afara Pastelui ei..aveti curaj cu totii sa traiti in continuare? Ucraina se va federaliza dupa ce putini cumparati si agenti straini si multi fraieri bine intentionati dar naivi au pesristat in circul EUROMAIDANUL.As vrea sa le vad figurile intelectualilor care voiau sa fie liberi..cit de 'liberi' vor fi intr-o tara federalizata zdrobita.. .DE CE CRED EU CA ROMANIA NU VA APUCA SA FIE FEDERALIZATA SI CIUNTITA? PENTRU CA EU CRED CA VINE UN RAZBOI MARE SI ATUNCI NU MAI CONTEAZA CE ZIC UNII ANONIMI CU OCHELARI ROZ AI IMBUIBARII SI NAIVITATII. Fiecare invata sa moara odata si-odata. Acum .in aceste vremuri,eu cred ca e bine sa privesti catre orizont sa cuprinzi cer si pamint ,nu prin conturi bancare si distractii

Anonim spunea...

Tara asta ne-am vandut-o singuri in decembrie '89. Am vandut-o in '90 cand radeam de un Ratiu, de un Coposu, de un Campeanu. Am vandut-o si in 2004, dar nu ne-am dat seama. In 2009 am vandut-o din nou. De cativa ani o vindem si posturilor de televiziune care s-au erijat in constiinte nationale. Politicienii ne vand mai departe catre UE si SUA tot cu acceptul nostru. Pt ca suntem flamanzi, fricosi, obositi de a supravietui zi de zi. Intotdeauna asteptam ca altcineva sa faca ceva si pt noi.Noi nu traim o democratie, ci o anarhie. Nu neplata taxelor este o solutie, ci neprezentarea la vot, retragerea noastra de pe listele Birourilor Electorale Judetene ca alegatori. Democartia inseamna dreptul de a vota, DAR SI DREPTUL DE A NU VOTA. Daca nu-i mai votam, politicienii vor muri singuri in lumea lor schizoida. Dar romanii sunt un neam de consumatori de mici si bere in sunet de manele, cu steagul tarii pe capota masinii sfintite de un popa - la asta s-a redus patriotismul. Eu nu de Rusia ma tem, nici de teroristii arabi - cel mai mult ma tem de romani si de politicienii pe care romanii ii voteaza.

Anonim spunea...

Odată am întrebat un preot de ce spun babele "Ferească Dumnezeu". Nu am înţeles răspunsul preotului atunci, deşi am spus că trebuie să ne ferim de Satana. Acum am înţeles că Dumnezeu ne dă puterea!
Trebuie să scăpăm de FRICĂ, DE TEAMĂ şi să ne luptăm cu NECURATUL.
Încă suntem LIBERI şi asta ne dă FORŢĂ. Trebuie doar să ne învingem TEAMA de NECURAT. Nimeni nu are dreptul să mă determine să-mi schimb credinţa ortodoxă, să-mi cinstesc strămoşii, să-mi iubesc semenii şi să mă bat pentru vatra mea strămoşească!
Tot ce e în ţara asta ne aparţine, de drept şi de fapt, nouă românilor. Şi dacă suntem inteligenţi vor fi, cu voia lui Dumnezeu, ale noastre. Şi Slavă Domnului, chiar avem de toate, pentru un trai îndestulător. Başca, putem da şi altora, dacă ne respectă şi ne sunt prieteni.
Şi am să mă bat, până la capătul vieţii mele pentru neamul meu românesc şi pentru copiii noştri cu toţi "schimonosiţii" de pe lume.
Curaj. Cu Dumnezeu Înainte!

Anonim spunea...

O globalizare se pregateste,o lume fara nationalitati si culturi proprii.Ba chiar se pregateste si o religie universala,si o banca universala si un guvern mondial.Spuneti va rog ce loc mai e aici sa spui tu ca esti crestin ortodox din buzau.Pentru ei tu nu esti decit un numar care trebuie sa depinzi de ei.NU vedeti unde ne-au adus.Daca au oprit apa mori de sete si daca ti-au mai pus si cipul nu mai poti nici sa cumperi apa,si la urma urmei cu ce sa o cumperi daca nu vei mai avea nici ban in buzunar caci ai card azi miine cip si asta se inchide la comanda.Hai sa vad ce vei face vitezule atunci in fata blocului?.Aduti aminte la revoluie odata numai sa stigat oameni buni am informatie ca sa otravit apa si toti am plecat acasa sa nu apuce a bea femeia si copii apa.Globalizarea ainceput de mult si nu se poate opri numai dumnezeu o va opri,cei important e sa nu ne vindem sufletele acelui sistem ce ne cere sa ne lepadam de tara de credinta de traditi de principii ce ne-au tinut uniti mii de ani.Ramai romin ramii crestin reppinge globaliuzarea,nu te indatora statuilui si nici bancilor caci asa iti piezi libertatea.Armand spunea...

Mi-ar plăcea să fie o simplă coincidență, dar un Dinu Giurescu face parte din ”stafful” român al Clubului de la Roma, alături de Emilian M. Dobrescu, Virgil Stoenescu și ”trilateralul” Mugur Isărescu ...

Gheorghe spunea...

Mai , fratzilor ROMANI ! Hai sa-i dam in mana justitziei pe acei parlamentari ce au JURAT cu mana pe constitutzie si BIBLIE (nu totzi) sa apere integritatea natzionala si buna starea poporului statului ROMAN ! In grup s-au individual, cum ne tae capul asta indobitocit, de cascarea gurii la certurile lor politice !