joi, 21 octombrie 2010

ADEVĂRUL DESPRE DACI!!!

Cine suntem noi? 

M-am întrebat de multe ori care este motorul schimbărilor pozitive într-o societate şi trebuie să recunosc că de cele mai multe ori sunt tinerii, care refuză să accepte un adevăr relativ, mincinos, contestabil. Ei sunt cei ce nu sunt legaţi de interese politice ori religioase de moment, ei sunt cei ce caută un adevăr absolut. Deci pe ei îi îndemn să-şi întrebe profesorii de istorie şi de limba română:

- Cât la sută din Dacia a fost cucerită de romani? Şi dacă profesorul ştie răspunsul: 14 % din teritoriul Daciei (care se întindea de la vest la est, de la lacul Constanţa-Elveţia de azi şi până dincolo de Nipru).
Urmează altă întrebare:
- Câţi ani au ocupat romanii acei 14% din teritoriul Daciei? Şi dacă profesorul va răspunde: numai 164 ani, atunci puteţi merge la următoarea întrebare:

- Soldaţii "romani" chiar veneau de la Roma şi chiar erau fluenţi în limba latină ? Aici le va fi şi mai greu să vă răspundă, căci acei soldaţi "romani" vorbeau orice limbă numai latina nu!
Cohortele aflate pe pământul Daciei cuprindeau soldaţi din diferite părţi ale imperiului roman, uneori foarte îndepărtate. Găsim Britani din Anglia de azi, Asturi şi Lusitanieni din peninsula Iberică, Bosporeni din nordul Mării Negre, Antiocheni din regiunile Antiochiei, Ubi de la Rin , din părţile Coloniei, Batavi de la gurile acestui fluviu, Gali din Galia, Reţi din părţile Austriei şi Germaniei sudice de azi, Comageni din Siria, până şi Numizi şi Mauri din nordul Africii (C.C.Giurescu, Istoria Romanilor, I, 1942,p.130).
Şi ultima întrebare:

- Cum a fost posibil ca într-un aşa de scurt interval istoric TOATĂ populaţia Daciei să-şi uite limba şi să înveţe o limbă nouă, limba latină, de la nişte soldaţi "romani" care nici ei nu o vorbeau?

Când toate popoarele civilizate din lume iniţiază, desfăşoară şi promovează valorile istorice care le îndreptăţesc să fie mândre de înaintaşii lor, găsim opinia unor astfel de "adevăraţi români", care, nici mai mult, nici mai puţin, spun despre formarea poporului daco-român: "soldaţii romani au adus femeile şi fetele dace în paturile lor şi aşa s-au născut generaţii de copii, care învăţau numai limba latină de la tatăl lor, soldatul "roman"...

Cum or fi venit ele din Moldova de azi, din Basarabia, de pe Nistru, Bug şi de pe Nipru, acele soţii şi fete de traco-geţi şi carpi, de la sute şi sute de kilometri depărtare ca să fie "fecundate" de soldaţii "romani"?

După părerea stimabililor, femeile daco-gete erau şi "curve", ba chiar şi mute, nefiind în stare să-şi transmită limba strămoşească copiilor lor! Cât despre noi, urmaşii lor, cum ne-am putea numi altfel decât "copii din flori" apăruţi dintr-o aventură amoroasă a întregii populaţii feminine daco-gete, la care masculii autohtoni priveau cu "mândrie", aşteptând apariţia "sâmburilor" noului popor şi grăbindu-se, între timp, să înveţe cât mai repede şi mai bine noua limbă, limba latină , când de la soţii, când de la fiicele lor (iubite ale soldaţilor romani cuceritori) ba chiar şi direct, de la soldaţii romani năvălitori ce le-au înjosit căminele…
La Centrul Cultural Român [din New York ], pe data de 26 octombrie 1999, am aflat de la o altă somitate, de origine română, prof.dr. în arheologie Ioan Pisso, că dacii au învăţat latina , de la romani, prin băile de la Sarmisegetuza lui Traian! De ce prin băile romane şi de la nişte soldaţi cam fără haine pe ei?

Nu prea ştiu ce a vrut să spună stimabilul profesor din Cluj despre bărbaţii daci, dar cred că nici un român, nici măcar în joacă, nu are voie să facă o astfel de afirmaţie decât dacă...
De fapt tot dânşii ne spun că ne tragem din "doi bărbaţi cu... braţe tari"! Astfel de declaraţii "istorice" te fac să-ţi doreşti să fii orice, numai român nu!

Domnilor , Dacia a fost cotropită de romani în proporţie de numai 14% şi pentru o perioadă istorică foarte scurtă, de 164 de ani. 86% din teritoriul Daciei nu a fost călcat de picior de legionar roman. Este greu de crezut că într-o aşa de scurtă perioadă istorică, dacii să fi învăţat latina , fără ca pe 86% din teritoriul lor să-i fi întâlnit pe soldaţii romani. Dar dacă nu de la romani au învăţat dacii latina , atunci de la cine? - se întreabă aceiaşi demni urmaşi ai lui Traian?

Herodot ne spune că cel mai numeros neam din lume după indieni erau tracii. Dio Casius ne spune şi el: "să nu uităm că Traian a fost un trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fratricide, iar Tracii au fost Daci". Faptul că dacii vorbeau " latina vulgară", este "un secret" pe care nu-l ştiu numai cei ce refuză să-l ştie.

"Când sub Traian romanii au cucerit pe daci la Sarmisegetuza n-au trebuit tălmaci, afirmă Densuşianu şi asta schimbă totul. Deci dacii şi romanii vorbeau aceeaşi limbă!" Dacă astăzi se consideră că 95% din cunoştinţele acumulate de omenire sunt obţinute în ultimii 50 de ani, să vedem cum şi noţiunile noastre despre istoria poporului daco-român pot evolua. Când nu de mult s-a publicat teoria evoluţiei speciei umane în funcţie de vechimea cromozomală, s-a ajuns la concluzia că "prima femeie" a apărut în sud-estul Africii.

Următorul pas uriaş a fost în nordul Egiptului, iar de aici, în Peninsula Balcanică. Când profesoara de arheologie lingvistică Marija Gimbutas, de la Universitatea din Los Angeles , California , a început să vorbească despre spaţiul Carpato-dunărean ca despre vatra vechii Europe, locul de unde Europa a început să existe, am fost plăcut surprins şi m-am aşteptat ca şi istoricii noştri să reacţioneze la fel. Dar, din partea lor am auzit numai tăcere. Când profesorii Leon E. Stover şi Bruce Kraig în partea "The Indo-European heritage", apărută la Nelson-Hall Inc., Publishers , 325 West Jack son Boulevard, Chicago , Illinois 60606 , vorbesc la pagina 25 despre Vechea Europă a mileniului 5 î.d.H., care-şi avea locul în centrul României de azi, să nu fim mândri? Când studiile de arheologie moleculară ne îndreptăţesc să ne situăm pe primul plan în Europa ca vechime, nu-mi este uşor să le răspund unor persoane care nu citesc nici ceea ce spun inteligent alţii despre noi şi nici măcar ce scriu eu. Studii impecabile cromozomale, la nivel de mitocondrie, folosind PCR (polimerase chain reaction), pot determina originea maternă a unor mumii vechi de sute şi mii de ani.

Teoria genoamelor situează spaţiul carpato-dunărean ca fiind, nici mai mult nici mai puţin decât, locul de unde a început Europa să existe, locul unde acum 44.000 de ani sosiseră primele 3 Eve şi primul Adam… Când am scris "Epopeea Poporului Carpato-dunărean" şi volumele "Noi nu suntem urmaşii Romei", "În căutarea istoriei pierdute" şi "Călătorie în Dacia - ţara Zeilor", m-am bazat pe astfel de cercetări, dar şi pe cartea unei somităţi în domeniul preistoriei Europei, D-l V. Gordon Childe, profesor la Universitatea din Oxford , Anglia , căruia i se publica, în anul 1993, la Barnes&Noble Books, New York , "The History of Civilization" , "The Aryans". El explorează într-un mod fascinant originea şi difuzarea limbilor în Europa preistorică. Între paginile 176-177 publică şi o hartă arătând leagănul aryenilor în timpul primei lor apariţii; şi minune mare, spaţial Carpatodunărean este cel vizat! Când roata, plugul, jugul, căruţa cu două, trei şi patru roţi apar pentru prima dată în lume pe teritoriul nostru, dacic, când primul mesaj scris din istoria omenirii se găseşte tot pe teritoriul nostru, la Tartaria, când primii fermieri din Europa sunt descrişi pe acelaşi spaţiu, într-o perioadă când Anglia abia se separa de continent şi din peninsulă devenea insulă - 6,500 î.d.H., (vezi John North, "A new interpretation of prehistoric man and the cosmos", 1996, Harper Collins Publishers, 1230 Avenue of Americas , New York , 10020, Chronology), nu-ţi vine a crede că tocmai cei pentru care aduni aceste informaţii formidabile despre poporul şi spaţiul pe care îl ocupa ţara noastră, te decepţionează!
 

Nu de mult, la Primul Congres Internaţional de Dacologie, Bucureşti, hotel Intercontinental, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac ne vorbea despre "Codex Rohonczy", o cronică daco-românească, însumând 448 pagini, scrisă în limba română arhaică, "latina vulgara", cu alfabet geto-dac. Pe fiecare pagină se aflau scrise circa 9-14 rânduri. În text sunt intercalate 86 de miniaturi executate cu pana, care prezintă diferite scene laice şi religioase. Direcţia scrierii este de la dreapta la stânga şi textul se citeşte de jos în sus. Descoperim că în bisericile vechi, daco-româneşti, cultul ortodox se exercita în limba "latina vulgară", chiar până în secolele XII-XIII, când s-a trecut la oficierea cultului în limbile greacă şi slavonă. Codexul cuprinde mai multe texte, ca "Jurământul tinerilor vlahi", diferite discursuri rostite în fata ostaşilor vlahi, înaintea luptelor cu migratorii pecenegi, cumani, unguri, o cronică privind viaţa voievodului Vlad, care a condus Vlahia între anii 1046-1091, imnul victoriei vlahilor, conduşi de Vlad asupra pecenegilor, însoţit de note muzicale etc. Atunci se miră şi se întreabă, pe bună dreptate, domnul profesor doctor în istorie Augustin Deac: "de ce institutele de specialitate ale Academiei Române au rămas pasive la descoperirea şi descifrarea acestui document istoric, scris în limba dacoromână, latina dunăreană, într-un alfabet geto-dacic existent de milenii, cu mult înaintea celui latin al romanilor?" Dar, după orientarea ideologică ce o au, cei sus amintiţi ar fi preferat ca acest diamant să nu se fi descoperit. Academia Română ar fi trebuit să organizeze o mare sesiune ştiinţifică, cu caracter nu numai naţional, cât mai ales internaţional. Dar şi ei, la fel ca şi "românii adevăraţi", vajnici urmaşi ai lui Traian, vor să arate omenirii ce înseamnă să fii umil şi să-ţi dispreţuieşti strămoşii, trecutul şi neamul...

Faptul că NOI, Românii, suntem strămoşii tuturor popoarelor latine şi nicidecum o rudă marginală a latinităţii, ar trebui să ne facă să ne mândrim şi nicidecum să căutam contra argumente, precum cei lipsiţi de înţelepciune care îşi taie cu sârg craca de sub picioare...

Cu deosebită stimă,
Dr. Napoleon Săvescu,
Fondator & Preşedinte al "Dacia Revival International Society" of New York

41 de comentarii:

Anonim spunea...

Felicitari pentru articol , si mai astept continuare. Succes!

cris spunea...

Nu faptul ca ne consideram sau suntem considerati o rudă marginală a latinităţii a determinat ca poporul roman sa ajunga un popor fara spirit, ci faptul ca ne-am pierdut identitatea, nu ca neam, ci individuala.
Ne foloseste sa ne "mandrim" cu trecutul istoric, tot atat precum unui bolnav pe patul de moarte. Asta am ajuns, un popor bolnav.
Nu face decat sa ne gadile orgoliul a ne considera mai buni la origini decat altii, dar cati facem o introspectie obiectiva a propriei existente?

Daniel Roxin spunea...

Pentru Cris...
Ai dreptate pana la un punct. Dincolo de acesta gresesti; si sa-ti spun unde: daca multi (si nu toti!!!) si-au pierdut identitatea, asa cum spui tu, este si pentru faptul ca in mod constant ne-au fost ucise valorile, ca in mod constant am fost calcati in picioare de turci, de tatari, de rusi, de austro-ungari si lista poate continua... Pentru ca bolsevicii au omorat sau au introdus in inchisoare elitele, pentru ca cei care ne iubesc au avut grija sa il ucide pe Eminescu, pe Culianu si pe altii, pentru ca, de 20 de ani avem o adminstratie de factura masonica si exemplele pot continua... Nu trebuie decat sa faci "o introspectie mai obiectiva a propriei existente" a poporului roman, sa-i studiezi cu mai multa atentie istoria si, poate, te vei intreba cum am supravietut ca natiune! Eu personal "ma mandresc" ca am o astfel de origine, cred ca acest popor se poate regenera si voi face tot ce pot eu pentru a contribui cu ceva la aceasta! Numai bine!

Anonim spunea...

Am citit articolul ușor pe sărite, căci mai citisem scrisoarea domnului Săvescu înainte.

Mi-a făcut plăcere să o recitesc și pot spune că sunt de acord cu domnia sa. Am căutat și eu informațiile în izvoarele istorice și am descoperit aceleași concordanțe.

Sunt convins că la origine, poporul nostru are o moștenire spirituală extraordinară. Acum, însă, sarcina de a scoate la iveală acea moștenire nu va fi ușoară, și este numai responsabilitatea noastră. Nimeni nu o poate face pentru noi. Ba chiar există interese care ne forțează să nu facem nimic.

Trebuie să descoperim acea tărie și motivație launtrică ce ne va sta drept păvază influențelor și intereselor ostile. Iar asta o putem face numai împreună.

Mulțumesc pentru articol.

Numai bine.

Anonim spunea...

istoria ROMANIEI exista doar din 1918 sau cel mult de la 1877.
locuitori acestor tinuturi nici macar nu aveau constiinta unitati,moldoveanu era moldovean ,vlahu -vlah si ungureanu -ungurean.
protocronismul romanesc tine de o mandrie fara nici un fel de temei.
NU AM CONTAT IN ISTORIA DE ULTIMILOR 2000 DE ANI.
CAT despre perioada INTERBELICA cu care ne mandrim cred ca e mult prea putin iar ceea ce au fost dacii nu a ramas nici o farama din SPIRITUL lor pe aceste meleaguri...

Daniel Roxin spunea...

Pai, si de ce nu pleci de tot din Romania? Sau esti un anonim plecat deja? Chiar ma intreb: voi cei care nu mai vedeti aproape nimic bun in aceasta tara si acest neam, ce mai vreti aici? Pentru ca voi, cei care ganditi asa, sunteti complici la manelizarea, telenovelizarea si hip-hop-izarea Romaniei. Pentru ca necrezand ca aici ar mai exista ceva bun, nici nu faceti ceva pt a sustine ceea ce mai e valoros, atat cat e! Doar va plangeti de cat de lipsit de coloana vertebrala ar fi acest neam s.a.m.d... din care, surpriza: faceti parte. De fapt, voi vorbiti despre cine sunteti voi!!!

cris spunea...

Inainte de a fi cetatenii unei tari, suntem locuitorii acestei planete si, desi cu totii ne revendicam drepturi care nu ne apartin, extrem de putini sunt aceia care traiesc conform cu statutul de om.
Si independent de consideratii teritoriale, care nu fac decat sa adanceasca distanta si diferentele pe care majoritatea le luam drept repere in viata, comentariul meu a facut apel la gasirea individualitatii fiecaruia, ca fiinta si a atras atentia asupra pericolului unei separari suplimentare prin aceste diferente de neam, istorice, culturale, samd.
Caci atunci cand doi se regasesc la nivel de fiinta, acea unitate se reflecta la nivel de tara, apoi la nivel planetar. Iar asta nu presupune sa ne "imbatam" cu faptele stramosilor, ci sa constientizam rolul pe care il avem in viata si sa adaptam trairea in spirit cerintelor actuale.

Daniel Roxin spunea...

Pentru Cris...
La acest mesaj subscriu fara rezerve! :)

Anonim spunea...

@daniel roxin
pai,d-ta tii acest blogul asta sa imi spui mie ce sa fac sau sa schimbam opinii?era pur si simplu o opinie...atat!iar ce sunt eu nu ai de unde sa sti.iar daca d-ta inca crezi ca mai e ceva DAC pe aici...no comment!

Anonim spunea...

Ma bag si eu in discutie.Suntem dornici de confirmare.Cei 20 de ani de tranzitie de la...la; ne-au facut disproportionat de mult rau !Ne-am pierdut fiinta.Netul "urla" despre ivirea unei noi constiinte, noi "urlam" cu dacismul.Ma rog sa ne ajute Dumnezeu sa iesim la liman.Suntem un popor deosebit.Calitati pe care noi insine, parca, ni le anulam...In afara tarii toti romanii primesc laude (sa nu mentionam etnia rrroma)si este sigur ca pe buna dreptate.Romanul e bun oriunde in lume.Mai putin laudat la el acasa.De ce oare ?Istoria...o fi fost de vina, posibil sa fie in continuare vinovata de esecurile noastre ca neam, ca persoane.Dar , de ce sa nu ne mandrim cu ceea ce suntem?Adica romani! Cat inca mai suntem!!!Sa respectam ce avem de valoare, limba, istoria, literatura, semenii nostrii (mai buni sau mai rai).Sa nu reducem totul la reprezentantii clasei politice! Ei sunt de fapt niste APATRIZI.Si sunt "emanati" tot dintre noi.Nu au venit de pe Marte.Sa mai lasam iluziile.Poate ne vom insanatosi!
rodica

Daniel Roxin spunea...

:)

HealingTheWorld spunea...

Daniel, am citit detasat comentariile, nici unul nu era ofensator. Fiecare din cei ce au comentat si-au spus pe postarea ta, parerea lor dar in directia practica nu teoretica amestecata cu aciditate, revolta etc(cum se mai practica, ca efect al orgoliului de a fi ca tine).
Uite ce am observat la tine :D (iti spun ca sa reflectezi) : tinzi sa crezi ca te lupti cu morile de vant, si inca nu observi ca si altii au inceput recent sau mai demult sa gandeasca ca tine. Si pentru asta orice comentariu ti se pare in aparenta ofensator, incearca sa te pui in rezonanta cu perspectiva lor si poti observa ca si ei gandesc ca tine dar se exprima din perspectiva unor alte experiente si intelegeri fiecare din domeniile lor de interes ce le-au abordat pe parcursul vietii.
Gandeste-te ca nu ne putem uniformiza, dar putem avea aceeasi baza insa abordari diferite.
Iti spun asta ca la fel ma simteam singura cu intelegerile mele, insa am incercat sa ii observ pe aceia cu care rezonez, renuntand la a ma incapatana sa ma vad singura printre morile de vant.
Ii vei observa si pe ceilalti, ce sunt autentici ;) dar cu un pic de detasare si observare, ca nu esti singurul, insa pentru asta e necesar sa observi ca se intampla astfel...altfel iti faci alta programare mentala si nu asta e scopul in evolutia constiintei aici pe Pamant :)

mihaicosmin_ionel spunea...

subiectiv: articolul este superficial, menit sa atate si sa incite ceva, orgolii si mandrii, false sau indreptatite, fondate sau ne; exista exegeti ai dacismului care au surprins mult mai mult si mult mai detaliat ce doreste articolul de fata.
vreau sa relatez un minut de secventa cinematica (indiana); tatal isi intreaba copilul: ce e cel mai important? copilul:cuvantul; tatal: si mai, copilul: tata, tatal: si mai, copilul: pamantul, tatal: si mai.. (eu am dat in lacrimi pentru ca imaginea e destul de personala) copilul: TARA!
nu stiu ce mandrie v-ar aduce daca ati fi chinez, indian, iranian, evreu..
eu nu stiu ce cautati, dar daca voi ati sti cu adevarat, cu adevarat ati gasi.
surprindeti caracteristica de revenire in mitologii: quatzlequatle, maiytrey..messia.
dacii il numeau "cel puternic".

Anonim spunea...

Ești un luptător,dintre puținii care au mai rămas,într-o mare masă de resemnați...
Știi ce vrei și îți urmezi neclintit calea...
Eu așa „te văd”...
Sufletul meu este alături de tine...

Daniel Roxin spunea...

Ma bucur sa stiu ca esti alaturi de mine! Ramai aproape!...

Anonim spunea...

http://www.youtube.com/watch?v=ZpSkzRbCi7c&feature=related

Daniel Roxin spunea...

Multumesc pentru acest link!

Anonim spunea...

Cu mult drag!
Pentru adevăr!...

Anonim spunea...

Cartea doamnei Cristina Pănculescu despre muntele sacru al dacilor este absolut magnifică!
Kogaionul-Centru Energetic Informațional natural al planetei a cărui existență este semnalată de toate tradițiile prin conceptul de ”centru”...
Unde este situat Kogaionul?!...O întrebare tulburătoare...și provocatoare...
Ce părere ai?

http://www.youtube.com/watch?v=zUqegfhsElg&feature=related
Ce părere ai

Anonim spunea...

http://www.youtube.com/watch?v=8qGCadrIDaU&feature=related

Anonim spunea...

http://zugo.ro/articol/AdevarulDespreGetoDaci-carla_kia-284/

Anonim spunea...

http://dacia-valahorum.blogspot.com/2009/11/sfantul-andrei-mosul-din-carpati.html

Anonim spunea...

Acest articol poate reprezenta un punct de vedere ...
Scepticii ar zâmbi cu condescendență ...
Dar privind evenimentul tragic petrecut în munții Bucegi în luna iulie 2010 persistă semne de întrebare ...

http://nibiru-sfarsitul-lumii.blogspot.com/2010/07/misterul-prabusirii-elicopterului.html

Anonim spunea...

Acest articol merită cu adevărat a fi citit. Istoricii contemporani ignoră adevărul ce rezultă din documentele existente,ce dovedesc originea dacă a unor împărați ai Romei:

http://www.formula-as.ro/2007/765/enigme-16/imparatii-daci-ai-romei-7912

Daniel Roxin spunea...

Multumesc pentru link! Maine voi posta articolul.

elena spunea...

O identitate pierdută:

http://coltul-adevarului.blogspot.com/2011/03/o-identitate-pierduta.html

Anonim spunea...

Două morminte din Epoca Bronzului şi un sat vechi de 6.000 de ani ( !) au fost descoperite de arheologii prahoveni

http://www.realitatea.net/doua-morminte-din-epoca-bronzului-si-un-sat-vechi-de-6-000-de-ani-au-fost-descoperite-de-arheologii-prahoveni_308182.html

Daniel Roxin spunea...

Multumesc pentru informatie!

Anonim spunea...

Cu drag!

Anonim spunea...

Cu gândul la străbuni:

http://spiritstrabun.wordpress.com/2010/10/11/cu-gandul-la-strabuni/

Anonim spunea...

Coifuri descoperite în România :

http://coifuri.blogspot.com/

elena spunea...

Pe site-ul http://www.ariminia.ro sunt materiale foarte interesante.

Anonim spunea...

http://www.formula-as.ro/redactia/aurora-petan-51

elena spunea...

Scrierea dacică pe mandibulele de la Chitila :
http://hartacomorii.blogspot.com/2011/01/scrierea-dacica-de-pe-mandibulele.html

dandacul spunea...

Noi suntem Daci, iar asta este DACIA.!!!!!
va veni o zi când cei ce dorm se vor trezi,iar strigatele lor de bucurie vor răsturna lumea.
ZAMOLXE dumnezeul străbunilor mei sunt aici
Ne-am înstrăinat de neamul nostru, deși în unele parți destul de izolate de lume din Romania , bucata ciopârțita ce a mai rămas din Dacia, se mai păstrează unele obiceiuri străbune.
Oare cit timp va mai trece până ne vom trezi?Oare cit timp regi falși aduși de boieri de toate națiile ce nu voiau sa accepte ocaua lui Cuza, dezrobirea oamenilor de pământ, eliberarea lor de sclavie, eliberarea dacilor liberi, se vor mai numi regi ai românilor?
Cit timp vom mai permite hoardelor de huni sa pretindă o bucata din dacia, ca e a lor.
Noi suntem DACI NĂSCUȚI ÎN DACIA VOi DAcii liberi trezitiva!!!!!!

florin spunea...

superb articolul...adevarul istoric este mult mai interesant si surprinzator decat ,,adevarul''patriotic din filme

Sfinxul spunea...

Bun articolul,dar las pe altii sa comenteze. In schimb iti trimit doua poezi in care ai sa gasesti parerea mea despre cei care ne fura istoria:

Zamolxe versus religie - http://www.youtube.com/watch?v=IJcnAGKVBOI

Epopeea dacica -
http://www.youtube.com/results?search_query=epopeea+dacica&aq=f

Anonim spunea...

DESPRE ADEVĂRURILE CARE DERANJEAZĂ ATÂT LA MOSCOVA CÂT SI LA ROMA
http://basarabialiterara.com.md/?p=10286

Anonim spunea...

mie mi-a placut articolul, mai citisem de asta, e bun si eu cred, nu inteleg de ce statul romin tace, sau pote stiu eu ce? Sa nu uitam ca istoria a fost scrisa de invingatori si ca intotdeauna au scris in interesul lor dar daca noi nu sintem de aceeasi parere atunci nu putem misca nimic. Eu am pus articolul pe facebook. va multumesc si va rog sa mai postati asemenea articole

Anonim spunea...

Istoria adevarata a srămosilor nostri ne-a fost tot timpul prezentată trunchiat, si cu multe lacune. De vină sunt factorii de decizie care aflati in puncte cheie, cumparati fiind de masonerie. ( trădarea pentru arginti a devenit o demnitate in zilele noastre). Dovada e clară si se poate argumenta prin totalitatea manualelor de istorie editate, cu caracter antinational. Firesc se poate pune următoarea intrebare : cum e posibil, ca după atâtea dovezi arheologice clare, izvoare lingvistice si literare, să mai existe trădători care adoptă teoria romanitatii poporului nostru ? Adică , mai pe îndelete, să fie de acord că noi am fi niste bastarzi rezultati din potenta slăbită a unor legionari, obositi după un serviciou militar de 25-30 de ani,si moralitatea slabă a unor femei dace, rămase in teritoriul ocupat. Asta dragi prieteni este o jignire profundă pe care eu cel putin nu o pot accepta. Iar cei care sustin asa ceva... cu părere de rău, ar trebui să fie agătati intr-un lemn, acolo mai aproape de cer... slăvită fie memoria marelui voievod valah, erou national, transformat azi de catre occident ( in baza unui roman scris de Bram Stoker ) in vampir. Până si ei vioevozii valahi si moldoveni de strălucită amintire, îsi cunosteau trecutul. O dovadă in acest sens ne-o dă Al. Vlahută parafrazând in cartea lui "Romănia Pitorească" pe Stefan cel Mare care a lăsat cuvinte memorabile... " dacă dusmanul va face cu voi legăminte rusinoase, mai bine să muriti prin sabia lui, decât să fiti privitori la împilarea si ticălosirea tării voastre. Dar Domnul părintilor vostri, se va îndura de lacrimile slugilor sale, si va ridica dintre voi pe acela care îi va duce pe urmasii vostri în voinicia si măretia de mai înainte." Hm... "voinicia si măretia de mai înainte"... bătrânul Stefan stia...cunostea istoria lor...glasul sângelui curs la Sarmisegetuza avea incă ecou, era auzit de cei care aveau urechi să audă. Stia si de răsunătoarea victorie a lui Decebal de la Tapae impotriva lui Domitian, stia si de Burebista si de cei care pe vremea cand Roma stapanea doar cateva cătunuri de pe malul stâng al Tibrului, ridicau armata care să pună in cumpănă pe cel mai mare monarh al Asiei pomenit si de Eminescu in Scrisoarea a III a... Darius al lui Histaspe. Stia si de " incrementa dacorum per Rubobostes regem" ...Oare ce s-a intâmplat cu noi ? Au fost vremuri cand cuvântul dac impunea teamă si respect, când Roma tremura la auzul acestui cuvânt. Cineva spunea aici că istoria a fost scrisă de invingători. Da...? Nu sunt decât un umil sofer de camion, care a bătut Europa de la cerecul Polar de Nord până la Gibraltar, si de acolo Până dincolo de Bosfor in Asia, si am văzut multe... si am învătat multe... si am să-l invit să viziteze Forul lui Traian. Acest Forum se sprijină pe statui de daci cu înăltimi cuprinse intre 2,20 si 3, 60 metri. Oare ce i-a determinat pe romani să facă asa ceva... să împodobească Forul cu statui ale unei natiuni învinse. Să fi fost romanii speriati si uimiti de sălabăticia si bestialitatea cu care dacii au luptat , apărând glie strămosească, lăsată cu poruncă din veac spre păstrare ? Poate că istoria va fi bună cu noi si ne va reda demnitatea pierdută din cauza trădătorilor... dar va trebui ca si noi să ne aducem contributia... macar prin a nu uita cine am fost si cine putem fi...!

Dacul spunea...


Există o zicală " dacă vrei să trăiești liber, nu te va ajuta nimeni"
Aplicat la identitatea individuală sau de neam, zicala sună"Dacă vrei să știi cine ești sau cine este neamul tău, nu te va ajuta nimeni"
În concluzie cei care vor să știe despre străbunii noștri pot să o facă singuri, și o fac. Cei care se plâng de fapt nu vor să știe nimic.
Felicitări tuturor care vor, pot și spun.